Stemming tijdelijke wet cyberoperaties

Stemming tijdelijke wet cyberoperaties

Dinsdag heeft de Tweede Kamer gestemd over de Tijdelijke Wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma.

Nederland ziet al geruime tijd een substantiële dreiging vanuit landen met een offensief cyberprogramma zoals Rusland, China, Noord-Korea en Iran. Deze dreigingen vormen grote risico’s voor de bescherming van informatie van burgers, vitale infrastructuur en bedrijven en de overheid. Bovendien wordt ook van buitenaf getracht onze democratische rechtsstaat te ondermijnen. Door de huidige wetgeving zijn onze veiligheidsdiensten niet goed in staat om op te treden tegen deze bedreigingen.

Omdat de huidige wet volgens Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD), de Algemene Rekenkamer en de evaluatiecommissie niet meer het hoofd biedt aan de dreigingen en dus te weinig bescherming biedt is er een aanpassing nodig. De tijdelijke wet die nu voorligt moet ervoor zorgen dat Nederland de dreigingen uit deze landen kan tegengaan.

Uiteraard kijkt GroenLinks-PvdA goed of onze privacy en veiligheid goed gewaarborgd wordt in de nieuwe wetgeving en of er geen sprake is van discriminatie. Wij zijn doordrongen van het feit dat privacy een grondrecht is dat onder druk staat. Tegelijkertijd hebben we ook de bittere noodzaak om ons veilig te houden en onze democratie te beschermen tegen inmenging uit onvrije landen als Rusland, China, Iran en Noord-Korea.

Dat mag echter vanzelfsprekend nooit een vrijbrief zijn om privacy onnodig geweld aan te doen. Er staan belangrijke waarborgen in de tijdelijke wet om dat juist te voorkomen. Bovendien hebben we de wet beter gemaakt en de privacy beter geborgd. Dit hebben we samen met D66 en Volt gedaan door het stellen van extra eisen aan de bewaartijd van verzamelde data en de rol van buitenlandse diensten. Ook dienden we gezamenlijk een motie in die regelt dat er een jaar na inwerkingtreding van de wet een invoeringstoets wordt gedaan zodat goed kan worden beoordeeld of de waarborgen die in de wet zitten en die wij zelf extra hebben aangebracht in de praktijk goed werken.

Hiermee hebben wij voldoende vertrouwen in de wet én is er de mogelijkheid aan de rem te trekken als na een jaar blijkt dat de wet toch niet goed werkt. GroenLinks-PvdA heeft daarom voor de wet gestemd.

Nieuws

Meer nieuws
De week van Frans Timmermans #7: wees niet onverschillig
Nieuws

De week van Frans #7: Wees niet onverschillig

Het belangrijkste wat ik van de vele inspirerende bezoeken en mooie gesprekken de afgelopen weken heb meegenomen, is dat heel...
Huis-aan-huizen in Tilburg met Esmah Lahlah
Nieuws

Help jij mee om GroenLinks-PvdA de grootste te maken?

De afgelopen jaren is Nederland geregeerd door rechtse kabinetten onder leiding van de VVD. De armoede is gestegen, voorzieningen zijn...
Een buik met daarop de tekst 'Baas in eigen buik'
Nieuws

GroenLinks-PvdA dient wet in om abortus uit strafrecht te schrappen

Abortus is zorg en hoort niet thuis in het strafrecht. Met die reden dient GroenLinks-PvdA vandaag een wetsvoorstel in artikel...
De klimaatcrisis is nu
Nieuws

De klimaatcrisis is nu

In een brief in de Volkskrant, Trouw en het Parool verklaart Frans Timmermans waarom de Tweede Kamerverkiezingen zo belangrijk zijn voor het klimaat.
Waarom jij moet strijden voor het klimaat
Blog

Waarom jij moet strijden voor het klimaat

We zitten in een klimaatcrisis en het is alle hens aan dek. Zondag 12 november is de Klimaatmars. Het is...
Groen en sociaal beleid gaan hand in hand, bewijst doorrekening GroenLinks-PvdA
Nieuws

Groen en sociaal beleid gaan hand in hand, bewijst doorrekening GroenLinks-PvdA

Een andere koers voor Nederland is mogelijk. Armoede terugdringen en de verschillen tussen arm en rijk verkleinen kun je combineren...
De week van Frans #6: Vertrouwen geven
Nieuws

De week van Frans #6: Vertrouwen geven

Vertrouwen wordt pas een onderwerp van discussie als het er niet meer is. Dat merken we nu in Nederland. Veel...
Europa moet militair sterker samenwerken
Nieuws

‘Europa móet militair sterker samenwerken’

Uit Dagblad Trouw4 november 2023 Opiniestuk door Frans Timmermans Twee oorlogen hebben alle stukken op het internationale schaakbord omvergegooid. Europa...
GroenLinks-PvdA Kamerlid Kati Piri over geweld in Gaza:
Blog

Voorkom nog meer onschuldige slachtoffers

– Door Kati Piri (Tweede Kamerlid GroenLinks-PvdA) Bombardementen op Jabalia, het grootste vluchtelingenkamp in Gaza, met tientallen slachtoffers tot gevolg....