Stemming tijdelijke wet cyberoperaties

Stemming tijdelijke wet cyberoperaties

Dinsdag heeft de Tweede Kamer gestemd over de Tijdelijke Wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma.

Nederland ziet al geruime tijd een substantiële dreiging vanuit landen met een offensief cyberprogramma zoals Rusland, China, Noord-Korea en Iran. Deze dreigingen vormen grote risico’s voor de bescherming van informatie van burgers, vitale infrastructuur en bedrijven en de overheid. Bovendien wordt ook van buitenaf getracht onze democratische rechtsstaat te ondermijnen. Door de huidige wetgeving zijn onze veiligheidsdiensten niet goed in staat om op te treden tegen deze bedreigingen.

Omdat de huidige wet volgens Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD), de Algemene Rekenkamer en de evaluatiecommissie niet meer het hoofd biedt aan de dreigingen en dus te weinig bescherming biedt is er een aanpassing nodig. De tijdelijke wet die nu voorligt moet ervoor zorgen dat Nederland de dreigingen uit deze landen kan tegengaan.

Uiteraard kijkt GroenLinks-PvdA goed of onze privacy en veiligheid goed gewaarborgd wordt in de nieuwe wetgeving en of er geen sprake is van discriminatie. Wij zijn doordrongen van het feit dat privacy een grondrecht is dat onder druk staat. Tegelijkertijd hebben we ook de bittere noodzaak om ons veilig te houden en onze democratie te beschermen tegen inmenging uit onvrije landen als Rusland, China, Iran en Noord-Korea.

Dat mag echter vanzelfsprekend nooit een vrijbrief zijn om privacy onnodig geweld aan te doen. Er staan belangrijke waarborgen in de tijdelijke wet om dat juist te voorkomen. Bovendien hebben we de wet beter gemaakt en de privacy beter geborgd. Dit hebben we samen met D66 en Volt gedaan door het stellen van extra eisen aan de bewaartijd van verzamelde data en de rol van buitenlandse diensten. Ook dienden we gezamenlijk een motie in die regelt dat er een jaar na inwerkingtreding van de wet een invoeringstoets wordt gedaan zodat goed kan worden beoordeeld of de waarborgen die in de wet zitten en die wij zelf extra hebben aangebracht in de praktijk goed werken.

Hiermee hebben wij voldoende vertrouwen in de wet én is er de mogelijkheid aan de rem te trekken als na een jaar blijkt dat de wet toch niet goed werkt. GroenLinks-PvdA heeft daarom voor de wet gestemd.

Nieuws

Meer nieuws
10 plannen van GroenLinks-PvdA in Europa
Blog

10 plannen van GroenLinks-PvdA in Europa

De Europese verkiezingen staan voor de deur en – je hoort het vast vaker – Europa is ontzettend belangrijk voor...
Frans Timmermans spreekt het publiek toe op een bijeenkomst in Nijmegen
Nieuws

GroenLinks-PvdA onder leiding Timmermans ‘grootste groei sinds Den Uyl’

GroenLinks en PvdA kregen er sinds de verkiezingen van vorig najaar meer dan 11.000 nieuwe leden bij. Dat maakten de...
Bas Eickhout speecht op het GroenLinks-PvdA congres in 2024
Nieuws

Dit is wat het hoofdlijnenakkoord betekent voor de internationale positie van Nederland

Er is de afgelopen dagen veel gezegd en geschreven over het nieuwe hoofdlijnenakkoord. Over de rechtsstaat, over vluchtelingen, over de...
Dit is wat het hoofdlijnenakkoord betekent voor klimaat
Blog

Dit is wat het hoofdlijnenakkoord betekent voor klimaat

Er is de afgelopen dagen veel gezegd en geschreven over het nieuwe regeerakkoord. Over de rechtsstaat, over vluchtelingen, over de...
Dit is wat het hoofdlijnenakkoord betekent voor bestaanszekerheid
Blog

Dit is wat het hoofdlijnenakkoord betekent voor bestaanszekerheid

Bestaanszekerheid was misschien wel hét onderwerp van de afgelopen verkiezingscampagne. De beoogde coalitiepartijen hadden hun mond vol over hoe Nederlanders...
Dit is wat het hoofdlijnenakkoord betekent voor onderwijs, cultuur en wetenschap
Blog

Dit is wat het hoofdlijnenakkoord betekent voor onderwijs, cultuur en wetenschap

Onderwijs, cultuur en wetenschap: essentieel voor de toekomst van Nederland. Hier denken de toekomstige coalitiepartijen helaas anders over. Studenten, de...
Frans Timmermans tijdens de Banninglezing 2024
Nieuws

Een heilloos pad

Door Frans Timmermans Gisteren vonden PVV, VVD, NSC en BBB overeenstemming over een akkoord op hoofdlijnen. Voor het eerst in onze...
Bas Eickhout speecht op het GroenLinks-PvdA congres in 2024
Nieuws

Reactie Bas Eickhout op regeerakkoord

Brussel, 16 mei 2024Door Bas Eickhout – GroenLinks-PvdA lijsttrekker voor de Europese verkiezingenMet de blik naar buiten is Nederland groot...
Bas Eickhout geeft klimaatcollege
Blog

Wat wij hebben bereikt in Europa

Met de Europese verkiezingen op de planning kijken we nu vooral naar de toekomst en de plannen daarvoor. Maar ook...