Bas Eickhout

Bas Eickhout

Lijsttrekker voor GroenLinks-PvdA bij de Europese Parlementsverkiezingen

Bas Eickhout is gekozen als lijsttrekker namens GroenLinks-PvdA voor de Europese Verkiezingen. Meer weten? Lees verder om Bas beter te leren kennen.


Van klimaatwetenschapper naar delegatieleider

Bas Eickhout is politicus én klimaatwetenschapper. Zijn verhaal begint met een fascinatie voor het even krachtige als kwetsbare klimaat. Bas studeerde scheikunde en milieukunde, ging aan de slag als wetenschapper en schreef mee aan de klimaatrapporten van het IPCC, de VN-organisatie die zich bezighoudt met klimaatverandering. In 2007 won de organisatie er de Nobelprijs van de Vrede mee, maar een politieke omslag bleef uit.

“Om dat te veranderen moet je zelf aan de knoppen zitten”, zei Bas hierover. Hij ging de politiek in, en in 2009 werd hij verkozen als Europarlementariër namens GroenLinks. Hij zette zich onder meer met succes in om schadelijke F-gassen, superbroeikasgassen, uit te bannen. Ook was hij nauw betrokken bij de onderhandelingen over de Europese Green Deal, het historische pakket van maatregelen voor een klimaatneutraal Europa in 2050.
Niet alleen in Europa, ook wereldwijd kwamen vergaande afspraken om hetzelfde te doen, waardoor de temperatuurstijging als gevolg van klimaatverandering met 0,4 graden moet worden beperkt.

Bas Eickhout aan het woord:

“Het is echt een grote eer om de Europese lijsttrekker van GroenLinks-PvdA te mogen zijn. In het Europees Parlement zijn we als GroenLinks en PvdA de afgelopen jaren steeds nauwer gaan samenwerken. We hebben mooie resultaten geboekt en een rood-groen stempel gedrukt op de verschillende Europese wetten."

"Nu extreemrechts op de deur klopt, is het belangrijk om onze samenwerking verder te intensiveren. We moeten een voorbeeld zijn voor andere progressieve partijen in het Europees Parlement. Voor mij is het helder: linkse samenwerking is keihard nodig om ons progressieve geluid zo breed en zo sterk mogelijk in het Europees Parlement vertegenwoordigd te krijgen.

"De afgelopen 15 jaar heb ik als Europarlementariër steeds de verbinding gezocht tussen groen en sociaal beleid. Klimaatverandering raakt de kwetsbaarste mensen het hardst en vraagt om beleid dat ambitieus én rechtvaardig is. De komende jaren wil ik me in het Europees Parlement blijven inzetten voor een groener en socialer Europa.

Delegatieleider en vicefractievoorzitter

Bas zet zich in de commissie Economische en Monetaire Zaken in voor eerlijke belastingen. Zo pleitte hij recent voor een windfall profit tax voor energiebedrijven die miljardenwinsten boekten na de Russische inval in Oekraïne. Hij is de afgelopen jaren ook altijd aanwezig op de internationale VN-klimaattoppen, meermaals als leider van de delegatie van het Europees Parlement. 

Bas was bij de Europese Parlementsverkiezingen van 2019 lijsttrekker voor GroenLinks en, samen met de Duitse Ska Keller, Spitzenkandidat voor de Europese Groenen. Hij is op dit moment vicefractievoorzitter van de Groenen en vicevoorzitter van de Milieucommissie in het Europees Parlement.

Word (dubbel)lid van GroenLinks en de PvdA

poster samen kan het Frans Timmermans


Samen kan het: een eerlijk, groen, en sociaal Nederland. Een land waarin je rond kunt komen van je loon en iedereen mee kan doen. Een Nederland waarin we elkaar kunnen vertrouwen. En een samenleving waarin iedereen niet alleen gelijkwaardig is, maar waarin je ook zo wordt behandeld.

Je wordt al lid vanaf € 2 per maand. Kom dus in actie en sluit je aan bij onze beweging!