Privacy- en cookieverklaring GroenLinks-PvdA

Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst aangepast op 01 juli 2024.

Wie we zijn

GroenLinks en de Partij van de Arbeid (samen GroenLinks-PvdA), hebben een gezamenlijke website (www.groenlinkspvda.nl). In het kader van de gezamenlijke website die wij aanbieden, verwerken wij persoonsgegevens. GroenLinks en de PvdA zijn in dit kader aan te merken als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). In deze privacy- en cookieverklaring lees je welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en wat we daarmee doen.

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Jouw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de AVG. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring. 
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Bijzondere persoongegevens

Alle persoonsgegevens over jou, beschouwen we als bijzondere persoonsgegevens, omdat ze mogelijk iets zeggen over jouw politieke voorkeur. Eigenlijk verbiedt de wet het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, maar omdat GroenLinks en de Partij van de Arbeid politieke verenigingen zijn, vallen wij onder een wettelijke uitzondering. Politieke partijen mogen informatie verwerken over de politieke voorkeuren van (oud-)leden of van mensen die regelmatig met ons in contact staan in verband met onze politieke doelstellingen.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verkrijgen verschillende persoonsgegevens van jou. Per doeleinde geven wij aan welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welk doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

1. Contact en klachtafhandeling

Wanneer je ons een e-mailbericht stuurt, ons telefonisch benadert, of op een andere manier contact met ons opneemt, dan ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

Wij slaan deze contactmomenten met de door jou verstrekte persoonsgegevens op voor het uitvoeren van het contact en het eventueel afhandelen van jouw klacht. We bewaren deze informatie, zo lang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met jou hebben gehad, omdat we er zeker van willen zijn dat we jouw vraag of klacht goed hebben afgehandeld.

2. Nieuwsbrieven

Via onze website kun je je aanmelden voor de gezamenlijke nieuwsbrief van GroenLinks-PvdA (toestemming). Wij versturen regelmatig per e-mail een nieuwsbrief met daarin nieuws over ons programma, onze kandidatenlijst en de campagne.

Hiervoor verwerken wij jouw voornaam en e-mailadres.

Wij bewaren jouw gegevens totdat je je uitschrijft voor onze nieuwsbrief. Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je op elk moment afmelden via de link onderaan in de nieuwsbrief.

3. Aanmelden als vrijwilliger

Wanneer je bij wilt dragen aan onze campagne, kun je jezelf aanmelden als vrijwilliger. Wanneer je jezelf hebt aangemeld, nemen wij contact met je op (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Wij slaan deze contactmomenten met de door jou verstrekte persoonsgegevens op voor het uitvoeren van het contact en om je aanmelding af te ronden. We bewaren deze informatie zo lang als dat nodig is voor dit contact.

4. Doneren voor onze campagne

Wanneer je bij wilt dragen aan onze campagne, kun je doneren (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Rekeningnummer
 • Bijdrage

Wij bewaren deze informatie, in lijn met de wet, voor maximaal tien jaar.

5. Linkse Vrienden

Wanneer je gebruik maakt van onze actie ‘Linkse Vrienden’, verwerken wij jouw
persoonsgegevens en die van jouw vrienden (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam
Adres
E-mailadres
Wij bewaren deze informatie zolang de actie loopt. Na de actie worden de gegevens
verwijderd.

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?

GroenLinks-PvdA deelt jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • Wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • Wij daar een wettelijke grondslag voor hebben;
 • Wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Hostingpartij
 • Cookiedienstverleners

Sommige van onze leveranciers zijn buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) gevestigd. In dat geval zorgen wij dat er passende waarborgen zijn genomen om jouw privacy te beschermen.

Deze privacy- en cookieverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van GroenLinks-PvdA. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites, die via een link op onze website bereikbaar zijn.

Worden mijn gegevens ook buiten EER-grondgebied gehost?

Bij de aanschaf van nieuwe producten en diensten is het waarborgen van de privacy en security van data een zwaarwegend criterium voor ons. Hierbij gaat de voorkeur uit naar producten en diensten die worden gehost op EER-grondgebied, mits deze voldoen aan onze standaarden op het gebied van privacy, security, gebruiksvriendelijkheid, duurzaamheid, kosten en beheer. Als er geen gelijkwaardige optie is op EER-grondgebied, kan er worden gekozen voor producten of diensten die buiten dit gebied worden gehost, waarbij onze standaarden natuurlijk ook gelden. Zo is er voor gekozen om voor onze campagnes gebruik te maken van Actionnetwork.org, dat niet op EER-grondgebied wordt gehost maar waarvan de ontwikkelaar er wel veel aan doet om de privacy van de gebruikers te beschermen.

Cookies

Op onze website gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Wij gebruiken onderstaande soorten cookies:

 • Functionele cookies: deze cookies hebben een functionele rol binnen de website. De cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert.
 • Analytische cookies: deze cookies geven ons inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Op basis van deze informatie kunnen wij onze website gebruiksvriendelijker maken.
 • Marketing cookies: deze cookies stellen ons in staat om bezoekers via sociale media te benaderen.

De cookies kunnen onder andere de volgende gegevens van jou verzamelen:

 • Naam
 • Login informatie
 • Schermweergave opties
 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL
 • Gedrag binnen de applicatie

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

SoortCookie; Entiteit; waarborgenDoelBewaartermijn
FunctioneelDiversen:  
First party cookies met strikt functionele doeleinden.
Deze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van de applicatie mogelijk, zoals het onthouden van de gekozen taal en of er toestemming is gegeven voor cookies, het tonen van de cookiebanner etc.Maximaal 1 jaar
AnalytischGoogle Analytics

Google LLC, Verenigde Staten   Privacyverklaring
Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het gebruikersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. Wij hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat wij: Een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;Verder geen gegevens delen met Google; en Wij geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met analytics.  Maximaal 2 jaar
 MarketingMautic  

Acquia Inc., Verenigde Staten  

Privacyverklaring
We gebruiken Mautic voor marketing automation (geautomatiseerde e-mailmarketing).Maximaal 1 jaar

YouTube video’s op de website

Op de website tonen we ingesloten video’s die afkomstig zijn van YouTube (Google). Hierbij maken we gebruik van de privacymodus, de zogenaamde YouTube-no cookie embed. Dit betekent dat er geen tracking cookies worden geplaatst waarmee wij of andere partijen jou kunnen identificeren. Als je op een video klikt op groenlinkspvda.nl zal Google alleen een cookie plaatsen zodat je na het bekijken van de video, andere relevante video’s te zien krijgt.

In- en uitschakelen van cookies

In jouw webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser. Hieronder vind je per browser een link naar de website van de aanbieder waar stapsgewijs wordt omschreven hoe je cookies kan blokkeren of verwijderen.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen dan ook passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Welke privacyrechten heb je?

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.  
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, waaronder tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen aan een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien je één van je rechten wilt uitoefenen, dan kun je dat kenbaar maken via [email protected] en [email protected].

Wijzigingen in de privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum bovenaan in dit document en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Vragen of klacht indienen

Als je vragen hebt, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kun je een e-mail sturen naar [email protected] en [email protected]. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met jou. Als je vindt dat wij jou niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Partij van de Arbeid
Leeghwaterplein 45
2521 DB Den Haag
[email protected]
070 – 5500555

GroenLinks
Sint Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht
[email protected]
030 – 23999000