Europa moet militair sterker samenwerken

Europa

Een groene, solidaire en daadkrachtige Europese Unie

Voor een veilige en groene toekomst in Nederland, is een sterk en zelfstandig Europa cruciaal. Veel van onze grootste uitdagingen moeten we in Europees verband aanpakken. Hoe wij dat willen doen lees je hier.

In 5 stappen vooruit

 • 1

  Europese Unie socialer

  In een snel veranderende wereld hebben we een besluitvaardige EU nodig. We willen rechten van werknemers op Europees niveau beschermen, de publieke sector steunen en nieuwe wetten tegen discriminatie en voor persvrijheid.
 • 2

  Rechtvaardige klimaataanpak

  De Green Deal is een mijlpaal, nu moet Europa het waarmaken. Nederland moet pleiten voor ambitieus en vooral eerlijk klimaatbeleid, zodat niet het individu maar juist de grootste vervuilers een grotere rol krijgen.
 • 3

  Werk maken van onze veiligheid

  Nederland en Europa moeten ons kunnen beschermen. We steunen Oekraïne, houden vast aan de 2%-norm voor Defensie, en werken op militair gebied zoveel mogelijk samen met onze buurlanden.
 • 4

  Menswaardig asielbeleid

  De opvang van vluchtelingen kan efficiënter en eerlijker. Dan zijn mensen niet afhankelijk van levensgevaarlijke routes, en slaapt er bij Ter Apel niemand meer in het gras.
 • 5

  Grip krijgen op arbeidsmigratie

  Te lang is uitbuiting van arbeidsmigranten een verdienmodel geweest. Bedrijven mogen niet langer goedkope arbeiders naar Nederland halen zonder voor goede huisvesting of taalles te zorgen.

Defensie en de oorlog in Oekraïne

Nederland en Europa moeten in deze roerige tijden zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. We houden vast aan de NAVO-norm van 2% van de rijksbegroting voor Defensie. Op militair gebied werken we zo veel mogelijk samen met de landen om ons heen. Hoe beter we de taken verdelen, hoe sterker we samen staan. Oekraïne heeft onze blijvende steun nodig om zich te verdedigen tegen de Russische aanvalsoorlog. Nederland moet hierin een leidende rol nemen in de EU.

Nog nooit in onze geschiedenis is het tempo van veranderingen zo hoog geweest als nu.

Frans Timmermans - lijsttrekker GroenLinks-PvdA

Asiel en migratie

Mensen die vluchten voor oorlog en vervolging zullen we altijd helpen. Iedereen heeft recht op individuele beoordeling, en niemand wordt teruggestuurd naar een onveilig land. Dit vraagt om een effectief en rechtvaardig gezamenlijk Europees asielbeleid. We weten dat migranten naar Europa en Nederland zullen blijven komen. Hoe we daarmee omgaan is aan ons.

Mensenrechten moeten nooit ter discussie staan. We zorgen er daarom voor dat elke gemeente geld en extra ruimte krijgt voor opvang. Dit wordt eerlijk verdeeld onder gemeentes.

Israël en Palestina

Nederland moet alles op alles zetten voor een staakt-het-vuren in het conflict in het Midden-Oosten. Verschrikkelijk leed speelt zich af voor onze ogen, en de wereld kijkt te veel toe.

Wij roepen op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren, de onvoorwaardelijke en directe toegang van humanitaire hulp tot Gaza, de vrijlating van alle gijzelaars en een scherpe veroordeling van alle schendingen van het internationaal humanitair recht. Het demissionaire kabinet kan zich niet langer afzijdig houden.

Lees meer:

Poster: Nederland weer vooruit - Samen kan het
Poster: Klimaatdoelen halen - Samen kan het
Poster: Wonen weer betaalbaar - Samen kan het
Poster: Minimumloon naar 16 euro - Samen kan het
Poster: Marktwerking uit de zorg - Samen kan het
Poster: Verschillen omarmen - Samen kan het
Poster: Investeren in beter onderwijs - Samen kan het
Poster: Abortus uit het strafrecht - Samen kan het
Poster: Beter openbaar vervoer - Samen kan het
Poster: De wadden beschermen - Samen kan het
Poster: Een sterke culturele sector - Samen kan het
Poster: Fossiele subsidies stoppen - Samen kan het
Poster: Gratis kinderopvang - Samen kan het
Poster: Marktwerking uit de zorg - Samen kan het
Poster: Meer treinen minder vliegen - Samen kan het
Poster: Megastallen sluiten - Samen kan het
Poster: Opstaan tegen racisme - Samen kan het
Poster: Opstaan tegen racisme - Samen kan het
Esmah Lahlah op campagne in Tilburg

Vandaag zijn de verkiezingen!

We hebben de kans om Nederland weer vooruit te brengen, en echt aan de slag te gaan. Samen kan het!

Stem 22 november op GroenLinks-PvdA

Twijfel je nog, of heb je een vraag voor ons? App met de Zweeflijn

WhatsApp met een van onze medewerkers
Europa