‘Nederland heeft een Green Deal nodig’

‘Nederland heeft een Green Deal nodig’

De klimaatcrisis vereist grote investeringen en moedige keuzes. Ook in de toekomst willen we in Nederland een bruisende en schone economie draaiende houden, in harmonie met de natuur. Daar is een ambitieus plan voor nodig: een Green Deal voor Nederland.

‘Een nieuw kabinet moet binnen 100 dagen met een Nederlandse Green Deal komen’, zei Frans Timmermans vandaag op het gezamenlijke congres van GroenLinks-PvdA in de Ahoy in Rotterdam.

Op het congres waren bijna 5.000 leden van onze partijen aanwezig. Daarmee was dit het grootste congres uit de Nederlandse politiek van de afgelopen tien jaar. Timmermans heeft de afgelopen jaren als eerste vice-president van de Europese Commissie met een Europese Green Deal ons continent op het pad naar een klimaatneutrale toekomst gezet.

Het raamwerk is de Europese Green Deal. Maar die moet verder nationaal worden ingevuld. Op het verkiezingscongres zette Frans Timmermans de contouren uiteen. Er zijn drie grote opdrachten: vergroening van steden en dorpen, herstel van de natuur, en verduurzaming van de industrie. Dit vanuit één overkoepelend principe: de Green Deal is er voor iedereen. Voor rijk en arm, voor boeren en boswachters, voor werkgevers en werknemers.

Vergroening van steden en dorpen

Dat betekent letterlijk meer groen in straten en parken. Maar ook hebben woonplaatsen schoon en betaalbaar vervoer voor iedereen nodig. En er moet een isolatie-offensief komen voor de verduurzaming van huizen, te beginnen bij de sociale huurwoningen.

Natuurherstel

Het is tijd voor hervorming landbouw. Te lang is Den Haag niet eerlijk daarover geweest en zijn problemen vooruit uitgeschoven. Het resultaat daarvan is dat het land op slot staat, de natuur verslechtert en boeren nog altijd in onzekerheid verkeren. Timmermans wil daarom werk maken van een Nederlandse Natuurherstelwet en een Natuurherstelakkoord. Hierin worden doelen vastgelegd voor de lange termijn en komt een reddingsplan voor bestaande natuurgebieden de Veluwe, de Oostvaarderswold en de Peel.

Verduurzaming van de industrie

De grootste uitdaging is de derde pijler van de deal. We moeten toe naar een duurzame industrie waarin staal, chemie en brandstoffenproductie op een schone manier worden gerealiseerd. Timmermans: ‘Op de oude voet kunnen we niet door. Maar laat er geen misverstand over bestaan: ik wil dat er plek is in Nederland voor een maakindustrie om trots op te zijn. En dat kan. Daarom pleit ik voor een Industrieel Deltaplan, waarin we werk maken van die nieuwe, duurzame maakindustrie.’

Deze transitie mag de verschillen tussen mensen in Nederland nooit vergroten. De sterkste schouders horen de zwaarste lasten te dragen. De sociale strijd en de strijd voor het klimaat gaan hand in hand. Met een Nederlandse Green Deal laten wij zien dat er een rechtvaardige en schone toekomst mogelijk is.