De week van Frans #5: Goede voorouders zijn

Frans Timmermans met vrijwilligers in Den Bosch op straat om met mensen te spreken over de toekomst van Nederland.

Hoe kunnen we goede voorouders zijn? Sinds ik kleinkinderen heb, houdt die vraag me meer bezig dan voorheen. Ik hoop hen natuurlijk wat mee te geven van wat ik zelf in het leven heb geleerd. Maar wat ik hen bovenal toewens, is een leefbare planeet. Nu én in de toekomst. Mijn kleinzoon Kees zal 31 jaar oud zijn in 2050. Of hij later in een wereld kan leven met schone lucht, een bloeiende natuur en voldoende voedsel en water hangt af van de keuzes die wij vandaag maken. Daar ben ik me sinds zijn geboorte meer dan ooit van bewust.

Met mijn kleinzoon Kees.

Jongeren vragen zich terecht af of mijn generatie wel voldoende oog heeft voor hun toekomst.

Frans Timmermans

Veel mensen maken zich grote zorgen over de klimaatcrisis. Vooral jongeren vragen zich terecht af of mijn generatie wel voldoende oog heeft voor hun toekomst. Of we ons er wel genoeg van bewust zijn dat wat wij nu doen of nalaten, bepalend zijn zal zijn voor hoe hun toekomst eruit zal zien. Zij zeggen: wees ambitieus en zet er een beetje vaart achter. En ze hebben groot gelijk, want de gevolgen zijn enorm als we niet harder aan het werk gaan.

In Den Bosch met jongeren in gesprek over wat er nodig is in de politiek.

Er zijn zo veel prachtige initiatieven in ons land, dat geeft me hoop.

Frans Timmermans

Ik ben hoopvol gestemd als ik zie hoe Nederland de afgelopen jaren vooruitgang heeft geboekt bij de opwekking van groene stroom. Ik ben ook hoopvol als ik zie hoeveel prachtige initiatieven er al bestaan in ons land. Afgelopen week sprak ik mensen in Groningen en Den Bosch die dagelijks vol idealisme en nuchter doorzettingsvermogen hun steentje bijdragen aan een duurzame wereld. Vrijwilligers die mensen achter de voordeur helpen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Organisaties die met recyclebaar materiaal de huizen van de toekomst bouwen. Mensen die zich hebben verenigd in coöperaties en hun energie zelf lokaal opwekken.

Tegelijkertijd heerst ook het gevoel dat ons nog heel veel te doen staat op weg naar een leefbare wereld voor onze kleinkinderen. Ik geloof dat we daartoe in staat zijn, hoe verdomd lastig het soms ook lijkt om het allemaal voor elkaar te krijgen. Maar willen we in onze missie slagen dan zullen we het wel eerlijk en rechtvaardig moeten doen.

Huis-aan-huizen in Den Bosch.

Ik geloof dat we in staat zijn toe te werken naar een leefbare wereld voor onze kleinkinderen. Maar we zullen het wel eerlijk en rechtvaardig moeten doen.

Frans Timmermans
Met de vrijwilligers van Groeituin 013 in Tilburg in gesprek over duurzaamheid en maatschappelijke verbinding.

We zullen ervoor moeten zorgen dat we een klimaatbeleid voeren waarbij niemand tussen de wielen komt. Waarbij vervuilers niet worden gespekt met fossiele subsidies. Waarbij mensen die minder te besteden hebben net zo goed mee kunnen doen met de omschakeling naar een duurzame en schone toekomst en de voordelen, zoals een lagere energierekening, snel werkelijkheid worden.

Met omwonenden van Tata Steel in gesprek over het milieu.

Als we dat doen, als we de transitie naar een duurzame toekomst zo vormgeven dat er niemand achterblijft, dan mogen volgende generaties ons met recht goede voorouders noemen.

Luister eens naar “If I should fall behind” van Bruce Springsteen en je begrijpt wat ik bedoel. We laten niemand achter, op onze reis naar de toekomst.

De week van Frans #5: Goede voorouders zijn

Benieuwd hoe wij goede voorouders willen zijn?

Wij willen ambitieus en rechtvaardig klimaatbeleid. Want we moeten snel vooruit, maar dat lukt alleen als we het eerlijk doen.