De week van Frans #2: Samen onze veerkracht herstellen

Frans Timmermans en Esmah Lahlah op campagne tour. Ze staan lachend buiten omarmd met drie mensen die ze tijdens de campagne ontmoet hebben.

Eén zekerheid hebben we: dat we in ons leven allemaal met onzekerheden te maken krijgen. Soms lacht het geluk ons toe, soms krijgen we tegenslagen te verwerken. Helaas maakt het nog steeds heel veel uit waar je wieg heeft gestaan of wie je ouders zijn bij het opmaken van de balans van zekerheden en onzekerheden. 

Met jongeren in gesprek op de Universiteit in Twente

Het is een kwestie van beschaving om er als samenleving voor te zorgen dat voor iedereen de onzekerheden binnen de perken blijven. En dat mensen die het beter hebben een bijdrage leveren om ervoor te zorgen dat mensen die het moeilijker hebben, ook voldoende veerkracht hebben om tegenslagen en achterstanden te boven te komen.

Wij moeten er samen voor zorgen dat iedereen de veerkracht heeft om tegenslagen te boven te komen.

Frans Timmermans
Op bezoek bij IMPACD Boats in Friesland

Veerkracht. Door de eeuwen heen hebben Nederlanders aangetoond het in ruime mate te bezitten. Meer dan wie ook, hebben we ons land letterlijk “gemaakt”, aan het water onttrokken. Die veerkracht is de laatste twintig jaar wel enorm op de proef gesteld. Crisis op crisis en steeds komen we er weer uit, ook na corona. Maar voor veel mensen is de rek er langzamerhand écht uit. Niet voor niks is “bestaanszekerheid” het belangrijkste thema in de verkiezingen.

Huiskamergesprek over de zorgen van de tijd

Door de eeuwen heen hebben Nederlanders aangetoond veerkracht in ruime mate te bezitten.

Frans Timmermans

Dat gaat om geld: het sociale minimum moet dringend omhoog en de belasting op arbeid dringend omlaag. De energietransitie moet versneld, waardoor mensen meer overhouden voor noodzakelijke uitgaven. Zodat iedereen op een normale manier het einde van de maand kan halen. Dat is een kwestie van respect voor iedereen: mensen die werken, nog niet werken, niet meer werken of niet kunnen werken.

In gesprek met gedupeerden van de gaswinning in Groningen

Maar het gaat niet alleen om geld. Mensen voelen vele vormen van onzekerheid, die zij als een bedreiging van een fatsoenlijk bestaan zien. De onzekerheid over de haperende aanpak van de klimaatcrisis of over het hopeloze uitzicht van hun woonsituatie bij veel jongeren. De onzekerheid of je nog wel thuiszorg voor je moeder kan regelen. Of er kinderopvang is als je moet gaan werken. Of je volgend jaar nog werk hebt als je van een nulurencontract afhankelijk bent. De onzekerheid die gevoed wordt door een overheid die faalt. Juist op zaken die voor mensen wezenlijk zijn, zoals toeslagen voor de opvoeding van hun kinderen of een oplossing voor hun verzakte huis in Groningen.

Het sociale minimum moet omhoog en de belasting op arbeid omlaag. De energietransitie versneld, zodat mensen meer overhouden. Dat is een kwestie van respect voor iedereen.

Frans Timmermans

Als je reist door Nederland, zie je overal onze veerkracht. Mensen zetten zich in voor hun medemensen. Er is eindeloos veel goede wil om het juiste te doen. Maar er zijn ook mensen wier wanhoop je naar de strot vliegt. Die op de rand staan van afhaken, omdat hun veerkracht is overbelast. Ook door het falen van de overheid. Hun wanhoop is nog niet gestold in cynisme over onze samenleving en democratie, maar het scheelt niet veel.

Nu is het moment om te laten zien dat we samen de vele onzekerheden tot draagbare proporties terug kunnen brengen. Dat we samen onze veerkracht kunnen herstellen. We zullen het in dit land samen moeten rooien. Daar hoort ook bij dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Daar wordt iedereen beter van, ook de sterkste schouders.

Nu is het moment om te laten zien dat we samen de vele onzekerheden tot draagbare proporties kunnen brengen. Dat we samen onze veerkracht kunnen herstellen.

Frans Timmermans
Huiskamergesprek over betaalbaar openbaar vervoer

Het doet mij denken aan een nummer van The Hollies: “He ain’t heavy, he’s my brother”. Gebaseerd op een verhaal uit een Amerikaans weeshuis, waarbij een jongen een andere jongen die niet kon lopen iedere keer de trap op droeg. En toen een priester hem vroeg of dat niet veel te zwaar voor hem was, zonder aarzelen zei: “He ain’t heavy, he’s my brother”.

De week van Frans #2: Samen onze veerkracht herstellen

Benieuwd hoe wij de veerkracht weer willen herstellen?

We zetten ons in voor klimaatactie, gelijkwaardigheid en een betrouwbare overheid. Met publieke voorzieningen waarop je kunt rekenen. En we investeren in een fijne, duurzame samenleving voor onszelf en de volgende generaties.