Groen en sociaal beleid gaan hand in hand, bewijst doorrekening GroenLinks-PvdA

Groen en sociaal beleid gaan hand in hand, bewijst doorrekening GroenLinks-PvdA

Een andere koers voor Nederland is mogelijk. Armoede terugdringen en de verschillen tussen arm en rijk verkleinen kun je combineren met de meest ambitieuze klimaatpolitiek uit de Nederlandse geschiedenis.

Dat bewijst de doorrekening van het verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA door de planbureaus. En deze ambitieuze doelen zijn mogelijk binnen de Europese regels van het begrotingstekort, omdat GroenLinks-PvdA ervoor kiest grote vermogens, milieuvervuiling en winsten zwaarder te belasten en lage- en middeninkomens juist te steunen.

In het kort

  • Het meest ambitieuze klimaatpakket van alle partijen, doelen worden gehaald
  • Aantal mensen in armoede gehalveerd
  • Belasting op arbeid fors verlaagd
  • Hoogste koopkrachtstijging van alle partijen
  • Werkloosheid daalt het hardst van alle partijen
  • Forse investeringen in publieke sector, zorg, onderwijs, wonen en OV
  • Staatsschuld en begrotingstekort daalt

Het ambitieuze klimaatdoel, 65% CO2-reductie in 2030 is binnen bereik met de maatregelen uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA. Daarmee voert GroenLinks-PvdA de meest ambitieuze klimaatpolitiek van alle partijen die hun programma lieten doorrekenen.

Tegelijkertijd zorgt het programma van GroenLinks-PvdA ervoor dat het aantal mensen in armoede binnen vier jaar ruim gehalveerd wordt. Deze ruime halvering geldt ook voor de kinderarmoede, laat het CPB zien. Doordat de belasting op arbeid fors wordt verlaagd, gaat werken meer lonen en gaan met name lage en middeninkomens er stevig op vooruit.

“Onze doorrekening toont visie en ambitie voor Nederland. Het laat zien dat ambitieus klimaatbeleid en het verbeteren van de bestaanszekerheid hand in hand gaan met een sterke duurzame economie en gezonde overheidsfinanciën. We zorgen ervoor dat mensen die nu moeilijk rond kunnen komen iets extra’s te besteden krijgen. Want voor die mensen maakt dat extra geld in de portemonnee echt een groot verschil,” aldus GroenLinks-PvdA fractievoorzitter Jesse Klaver.

Hieronder lees je meer over de doorrekening per thema.

Klimaat

GroenLinks-PvdA de enige partij met een doorgerekend plan om de ambitieuze klimaatdoelen van 65% CO2-reductie in 2030 te halen. Het gebeurt doordat vervuilende fossiele subsidies in het programma van GroenLinks-PvdA fors, het meest van alle partijen, worden afgebouwd en vervuilende bedrijven zwaarder belast worden. Zo gaat de vervuiler een eerlijke bijdrage leveren aan het oplossen van de klimaatcrisis. Daarnaast zet het programma van GroenLinks-PvdA vol in op het isoleren van huizen met lage energielabels om energierekening van bewoners zo snel mogelijk te verlagen. Met de introductie van een OV-klimaatticket van €49 per maand maakt GroenLinks-PvdA het openbaar vervoer weer betaalbaar. Ook de halvering van de stikstof-uitstoot in 2030 (een reductie van 63 kiloton ammoniak) is haalbaar met de maatregelen uit het programma van GroenLinks-PvdA, laat de doorrekening zien. Meer over de klimaatplannen lees je hier.

Koopkracht

Met de plannen van GroenLinks-PvdA wordt het aantal mensen in armoede gehalveerd binnen vier jaar. Voor een belangrijk deel komt dit door het minimumloon zo snel mogelijk naar €16 te brengen en aan het einde van de kabinetsperiode door te laten stijgen naar €18. Door een forse lastenverlichting op arbeid gaan mensen er in koopkracht gemiddeld 2,4% extra per jaar op vooruit met het programma van GroenLinks-PvdA. De koopkrachtstijging, de hoogste van alle doorgerekende partijen, vindt met name plaats bij lage- en middeninkomens. De werkloosheid daalt bij GroenLinks-PvdA het hardst van alle partijen met 1,8%-punt naar 3% in 2028 als dit programma wordt uitgevoerd, voorspelt het CPB.

Investeren in de publieke sector

De plannen van GroenLinks-PvdA herstellen de balans tussen arbeid en aandeelhouders. Door een miljonairsbelasting gaan grote vermogens meer belasting betalen en ook de meest winstgevende bedrijven gaan een eerlijker bijdrage betalen. Met deze eerlijke bijdrage van mensen en bedrijven die het goed hebben kan er fors worden geïnvesteerd, 19,7 miljard, in de publieke sector. GroenLinks-PvdA trekt met name extra geld uit voor de zorg (4,6 miljard), onderwijs (3,5 miljard), wonen (1,8 miljard) en OV (1,5 miljard). Het plan voor het gratis maken van kinderopvang kost 2,6 miljard.

Begrotingstekort

Het begrotingstekort komt, als het verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA uitgevoerd wordt, uit op 3,0% (in plaats van 3,6%) en voldoet daarmee aan de Europese begrotingsregels. De staatsschuld wordt teruggebracht van 53% naar 50,4%.

Klaver: “Met ons programma en deze doorrekening willen we Nederland op een andere koers zetten. Een koers waarbij we met structurele hervormingen ervoor zorgen dat we het vertrouwen herstellen, klimaatdoelen halen en de bestaanszekerheid van mensen verbeteren. En dit doen we op een manier die financieel verantwoord en realistisch is en zich keurig aan de Europese begrotingsregels houdt.”

Meer weten over onze plannen?