Een vuurtoren op Texel verkiezingsprogramma TK2023

Verkiezingsprogramma Verkiezings-
programma

Op deze pagina vind je het concept-verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA. Op 14 oktober wordt het definitieve programma vastgesteld.

Samen voor een hoopvolle toekomst 

Samen kunnen we het anders doen in Nederland. Zoals Frans Timmermans schrijft in het voorwoord van dit verkiezingsprogramma: ‘Er is geen uitdaging zo groot, of we kunnen deze aan.’ Als we bereid zijn om samen te werken en het onderlinge vertrouwen terug te winnen. Want alleen op basis van vertrouwen kan een diverse samenleving als de onze haar toekomst zo vormgeven dat iedereen zich thuisvoelt.

We herstellen het vertrouwen door samen de boel weer op de rails te zetten. Door elkaar altijd met respect te benaderen. Door te laten zien dat solidariteit geen loze kreet is, maar iets heel concreets. Namelijk dat je op de ander kunt rekenen om je te helpen als dat nodig is. Of die ander nu de buurvrouw, of de overheid is.

Ons doel is een bloeiend Nederland waar iedereen zich kan ontwikkelen, binnen de grenzen van de aarde. Daarvoor moeten we twee dingen doen: zo snel mogelijk de basis herstellen én tegelijk structurele hervormingen in gang zetten. Want als we het anders willen doen, zullen we het ook anders moeten doen. Daarom staat dit programma in het teken van vier thema’s: herstel van vertrouwen, klimaatrechtvaardigheid, bestaanszekerheid en een sterk Europa. Zo werken we aan een hoopvolle toekomst, voor onszelf en voor de generaties na ons. Samen kunnen we dat.  

Dit zijn onze plannen

Ons verkiezingsprogramma rust op vier thema’s. Klik op een thema als je meer wilt weten over onze visie en onze plannen.
 • Herstel van vertrouwen

  Om het vertrouwen te herstellen, moeten we concrete invulling geven aan het begrip solidariteit. We behandelen elkaar met respect en laten niemand door het ijs zakken. Alleen dan komen we samen vooruit. Daarom willen wij:

  – Een overheid die uitgaat van vertrouwen richting burgers. Een foutje op een formulier betekent geen boete, een tas met boodschappen geen wegvallende uitkering.
  – Investeren in voorzieningen in alle regio’s. Want voorzieningen als buslijnen, bibliotheken en buurtcentra zijn de basis van een fijne samenleving.
  Niet marktwerking, maar samenwerking staat centraal in de publieke sector. We nemen weer regie in de zorg, het onderwijs, de volkshuisvesting en het openbaar vervoer.
  Handen GroenLinks PvdA vertrouwen

  “Het begint met vertrouwen. In onszelf, in elkaar, in een overheid die burgers vertrouwen schenkt en daarmee de basis legt om van burgers ook weer vertrouwen terug te krijgen.”

 • Klimaatrechtvaardigheid

  De klimaatcrisis is een enorme uitdaging die we niet uit de weg kunnen gaan. En dat hoeft ook niet: door samen te werken en de lasten eerlijk te verdelen kunnen we de transitie maken. Daarom willen wij:

  – Een isolatie-offensief voor alle huizen. Te beginnen bij de lage en middeninkomens die de verduurzaming zelf niet kunnen betalen. Zo dalen de energierekeningen én ons verbruik.
  Een klimaatticket: voor 49 euro per maand onbeperkt reizen met het openbaar vervoer in de daluren. Want het OV is duurzaam en moet voor iedereen toegankelijk zijn.
  – Een stop op fossiele subsidies. Miljardensubsidies voor de fossiele industrie zijn onbegrijpelijk: ze houden de klimaattransitie tegen op kosten van de samenleving.
  Een vrouw installeert zonnepanelen op haar dak GroenLinks PvdA klimaat

  “De ecologische crises en onze bestaanszekerheid zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar.”

 • Bestaanszekerheid

  Een hoopvolle toekomst voor Nederland betekent dat we niemand meer laten vallen. Iedereen moet toegang hebben tot een goed huis, goede zorg en een baan waarvan je kunt rondkomen. Daarom willen we:

  – Het minimumloon naar 16,- per uur, en de uitkeringen stijgen mee. We tillen de bodem op zodat iedereen een vrij en waardig bestaan kan leiden.
  – Een Woningbouwfonds voor goede nieuwe huizen. Want zorgen voor betaalbare volkshuisvesting huur- en koopwoningen is een publieke taak.
  – Meer zekerheid voor werkenden. Daarom krijgt elke werkende bescherming tegen ziekte en pech, en beperken we de nuluren- en oproepcontracten.
  Een bakker aan het werk GroenLinks PvdA bestaanszekerheid

  “Iedereen doet ertoe. Individuele rechten staan of vallen bij de sterkte van het collectief en de solidariteit tussen burgers.”

 • Een sterk Europa

  De wereld verandert in hoog tempo. Het beste antwoord daarop is een sterk, groen en solidair Europa. Samenwerking is dé manier om te zorgen voor een eerlijke klimaattransitie en een veilig continent. Daarom willen we:

  – Economische, humanitaire en militaire steun aan Oekraïne. Want de Russische aanval op Oekraïne is ook een aanval op onze veiligheid.
  – Werken aan een groen Europa, voortbouwend op de Green Deal. Klimaatneutraal in 2040 blijft het doel, waarbij we zorgen dat klimaatsubsidies op de eerste plaats bij kwetsbare gebieden en huishoudens terechtkomen.
  – Een rechtvaardig, menselijk en realistisch vluchtelingenbeleid. We kunnen de opvang van vluchtelingen aan, als we het systeem eerlijker maken en de problemen oplossen die het draagvlak ondermijnen.
  Vlag Europese Unie GroenLinks PvdA Europa

  “We moeten onze veiligheid en daarmee onze bestaanszekerheid sterker verdedigen. Dat doen we door te investeren in actieve diplomatie, defensie en internationale samenwerking.”

Lachende Frans Timmermans omringd door applaudisserende mensen.

“Dit land heeft zoveel potentie. We hebben in het verleden zoveel zaken tot stand gebracht die anderen voor onmogelijk hielden. Dat land waar we trots op zijn en waar anderen met bewondering naar kijken, dat kunnen we weer worden, als we samen optrekken.”

Wat vind je van de standpunten in ons verkiezingsprogramma?

Hieronder vind je ons concept-verkiezingsprogramma. Dit werd afgelopen maanden geschreven door een programmacommissie bestaande uit leden van GroenLinks en PvdA. Voordat het definitief wordt vastgesteld, kunnen leden van beide partijen amendementen indienen (van 6 t/m 19 september) om het programma te laten aanpassen. Meer weten over de amendementenprocedure? Kijk dan hier.

Daarnaast zijn we heel benieuwd wat jij van ons programma vindt. Heb je opmerkingen, ideeën of vragen? Laat het weten!

Verkiezingsprogramma

Lees het volledige programma

Het verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA is geschreven door de gezamenlijke programmacommissie. Veel leesplezier!