De week van Frans #6: Vertrouwen geven

Frans Timmermans in gesprek met vrijwilligers van de lokale afdeling van GroenLinks en PvdA in Den Bosch.

Vertrouwen wordt pas een onderwerp van discussie als het er niet meer is. Dat merken we nu in Nederland. Veel mensen zijn het vertrouwen de afgelopen jaren verloren. Niet in elkaar. De afgelopen weken heb ik op zoveel plekken gezien hoezeer mensen in dit land op elkaar kunnen bouwen. Zoals bij de Quiet Community in Roosendaal, waar mensen er voor elkaar zijn en elkaar dragen. Maar waar het in toenemende mate aan schort is het vertrouwen in een overheid die ons beschermt en de helpende hand reikt als dat nodig is.

Frans Timmermans bij Quiet Community in Roosendaal, om te praten over armoede en vertrouwen.
Bij Quiet Community in Roosendaal om te praten over armoede en vertrouwen.

Waar het in toenemende mate aan schort is het vertrouwen in een overheid die ons beschermt en de helpende hand reikt als dat nodig is.

Frans Timmermans
Frans Timmermans met omwonenden van Tata Steel in gesprek over hun gezondheid en de vervuiling van hun buurt.
Frans Timmermans met omwonenden van Tata Steel in gesprek over hun gezondheid en de vervuiling van hun buurt.

We hebben de afgelopen jaren het tegendeel gezien. Waar mensen op een inkomen moesten kunnen rekenen, zijn ze juist in de financiële afgrond gestort, zoals zo bruut zichtbaar is geworden met het toeslagenschandaal. Waar mensen fair behandeld wilden worden, zijn ze juist dieper in de onzekerheid gedrukt, zoals de Groningers is overkomen bij de gaswinning. Daar draagt de overheid een zware verantwoordelijkheid voor. Door uit angst voor fraude uit te gaan van wantrouwen. Door onbenaderbaar en onberekenbaar te zijn op momenten dat mensen recht hebben te weten waar ze aan toe zijn.

De overheid heeft verzaakt te doen wat ze moet doen: mensen beschermen en hen perspectief op verbetering bieden.

Frans Timmermans

Ook de situatie met Tata Steel in Wijk aan Zee is daar exemplarisch voor. Afgelopen maand sprak ik er onder andere met bewoners. Zij maken zich grote zorgen over de vervuiling en gezondheidsschade die door Tata wordt veroorzaakt. Zij hebben het gevoel dat de overheid haar eigen regels niet naleeft en ook niet anderen ertoe aanzet of zo nodig dwingt zich aan die regels te houden. Het vertrouwen in de overheid is in Wijk aan Zee de afgelopen jaren weggesijpeld. En ik begrijp dat heel goed. Want ze heeft verzaakt te doen wat ze moet doen: mensen beschermen en hen perspectief op verbetering bieden.

Met Frans Timmermans huis-aan-huizen in Den Bosch
Huis-aan-huizen in Den Bosch.

De komende jaren zal de overheid mensen weer vertrouwen moeten schenken.

Frans Timmermans
Frans Timmermans in gesprek over de circulaire economie met jongeren van Innovatielab NICE in Meppel.
In gesprek over de circulaire economie met jongeren van Innovatielab NICE in Meppel.

We zullen het echt anders moeten doen. De komende jaren zal de overheid mensen weer vertrouwen moeten schenken. We moeten weg van het wantrouwen dat in veel van onze wetten en regels zit. Zodat het nooit meer kan gebeuren dat mensen door de overheid zelf in de ellende worden gedrukt. Het ingewikkelde toeslagenstelsel heeft haar langste tijd gehad. Daar moeten we vanaf. Zolang het er nog is zal de overheid meer moeten doen, zodat mensen krijgen waar ze recht op hebben. Bijvoorbeeld door mensen met een smalle beurs, die geen aangifte doen voor de inkomstenbelasting en daardoor inkomen mislopen, zelf te benaderen.

Frans Timmermans in Amsterdam in gesprek over wat nodig is om mensen in armoede te helpen.
In Amsterdam in gesprek over wat nodig is om mensen in armoede te helpen.

Het vertrouwen zal niet van de ene op de andere dag hersteld zijn. Net zozeer als dat het wantrouwen over een langere periode is opgebouwd, zal het ook tijd kosten om het vertrouwen van mensen weer te krijgen.

Voorop het vertrouwen van ‘Broken People’ die tekort zijn gedaan en het aan perspectief ontbreekt, zoals ‘Logic & Rag’n’ Bone Man’ zingen in hun gelijknamige nummer. En dat kan alleen door vertrouwen te geven. Stap voor stap.

Omslag GroenLinks-PvdA Verkiezingsprogramma

Benieuwd hoe wij het vertrouwen terug willen krijgen?

Een overheid die er voor je is, en niet tegen je. Lees en bekijk hoe we dat voor elkaar gaan krijgen.