man die koekjes bakt

Werk en economie

Iedereen een fatsoenlijk inkomen

Terwijl Nederland een van de rijkste landen ter wereld is, groeit de kloof tussen arm en rijk. Steeds meer mensen hebben moeite met hun vaste lasten. Wij verhogen het minimumloon, de uitkeringen en de AOW. We bouwen een stevig sociaal vangnet, met als doel dat niemand in ons land in armoede mag opgroeien.

In 5 stappen vooruit

 • 1

  Het minimumloon omhoog

  Wij willen het minimumloon in Nederland naar 16 euro, om te beginnen in de zorg. Ook willen we een Europees minimumloon, om de grote ongelijkheid binnen de EU te verkleinen.
 • 2

  Iedereen zeker van werk

  Met een werkgarantiefonds, hulp bij omscholing en nieuwe basisbanen zorgen we dat iedereen die wíl werken ook kán werken.
 • 3

  Werknemers beter beschermd

  Uitbuiting en oneerlijke concurrentie pakken we aan. Werkgevers horen verantwoordelijkheid te nemen voor hun werknemers. Dat betekent ook dat arbeidsmigranten fatsoenlijke huisvesting en bijvoorbeeld taallessen krijgen.
 • 4

  Investeren in de publieke sector

  We pakken het personeelstekort aan en gaan professionals in de publieke sector meer zeggenschap geven en beter belonen. Je inzetten voor onze publieke voorzieningen wordt weer iets om trots op te zijn.
 • 5

  Ongelijkheid aanpakken

  Terwijl het aantal miljonairs elk jaar toeneemt, stijgt ook de armoede. De kloof groeit. Dit pakken we aan door werk minder te belasten, en vermogen meer. Zo maken we Nederland eerlijker.

Platformwerkers beschermen in Europa

Afgelopen jaren hebben we binnen de Europese Unie al ons best gedaan om de arbeidsomstandigheden van platformwerkers te verbeteren. Platformwerkers verdienen betere arbeidsvoorwaarden en bescherming, en wij blijven vastberaden strijden op Europees niveau om dit te bereiken. Te veel bedrijven profiteren van de schijnzelfstandigheid en maken hier misbruik van, waardoor werknemers onvoldoende beschermd zijn. Europese wetgeving zal zorgen voor betere bescherming van platformwerkers en meer transparantie, controle en inspraak geven over de algoritmes die deze platforms gebruiken.

Gezamenlijke opdracht

In Nederland zou iedereen rond moeten kunnen komen van hun inkomen. Wij zien het als een gezamenlijke opdracht voor de overheid, werkgevers en werknemers om ervoor te zorgen dat we allemaal aan het werk kunnen én blijven. Zodat niemand meer in armoede hoeft te leven. De balans tussen arbeid en vermogen wordt hersteld: een baan moet meer opleveren en mensen met veel vermogen gaan een eerlijkere belasting betalen.

Meer lezen?

Werk en economie
Werk en economie
Werk en economie

Kom in actie met GroenLinks-PvdA

Het kan. Een eerlijker Nederland, een vrij en veilig Europa, een schone aarde – het kan écht. Maar het lukt niet zonder jou.