Democratie en rechtsstaat

Democratie

Een sterk, transparant, en gelijkwaardig Nederland – en Europa

Onze democratie is ons grootste goed. Dankzij onze sterke democratie kunnen we stemmen, naar een onafhankelijke rechter stappen en in vrijheid zijn wie we willen zijn. Deze waarden moeten we blijven beschermen: in Nederland, maar zeker ook in Europa. Want de Europese Unie is bij uitstek een democratisch project. Juist nu de invloed van radicaal-rechtse partijen groeit, moeten we de democratische rechtsstaat beschermen en versterken. Op deze pagina lees je onze plannen.

In 5 stappen vooruit

 • 1

  Sancties voor landen die de democratie schenden

  Afbraak van democratieën binnen de EU tolereren wij niet. Daarom moet de Europese Commissie gelijk ingrijpen bij de eerste tekenen van het schenden van de rechtsstaat.
 • 2

  Mediavrijheid garanderen

  Journalisten houden de overheid scherp. Wij steunen de nieuwe Europese wet voor mediavrijheid om journalistieke onafhankelijkheid te waarborgen en mediapluralisme te bevorderen. Voorvechters van democratische verslaggeving steunen we met een Europees fonds.
 • 3

  Buitenlandse invloed

  Landen als Rusland en China gebruiken verregaande middelen om onze politiek en samenleving te beïnvloeden en verzwakken. Daarom eisen we transparantie van politici over waar zij hun financiering vandaan halen en met wie zij samenwerken Ook pakken we online desinformatie aan.
 • 4

  Strijden voor LHTBQIA+-rechten

  We versterken de positie van de LHTBQIA+-gemeenschap. LHTBQIA+ koppels krijgen overal in Europa wettelijke erkenning en bescherming en regenboogfamilies krijgen gelijk recht op zorg. We maken een vuist tegen wetten die inclusie en acceptatie van de gemeenschap tegengaan, zoals in Hongarije en Italië.
 • 5

  Demonstratierecht versterken

  Iedereen moet het recht hebben om te demonstreren. De Europese Commissie moet streng toezien op het gebruik van politiegeweld tijdens deze demonstraties.

Grondrechten versterken

Bij een democratische rechtsstaat horen onvervreemdbare rechten. Je bent vrij om te zijn wie jij wilt zijn. Op wie je valt, waar je vandaan komt en hoe jij je identificeert, hoort nooit uit te maken in hoe je wordt behandeld. Voor wetten die LHBTQIA+-personen buitensluiten is in de EU geen ruimte: de Europese Commissie moet dit soort wetten tegengaan. In heel Europa strijden we voor transrechten op basis van zelfbeschikking, zoals de afschaffing van genderregistratie in paspoorten en het recht op toegang tot transzorg. Omdat voor discriminatie en (institutioneel) racisme geen plaats mag zijn in de EU, zetten wij ons in voor één overkoepelende Europese antidiscriminatiewet.

Een democratische EU

Verandering komt vaak van binnenuit. Om de opkomst van radicaal-rechts tegen te gaan en sterk te staan in een onveilige wereld, moet de Europese Unie slagkrachtiger en daadkrachtiger worden. Daarvoor zijn veranderingen nodig. De veto’s van EU-landen op het gebied van onder andere buitenlandbeleid en belastingen schaffen we af. Zo kan één land niet meer de hele besluitvorming gijzelen, zoals we nu zien met Hongarije.

De transparantie van de EU wordt groter als de raad en raadscommissies openbaar verslag gaan doen. Ook pakken we de schimmige Brusselse lobby aan: er komt één register waaruit duidelijk wordt wélke lobby waarop invloed heeft gehad. Daarnaast moet het Europees Parlement niet alleen maar kunnen stemmen over wetten, maar ook zelf wetten kunnen indienen. Europarlementariërs en EU-ambtenaren die zich schuldig maken aan corruptie, zich laten lenen voor buitenlandse beïnvloeding of andere onethische praktijken worden gestraft.

Meer lezen?

Democratie en rechtsstaat
Democratie en rechtsstaat
Democratie en rechtsstaat
Poster Stem voor Europa - Stem GroenLinks-PvdA

Nieuws

Meer nieuws
10 plannen van GroenLinks-PvdA in Europa
Blog

10 plannen van GroenLinks-PvdA in Europa

De Europese verkiezingen staan voor de deur en – je hoort het vast vaker – Europa is ontzettend belangrijk voor...
Frans Timmermans spreekt het publiek toe op een bijeenkomst in Nijmegen
Nieuws

GroenLinks-PvdA onder leiding Timmermans ‘grootste groei sinds Den Uyl’

GroenLinks en PvdA kregen er sinds de verkiezingen van vorig najaar meer dan 11.000 nieuwe leden bij. Dat maakten de...
Bas Eickhout speecht op het GroenLinks-PvdA congres in 2024
Nieuws

Dit is wat het hoofdlijnenakkoord betekent voor de internationale positie van Nederland

Er is de afgelopen dagen veel gezegd en geschreven over het nieuwe hoofdlijnenakkoord. Over de rechtsstaat, over vluchtelingen, over de...
Dit is wat het hoofdlijnenakkoord betekent voor klimaat
Blog

Dit is wat het hoofdlijnenakkoord betekent voor klimaat

Er is de afgelopen dagen veel gezegd en geschreven over het nieuwe regeerakkoord. Over de rechtsstaat, over vluchtelingen, over de...
Dit is wat het hoofdlijnenakkoord betekent voor bestaanszekerheid
Blog

Dit is wat het hoofdlijnenakkoord betekent voor bestaanszekerheid

Bestaanszekerheid was misschien wel hét onderwerp van de afgelopen verkiezingscampagne. De beoogde coalitiepartijen hadden hun mond vol over hoe Nederlanders...
Dit is wat het hoofdlijnenakkoord betekent voor onderwijs, cultuur en wetenschap
Blog

Dit is wat het hoofdlijnenakkoord betekent voor onderwijs, cultuur en wetenschap

Onderwijs, cultuur en wetenschap: essentieel voor de toekomst van Nederland. Hier denken de toekomstige coalitiepartijen helaas anders over. Studenten, de...
Frans Timmermans tijdens de Banninglezing 2024
Nieuws

Een heilloos pad

Door Frans Timmermans Gisteren vonden PVV, VVD, NSC en BBB overeenstemming over een akkoord op hoofdlijnen. Voor het eerst in onze...
Bas Eickhout speecht op het GroenLinks-PvdA congres in 2024
Nieuws

Reactie Bas Eickhout op regeerakkoord

Brussel, 16 mei 2024Door Bas Eickhout – GroenLinks-PvdA lijsttrekker voor de Europese verkiezingenMet de blik naar buiten is Nederland groot...
Bas Eickhout geeft klimaatcollege
Blog

Wat wij hebben bereikt in Europa

Met de Europese verkiezingen op de planning kijken we nu vooral naar de toekomst en de plannen daarvoor. Maar ook...

Heb je een vraag voor ons? Stuur een bericht via de Zweeflijn!

WhatsApp met een van onze medewerkers
Democratie en rechtsstaat