Stop het geweld

Stop het geweld

Er voltrekt zich een drama in het Midden-Oosten. Na de verschrikkelijke terreuraanval van Hamas in Israël, zien we afschuwelijke beelden uit Gaza: duizenden burgerslachtoffers, ziekenhuizen in puin, mensen op de vlucht. Met afschuw en pijn in het hart kijken we naar de gebeurtenissen in Israël en Palestina. En als er vanuit de internationale gemeenschap – met Nederland voorop – nu niet wordt ingezet op de-escalatie, dan komt er geen einde aan de spiraal van geweld. Deze oorlog moet stoppen.

Voor GroenLinks-PvdA is het internationaal humanitair recht leidend. Het is onverteerbaar om te zien hoeveel burgerslachtoffers er vallen, Israëlisch en Palestijns. We roepen alle partijen dringend op zich te houden aan het oorlogsrecht. Wij bepleiten onmiddellijk humanitaire hulp aan de inwoners in Gaza. We willen dat er zo snel mogelijk een einde komt aan al het geweld, zodat er gewerkt kan worden aan een structurele politieke oplossing voor het conflict.

Op het GroenLinks-PvdA-congres is, met steun van 96% van de leden, onze positie verwoord in een motie. Daarin:

  • Keuren we de terreurdaden van Hamas in de krachtigste bewoordingen af.
  • Stellen we dat Israël het recht heeft zich te verdedigen en zijn burgers te beschermen, binnen de grenzen van het internationaal humanitair recht; en Hamas gegijzelden onmiddellijk moet vrijlaten.
  • Spreken we uit dat het collectief straffen van Palestijnen voor de daden van Hamas een grove schending van oorlogsrecht is, en moet stoppen.

Moties in Tweede Kamer

Afgelopen dinsdag stemde ook de Tweede Kamer over een aantal moties. Langs de lijn van de uitspraak van het GroenLinks-PvdA-congres hebben wij die moties beoordeeld. Zo hebben we voor moties gestemd die uitspreken tegen de blokkade van Gaza, tegen oorlogsmisdaden en voor erkenning van de Palestijnse staat. Ook hebben we voor een motie gestemd die steun uitspreekt voor het Israëlische recht op zelfverdediging. Die motie mag wat ons betreft op geen enkele manier gelezen worden als een vrijbrief voor Israël om het internationaal recht naast zich neer te leggen of misdaden te begaan in de oorlog tegen Hamas. In een stemverklaring in de Tweede Kamer hebben we dat nog eens duidelijk gemaakt.

Jarenlang conflict Israël en Palestina

Het conflict tussen Israël en Palestina bestaat al meer dan 75 jaar. Al 75 jaar is er sprake van bloedvergieten, onveiligheid en onrechtvaardigheid. De gebeurtenissen van de afgelopen weken hebben ons allemaal er nog eens op gewezen hoe belangrijk het is dat we de verbinding blijven zoeken. Dat we ondanks alle pijn, alle slachtoffers, en alle emoties, naar manieren blijven zoeken om te werken aan vrede.