Motie Israël-Palestina aangenomen op partijcongres

Overzichtsbeeld van het GroenLinks-PvdA-Congres in Rotterdam

Op het eerste gezamenlijk partijcongres van GroenLinks-PvdA is met overweldigende meerderheid van ruim 96% van de stemmen een motie aangenomen met betrekking tot de situatie in Israël en Palestina. De motie benadrukt de noodzaak om geweld te veroordelen en in te zetten op een tweestatenoplossing met gelijke rechten voor alle bevolkingsgroepen. 

De motie vraagt de fractie:

  • De gruwelijke aanval van terreurorganisaties Hamas en de Islamitische Jihad op Israël in de meest krachtige termen te veroordelen;  
  • Solidariteit te betuigen met de onschuldige slachtoffers aan Israëlische en Palestijnse kant en hun families en verwanten in Nederland;  
  • Aan te sluiten bij het dringende verzoek van de internationale gemeenschap om alle gegijzelden onmiddellijk vrij te laten uit Gaza;  
  • Uit te spreken dat de collectieve bestraffing van Gazanen door Israël voor de gruwelijke acties van Hamas tegen het internationaal humanitair recht indruist en per direct moet stoppen;  
  • Aan te sluiten bij het dringende beroep van de Verenigde Naties op de staat Israël om het evacuatiebevel voor de inwoners van Noord-Gaza terug te trekken, gelet op de desastreuze humanitaire consequenties van een dergelijke evacuatie, en werk te maken van een humanitaire corridor zodat mensen veilig weg kunnen, en zieken en gewonden kunnen worden geëvacueerd;  
  • Diplomatieke druk uit te oefenen voor de urgent noodzakelijke toegang van burgers in Gaza tot basale levensbehoeften als water, elektriciteit en medicijnen, en voor de voortzetting van humanitaire hulp en ontwikkelingsgeld door Nederland en de EU;  
  • Bij het kabinet erop aan te dringen alert te zijn en ferm op te treden tegen alle vormen van discriminatie en antisemitisme, en actief bescherming te bieden;  
  • De Nederlandse regering te vragen zich actief achter de overwegingen van deze oproep te scharen, de traditionele positie van Nederland als ‘bondgenoot van Israël en vriend van de Palestijnen’ in te zetten nu het meer dan ooit nodig is en om daarbij rekening te houden met de historische context en de asymmetrie van het conflict en zich met de grootste urgentie hard te maken voor internationale en/of regionale initiatieven voor de-escalatie, humanitaire toegang, het voorkomen van een negatieve spiraal van geweld, het stoppen van de illegale bezetting van de Westelijke Jordaanoever en werk te maken van een duurzame vrede door middel van een rechtvaardige tweestatenoplossing met gelijke rechten voor alle bevolkingsgroepen. 

De volledige motie is hier terug te lezen.


Blijf op de hoogte

Wij sturen je graag al het nieuws over ons programma, onze kandidatenlijst en de campagne. Geen spam, wel politieke updates.