Frans Timmermans: ‘Miljardenimpuls nodig voor economie en banen van de toekomst’

GroenLinks-PvdA leider Frans Timmermans wil bij de voorjaarsnota miljarden vrijmaken voor publieke investeringen in wonen, onderwijs & onderzoek en infrastructuur. Dat is noodzakelijk om banen in de toekomst in Nederland te houden en de bestaanszekerheid van werknemers te garanderen.

Vandaag laat het demissionair kabinet weten dat ze met een pakket komt om de toekomst van ASML veilig te stellen maar dat is volgens de linkse leider volstrekt onvoldoende. Niet alleen ASML heeft investeringen nodig, maar heel Nederland zit daarop te wachten. Bovendien zijn de investeringen eenmalig en niet structureel en wordt er vooral met bestaande potjes geschoven.

Frans Timmermans: “Het wordt tijd dat de politiek vooruit kijkt en niet regeert op basis van krantenkoppen. Voor de bestaanszekerheid van Nederlandse werknemers is het cruciaal dat we gaan investeren in nieuwe werkgelegenheid. De wereld verandert zo snel. Dit is geen tijd om achterover te leunen, maar om stappen vooruit te zetten”

Cruciale nieuwe banen

De Verenigde Staten en Aziatische landen investeren volop in de schone economie van de toekomst. Zo creëren ze tienduizenden nieuwe banen. Bijvoorbeeld in de productie van elektrische auto’s of computerchips met cruciale toepassingen in de zorg of defensie. Ook Frankrijk en Duitsland hebben miljarden klaargezet voor investeringen in nieuwe chipsfabrieken. Nederland dreigt achterop te raken en dat lost het kabinet niet op met een eenmalige impuls. Bovendien waarschuwt GroenLinks-PvdA dat de grote investeringsfondsen zoals het Nationaal Groeifonds en het Klimaatfonds dreigen te sneuvelen in het aanstaande rechtse kabinet. Ook het bedrijfsleven maakt zich daar grote zorgen over. Timmermans: “Het terugdraaien van beloofde investeringen is kortzichtig. Het kabinet-Wilders zet Nederland met de rug naar de toekomst, terwijl we juist ons bedrijfsleven moeten helpen op dit cruciale punt.”

In dit pakket

Een publiek investeringspakket is nodig om nieuwe werkgelegenheid te creëren en bestaande banen te behouden. Daarvan profiteert niet alleen de Brainport-regio, maar bijvoorbeeld ook de Foodvalley, Twente de fintechindustrie en Nederlandse start- en scale-ups. Dit pakket bestaat uit:

  • Woningbouw. De overheid springt bij voor publieke investeringen in betaalbare woningbouw op locaties waar projecten nu niet van de grond komen. Ook kan de overheid gemeenten een beloning geven als zij betaalbare woningbouw realiseren.
  • Werk en onderwijs. Investeringen in werk en onderwijs. Denk aan de kinderopvang, onderwijshuisvesting, de aanpak van het lerarentekort, en de kwaliteit van het onderwijs.
  • Infrastructuur. Extra geld voor investeringen in de aanleg van nieuwe stations en spoor- en OV-verbindingen, het aanpakken voor knelpunten en voor het onderhoud van bestaande infrastructuur.
  • Innovatie-impuls. De middelen voor het Nationaal Groeifonds blijven behouden en worden structureel toegevoegd aan de EZK-begroting voor langetermijninvesteringen in onderwijs, onderzoek en innovatie.
  • Aandeelhouders investeren mee. Steeds meer bedrijven investeren in woningbouw voor hun werknemers. Ook grote pensioenfondsen zoals ABP zijn op zoek naar investeringsmogelijkheden die ook goed zijn voor de maatschappij. De overheid kan daar het voortouw in nemen.


Het investeringspakket kan gedekt worden door fiscale constructies die belastingontwijking in de hand werken af te schaffen en ondoelmatige fiscale regelingen kritisch tegen het licht te houden. Bijvoorbeeld aanscherping van de verliesrekening in de vennootschapsbelasting (800 miljoen euro) of van de earningsstrippingsmaatregel (600 miljoen euro).