Kabinet moet strenger optreden tegen PFAS-vervuiling Chemours

Kabinet moet strenger optreden tegen PFAS-vervuiling Chemours

Het demissionaire kabinet moet strenger optreden tegen het chemieconcern Chemours in Dordrecht mogelijk maken. Een door de Tweede Kamer aangenomen motie van GroenLinks-PvdA, meeondertekend door D66, CDA en ChristenUnie, roept om ‘financiële en juridische steun te bieden aan medeoverheden die stappen zetten tegen Chemours en de PFAS-vervuiling’. Ook is verzocht om potentieel zeer zorgwekkende stoffen wettelijk gelijk te stellen aan stoffen waarvan al vaststaat dat ze uiterst schadelijk zijn, om zo mens en natuur te beschermen.

Het onderzoeksjournalistieke programma Zembla toonde deze zomer aan dat de directie van Chemours, voorheen DuPont, al tientallen jaren weet dat de bodem, lucht en het oppervlaktewater door lozingen en de uitstoot van grote hoeveelheden PFAS ernstig zijn vervuild. De betrokken gemeenten werden daarvan niet op de hoogte gebracht en aan de zware verontreiniging werd niets gedaan.

In twee emotionele hoorzittingen vroegen omwonenden de provincie Zuid-Holland onlangs om strengere regels voor het bedrijf. In antwoord zei de verantwoordelijke gedeputeerde deze week dat hij wil laten onderzoeken of het juridisch mogelijk is om de vergunning van Chemours in te trekken en de fabriek stil te leggen. Dat laatste sluit aan bij het advies van de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit.

Fractievoorzitter Jesse Klaver is blij dat een Kamermeerderheid de motie steunt. “Er is nooit eerder een zo vergaande motie aangenomen.” In een brief heeft Klaver de regering gevraagd uiterlijk dinsdag 26 september te laten weten hoe het verzoek in te willigen. “Natuurlijk hebben we te maken met Europese regels, maar als land mag je daarvan afwijken. Frankrijk doet dat ook met potentieel zeer schadelijke stoffen. We moeten de ruimte pakken die er is.”