Dit is wat het hoofdlijnenakkoord betekent voor de internationale positie van Nederland

Bas Eickhout speecht op het GroenLinks-PvdA congres in 2024

Er is de afgelopen dagen veel gezegd en geschreven over het nieuwe hoofdlijnenakkoord. Over de rechtsstaat, over vluchtelingen, over de gebroken sociale beloftes. Op deze pagina vatten we samen wat het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB betekent voor de positie van Nederland in de wereld.

Europese Unie

Het hoofdlijnenakkoord hangt aan elkaar van wensdenken als het om de Europese Unie gaat. Op onderwerpen als asiel, landbouw en milieu willen de partijen uitzonderingsposities bedingen voor Nederland door in Brussel te gaan lobbyen bij de Europese Commissie. Er is geen enkele aanwijzing dat de Commissie daadwerkelijk een uitzondering wil maken voor Nederland op dit terrein. Dat is ook begrijpelijk: in Europa hebben we samen afspraken gemaakt over allerlei onderwerpen. Daar heeft elke lidstaat zich aan te houden, ook Nederland. Die afspraken zijn er ook niet voor niets – via Europees beleid beschermen we bijvoorbeeld onze gezondheid, onze natuur en onze mensenrechten.

Ontwikkelingssamenwerking

De vier partijen bezuinigen veel in het hoofdlijnenakkoord, maar het allermeest op ontwikkelingssamenwerking. Ze keren de rug naar mensen die leven met honger en conflict. Ze zadelen ontwikkelingslanden op met de enorme gevolgen van klimaatverandering, terwijl rijke landen als Nederland verreweg het meeste CO2 uitstoten. Ze ondermijnen ze de Nederlandse positie als gesprekspartner aan internationale onderhandelingstafels – wat wij ook zullen voelen in onze portemonnee. En deze partijen snijden zichzelf ook in de vingers omdat ontwikkelingssamenwerking juist de beste manier is om de oorzaken van migratie uit arme gebieden te beperken. In een onveilige tijd van geopolitieke verschuivingen en wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering en pandemieën, trekt dit kabinet zich terug achter de dijken en geeft China en Rusland vrij spel. Dit getuigt van enorme naïviteit.

GroenLinks-PvdA blijft staan naast mensenrechtenverdedigers, de vrouwenbeweging en iedereen die strijdt tegen armoede en voor klimaatrechtvaardigheid. Samen gaan we ervoor zorgen dat onze welvaart niet langer over de ruggen van anderen gaat.

Oekraïne

Er woedt een vreselijke oorlog op ons eigen continent. Gelukkig schrijven de partijen in het akkoord dat Oekraïne gesteund moet blijven worden tegen de Russische agressie. Dat is, gezien de bedenkelijke positie van de PVV tot nu toe, een belangrijk teken. Maar vooralsnog blijft het wel bij woorden. Als we de financiële bijlage erbij pakken, blijkt dat de partijen geen geld hebben vastgelegd over de hele regeerperiode. Wat ons betreft leggen we ook in de begroting vast dat we Oekraïne politiek en militair blijven steunen. Want dat is ook in het Europese en Nederlandse belang. Lees hier meer over onze inzet voor Oekraïne.

Israël en Palestina

In het debat over het hoofdlijnenakkoord heeft de leider van de grootste partij, Geert Wilders, gezegd dat de formerende partijen geen afspraak hebben gemaakt over een tweestatenoplossing in het Israëlisch-Palestijns conflict. En dat de PVV zo’n oplossing mogelijk niet steunt. Dat zou een enorme en onbegrijpelijke breuk met het Nederlandse beleid: een tweestatenoplossing is dé weg naar duurzame vrede voor Palestijnen en Israëliërs. Lees hier meer over alles wat wij doen voor vrede en rechtvaardigheid in het Midden-Oosten.