Dit is wat het hoofdlijnenakkoord betekent voor klimaat

Dit is wat het hoofdlijnenakkoord betekent voor klimaat


Er is de afgelopen dagen veel gezegd en geschreven over het nieuwe regeerakkoord. Over de rechtsstaat, over vluchtelingen, over de gebroken sociale beloftes. De eerste reactie van veel mensen op het gebied van klimaat was opluchting: “niet al het klimaatbeleid door de shredder’. Dat was immers de wens van de PVV in de hele verkiezingscampagne. De formerende partijen zeggen de klimaatdoelen te willen vasthouden en het Klimaatfonds intact te houden.

De lat ligt laag

Maar, de crisis is zo groot dat dat wel een bijzonder lage lat is. En het is ook niet waar. Klimaatverandering grijpt harder om zich heen dan ooit tevoren. We moeten in razend tempo CO2-uitstoot reduceren om nog een kans te maken om de opwarming tot 1.5 graden te beperken. De uitspraak van het Europees Hof bevestigde: bescherming tegen klimaatverandering  is een mensenrecht. De overheid heeft de grondwettelijke taak om te zorgen voor een gezonde en veilige leefomgeving. Vorig jaar heeft het Kabinet klimaatplannen gepresenteerd waarvan het PBL heeft gezegd: als al die plannen lukken en niets valt tegen, dan kan je het halen.

Wat doen de formerende partijen? Allerlei plannen worden terug gedraaid, maar er wordt niets tegenover gezet. Hiermee wordt het klimaatdoel en daarmee feitelijk het pad naar een veilige en gezonde toekomst losgelaten.  Er worden miljarden aan subsidies voor klimaatbeleid en duurzame energie geschrapt. De fossiele subsidies worden niet afgeschaft, maar juist verhoogd. De verhoging van de CO2-heffing voor de industrie -een belangrijke maatregel van het vorige kabinet om de doelen te halen- wordt geschrapt. Stappen die gezet werden om huizen en wegverkeer te verduurzamen, worden ook weer terug gedraaid. Onze verslaving aan gas wordt doorgezet, waar juist de meest kwetsbare huishoudens door geraakt gaan worden.

Onze gezondheid

Klimaat is misschien nog abstract, maar gezondheid is dat niet. Mensen worden ziek door vieze lucht, door schadelijke stoffen als PFAS, door vervuild water. En er staat niets maar dan ook niets in over de noodzaak om gezondheidsschade door de industrie, de landbouw en het verkeer aan te pakken. Klimaatverandering is slechts een symptoom van de vervuiling van onze economie. Luchtvervuiling, biodiversiteitsverlies, watervervuiling, gezondheidsschade zijn andere symptomen. De omwonenden van Tata, Chemours en andere industrie staan met dit akkoord met lege handen. Zo ook de natuur. Want de stikstofcrisis wordt niet aangepakt, en daarmee de klimaatimpact van de landbouw ook niet. Het is een rancuneus akkoord waarin allerlei stappen terug gezet worden, maar zonder visie op een samenleving die wel rekening houdt met natuur en toekomstige generaties.

Een flinke stap achteruit dus. Op een moment dat de wetenschap zo duidelijk is: we moeten de impact op onze leefomgeving verminderen voor een veilige en gezonde toekomst voor onze kinderen. Wat doet dit akkoord wel? Veel loze beloftes en schijnoplossingen. Nog een keer naar Brussel om te pleiten voor uitzonderingen op stikstof. Meer dan 13 miljard voor vier grote kerncentrales, waarvan iedereen weet dat het onbetaalbaar zal zijn en ze te laat komen om de problemen die we nu hebben op te lossen.

Schuld bij iemand anders

Dit is een akkoord vol wensdenken, luchtkastelen en schijnoplossingen. Maar waarvan wel al duidelijk is wie de schuld krijgt als het niet blijkt te lukken. De rechters en de Europese Unie. Want dat de populistische loophole: je stelt een oplossing voor waarvan je weet dat die hoogstwaarschijnlijk niet kan vanwege internationale verdragen en afspraken en daarna kan je die instituties de schuld geven dat een probleem nog steeds niet opgelost is. En daarmee lijkt het onderwerp voor een volgende verkiezing al bijna weer uitgetekend.

Tel daarbij op het feit dat deze formerende partijen onderzoek willen doen naar de “’representativiteit van belangenorganisaties met een ideëel doel’. Dat betekent dat het voor organisaties moeilijker wordt om een rechtszaak te starten vanwege klimaatfalen. En dan wordt ook nog de BTW op boeken en kranten verhoogd en stevig op de NPO bezuinigd. Minder journalistieke informatie betekent meer ruimte voor desinformatie. Juist in het klimaatdebat zie je veel wetenschapsontkenning.

En wie zijn de dupe van dit beleid? Iedereen die nu in praktijk keihard werkt aan de groene stappen -groot en klein- om ons land veilig en gezond voor de toekomst te houden. Alle echt groene  innovatieve ondernemers die niet miljarden aan fossiele subsidies krijgen en dus het verdienmodel van de toekomst weggeconcurreerd zien worden door de fossiele status-quo. Alle mensen met weinig te besteden die nu niet de noodzakelijke hulp krijgen voor betaalbare verduurzaming van hun huis en schoon vervoer. En wij allemaal. Want een gezonde natuur en een leefbaar klimaat is niet iets van een linkse elite, maar het staat aan de basis van onze veiligheid en gezondheid.

Wat gaan wij doen?

Het is duidelijk wat ons te doen staat. Aan de bak. Want wij zijn aan zet. Met alle initiatieven uit de samenleving voor een groene, eerlijke toekomst. Met alle mensen die nu al laten zien wat wel kan. En met alle vrijwilligers van energie coöperaties, voedselbossen, fixteams, alle mensen die actief zijn om de dorpswinkel draaiende te houden, die les geven aan vluchtelingen, die een zaterdagmiddag meedraaien in het repaircafe, die helpen met zwerfvuil prikken, die zich op 1001 manieren in hun gemeenschap inzetten voor een mooiere wereld. Niet voor zichzelf, maar voor elkaar.

Samen blijven we bouwen aan een samenleving die er voor iedereen is. Hier en nu, elders en later. Niet een samenleving vol eigenbelang, waarin mensen tegen elkaar uit worden gespeeld, maar een solidaire samenleving, waarin we rekening houden met elkaar en de toekomst.  Dat vraagt keiharde oppositie tegen de schijnoplossingen van dit kabinet met extreem-rechts. Onze plannen zijn een mooi alternatief voor een groenere en leefbare wereld.

Zo willen we bijvoorbeeld:

  • Groots inzetten op zonne- en windenergie
  • Fossiele subsidies afschaffen
  • Europese Unie klimaatneutraal in 2040


De komende jaren gaan wij er dus alles aan doen om ons in te blijven zetten voor het klimaat. Benieuwd naar nog meer van onze plannen? Lees die dan hier!