Wat GroenLinks-PvdA doet voor oudere generaties

Wat GroenLinks-PvdA doet voor ouderen Wat wij doen voor ouderen


Een visie voor de toekomst en concrete oplossingen voor de problemen van nu. Dat vind je bij GroenLinks-PvdA. In onze plannen denken we aan iedereen, omdat we geloven in een eerlijk en groen Nederland, met vertrouwen en respect voor elkaar. Lees hier wat we doen voor bijvoorbeeld huisvesting, zorg en het inkomen voor de oudere generaties.

1. Fatsoenlijk rond kunnen komen

De sociale zekerheid in Nederland is een groot goed. Met elkaar willen we een samenleving waarin iedereen kan rekenen op een fatsoenlijk bestaan. Waar zo hard aan gewerkt is, mag niet verloren gaan. Daarom zetten we ons keihard in voor bestaanszekerheid, ook voor ouderen.

GroenLinks-PvdA verhoogt het minimumloon flink, en daarmee stijgen ook de uitkeringen en de AOW. Waar sommige partijen de koppeling tussen het minimumloon en de AOW willen afschaffen, willen wij die juist behouden. Dus een hoger minimumloon, is een hogere AOW.

2. Een goed pensioen

Zoals afgesproken in het Pensioenakkoord krijgen mensen met zware beroepen de kans om eerder te stoppen met werken. Voor gepensioneerden met enkel AOW of een laag eigen pensioen, maken we het mogelijk om waterschaps- en gemeentebelasting te laten kwijtschelden. Ook verplichten we werkgevers om íedereen een redelijke pensioenopbouw aan te bieden.

De pensioenfondsen mogen meer langetermijninvesteringen gaan doen, zoals in infrastructuur voor hernieuwbare energie of in duurzaam vastgoed. Een Nationale Investeringsbank moet het makkelijker maken voor pensioenfondsen om hun rendement uit dit soort projecten te halen. Daarmee zorgen we voor meer stabiliteit.

Verder moeten onze andere plannen, zoals bijvoorbeeld voor een maximale huurprijs, investeringen in de zorg en goedkoper openbaar vervoer, ook de koopkracht van ouderen verder versterken.

3. Samen ouder worden

Zorg moet bereikbaar en betaalbaar zijn, zeker de ouderenzorg. GroenLinks-PvdA wil de doorgeslagen marktwerking in de sector tegengaan, wachtlijsten aanpakken, en investeren in extra verpleeghuisplekken.

Er komt één wettelijk raamwerk voor verpleging, verzorging, en ondersteuning bij elkaar. Dat maakt het makkelijker voor zorgverleners en mantelzorgers om samen te werken. Zo steunen we hulpbehoevende ouderen gezamenlijk, en voorkomen we dat we langs elkaar heen werken. Op die manier is het aantrekkelijker voor ouderen om thuis te blijven wonen.

Wat GroenLinks-PvdA doet voor oudere generaties

Hoe kunnen wij goede voorouders zijn?

Lees de brief van Frans

4. Een plek voor iedereen

De overheid is verantwoordelijk voor voldoende woningen voor iedereen. Wij willen dat de politiek die regie ook op zich neemt. Volkshuisvesting moet weer de publieke taak zijn die het altijd is geweest. Er komt een actieprogramma Seniorenwoningen waarbij wonen, welzijn, en zorg samenkomen. Contact met omgeving en zorgverlening staan hierin centraal.

Ouderen die van een grote woning doorstromen, krijgen ondersteuning van gemeenten in de vorm van een verhuiskostenvergoeding of huurprijsbehoud.

5. Een leefbare wereld

We zorgen voor een leefbare planeet voor nu en in de toekomst. Wat we vandaag doen of laten, is bepalend voor de toekomst van de generaties na ons. Daarom voeren we een eerlijk en ambitieus klimaatbeleid. We schaffen fossiele subsidies voor grote vervuilende bedrijven af. En investeren in het isoleren van tochtige huurwoningen. 

“We laten niemand achter op onze reis naar de toekomst.”

Frans Timmermans – Lijsttrekker GroenLinks-PvdA

Een leefbare wereld gaat niet alleen over klimaat. We zorgen met kunst en cultuur voor plekken van ontmoeting en uitwisseling van ideeën. Dit is onmisbaar voor onze samenleving. Daarom investeren we in deze sector en kan iedereen één dag per maand gratis naar rijksmusea. Er komt meer plek voor cultuur in het onderwijs, en er komt een gratis basispas voor de bibliotheek. Zo kan iedereen zich op elke leeftijd blijven ontwikkelen, zonder dat je portemonnee een rol speelt. 

Tot slot: mensen moeten overal snel van A naar B kunnen. Of dit nu naar de bieb, het ziekenhuis, of de supermarkt is. Ook in kleinere dorpen. Daarom investeren we extra in openbaar vervoer in de regio.

Heb je een vraag voor ons? Stuur een bericht!

WhatsApp met een van onze medewerkers
Wat GroenLinks-PvdA doet voor oudere generaties