Er valt iets te kiezen op 22 november.

Een land veranderen, dat kun je niet alleen.

Maar als genoeg mensen zich aansluiten...

kan er iets gaan bewegen

Die tijd is aangebroken.

Kies voor eerlijk klimaatbeleid

De klimaatcrisis is de grootste uitdaging van deze tijd. We kunnen hem aan, maar alleen als we het eerlijk doen. Daarom helpen we huishoudens en kleine bedrijven verduurzamen.

Grote vervuilers gaan meer bijdragen, in de eerste plaats door de miljardensubsidies aan de fossiele industrie te stoppen. In plaats daarvan investeren we volop in zon, wind en schone energie voor ons allemaal.

Kies voor betaalbaar wonen

Iedereen heeft recht op een goed en betaalbaar huis. We kunnen van dat recht de realiteit maken door te kiezen voor volkshuisvesting in plaats van een woningmarkt.

We bouwen meer sociale huurwoningen voor lage en middeninkomens en maximeren de huurprijzen, ook in de vrije sector. Zo wordt fijn wonen weer haalbaar voor iedereen.

Kies voor een overheid die je vertrouwt

Onze samenleving is het sterkst als we op elkaar kunnen rekenen wanneer het nodig is.

De overheid hoort hierin het goede voorbeeld te geven. Door mensen met vertrouwen te benaderen en te investeren in álle regio's.

Door naast je te staan als het tegenzit. En door belangrijke basisvoorzieningen in heel Nederland toegankelijk te maken, en te houden.

Kies voor toegankelijk openbaar vervoer

Elk dorp moet bereikbaar zijn en iedereen moet zonder hobbels de trein of de bus kunnen pakken.

Als het openbaar vervoer beter en betaalbaarder is, slaan we twee vliegen in één klap. Reizen wordt makkelijker voor meer mensen, en onze samenleving wordt duurzamer.

Kies voor een gelijkwaardige samenleving

In Nederland moet je kunnen zijn wie je bent. Artikel 1 van onze Grondwet is duidelijk: in gelijke gevallen wordt iedereen in Nederland gelijk behandeld. Laten we daar écht werk van maken door altijd op te staan tegen uitsluiting en discriminatie.

We pakken stage- en woningmarktdiscriminatie aan. En door de rechten van LHBTIQ+ mensen en regenbooggezinnen te erkennen en versterken.

Kies voor zorg waarop je kunt rekenen

Zorg hoort voor iedereen betrouwbaar, betaalbaar en dichtbij te zijn.

Geen lange wachttijden, geen uren onderweg, geen onverwachte kosten. De doorgeslagen marktwerking in de zorg dringen we terug, het eigen risico gaat omlaag, en de tandarts komt terug in het basispakket.

Kies voor meer natuur

Dit land is niet alleen van mensen, maar ook van al die bomen, planten en dieren die hier leven.

Bovendien is gezonde natuur onmisbaar voor onze eigen gezondheid. Daarom helpen we boeren vergroenen, pakken we vervuiling door de industrie aan, en stoppen we boringen in beschermde gebieden als de Waddenzee.

Want de Veluwe, de Peel, Amelisweerd en al onze andere natuurgebieden zijn veel te bijzonder om te verwaarlozen en vervuilen.

Onze plannen liggen klaar. Tijd om het te gaan doen.

Hoe meer mensen zich aansluiten, hoe eerder we het land in een nieuwe richting bewegen.

Jij kunt het verschil maken.

Stem 22 november
GroenLinks-PvdA.

Samen kan het.

Help ons de grootste worden.

Deel deze pagina