Wat doen we met de erfbelasting?

Wat doen we met de erfbelasting? Wat doen we met de erfbelasting?

De kloof tussen arm en rijk groeit

Nederland is een van de rijkste landen ter wereld. Maar de kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. GroenLinks-PvdA wil Nederland eerlijker maken. Want waar je wieg staat doet ertoe. Als je geboren bent zonder vermogen, heb je al meteen een achterstand die je niet meer in kunt halen. Dat zorgt niet alleen voor ongelijke kansen, maar het geeft mensen met geld ook veel meer macht en invloed. Erfbelasting helpt om vermogensongelijkheid te verminderen.

Onze plannen

Voor mensen die een doorsnee erfenis ontvangen willen juist zorgen dat ze meer overhouden. Dat doen we door de vrijstelling te verhogen naar de hoogte van een mediane erfenis van €27.000. Dat betekent dat de helft van de mensen die een erfenis ontvangt daardoor juist helemaal geen belasting meer hoeven te betalen.

We maken de erfbelasting onafhankelijk van de relatie tussen ontvanger en erflater/schenker. Nu betalen kinderen bijvoorbeeld een lager tarief dan neven en nichten, of vrienden. Wij vinden dat onderscheid niet rechtvaardig.

Voor partners en kinderen met een beperking blijven de huidige ruimere vrijstellingen bestaan. Mensen die hun partner verliezen hoeven daardoor niet hun huis uit.

Ook schaffen we de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) af, waardoor mensen die een bedrijf erven niet meer grotendeels vrijgesteld worden van de erf- en schenkbelasting. Nu is het nog zo dat vooral mensen met een groot vermogen soms de erfbelasting kunnen ontwijken door een bedrijf op te richten. Dat willen we voorkomen. Ook vinden we het onderscheid tussen mensen die een bedrijf erven en mensen die iets anders erven onrechtvaardig.