Verkiezingsprogramma GroenLinks-PvdA cover: samen voor een hoopvolle toekomst
9

Verantwoording en woord van dank

Dit is het eerste gezamenlijke programma van GroenLinks en de PvdA voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het programma is tot stand gekomen dankzij de ideeën en betrokkenheid van velen. Op het moment dat het kabinet viel, zaten we in de eindfase van een reeks ledengesprekken over de inhoudelijke verkenning van de linkse samenwerking. Op basis van de gespreksverslagen konden we de ambitie, dromen en zorgen meenemen van meer dan 1200 leden. Daarnaast hebben we veel input mogen ontvangen van onze leden in de vorm van mails, inbreng van werkgroepen en toevallige ontmoetingen die gedurende het proces plaatsvonden.

We waren blij verrast met de grote hoeveelheid inbreng die we ontvingen in de gezamenlijke inbox. Dat waren mails van leden, (ervarings)experts en belangenorganisaties. Zo’n 1900 mails hebben we allemaal tot ons genomen. Gezien de korte tijd die we hadden, was het onmogelijk om overal op in te gaan. Velen zullen hun inbreng deels herkennen in het conceptprogramma.

Daarnaast zijn we de afgelopen weken actief met (ervarings)experts in gesprek gegaan, waaronder vertegenwoordigers van jongerenorganisaties, vakbonden, werknemersorganisaties, actievoerders en decentrale overheden. Ook hebben we verschillende rondetafelgesprekken georganiseerd over thema’s zoals onderwijs, asiel en migratie en duurzaamheid. Gedurende het schrijfproces hebben we continu om feedback gevraagd op conceptteksten bij professionals, wetenschappers, (lokale) politici en bestuurders, fractiemedewerkers, belangenorganisaties en ervaringsdeskundigen.

Dat er ook een B1-versie van de visietekst is, hebben we te danken aan Daniel Boomsma, Kim Denie, Tijmen de Vries, en Willemijn Zwart.

We zijn iedereen die een bijdrage heeft geleverd, in welke vorm dan ook, zeer dankbaar voor hun tijd, eerlijkheid en betrokkenheid. Een speciaal woord van dank gaat uit naar alle medewerkers van het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks en de Wiardi Beckman Stichting en aan Richard Wouters, Patricia Dinkela en Annemarieke Nierop in het bijzonder.

Samen voor een hoopvolle toekomst.

De Programmacommissie 2023 – 2027

Arjan Reurink (secretaris), Bram van Ojik, Carine Bloemhoff, Esmah Lahlah (vicevoorzitter), Hans Rodenburg (secretaris), Jan Ravensbergen (secretaris), Luc Stultiens, Mariëtte Hamer (vicevoorzitter), Matthijs van Neerbos, Michiel Emmelkamp, Noortje Thijssen (voorzitter), Rik Thijs en Tim ‘S Jongers (voorzitter).