Portret van Mariëtte Patijn
Woonplaats
Hilversum
Portefeuille
Arbeid en Inkomen | Arbeidsmigratie | Integratie en Inburgering
Volg mij op

Het is tijd voor een economie met een eerlijke arbeidsmarkt waar iedereen een stabiel en goed inkomen kan verdienen.

Al langer zet ik me in voor een economie met een eerlijke arbeidsmarkt, waarin iedereen een stabiel en goed inkomen kan verdienen. En voor een samenleving waarin je kan rekenen op een sociale verzorgingsstaat. Daar heb ik mijn bijdrage aan geleverd, binnen en buiten de partij. En dat blijf ik doen, als lid van de rood-groene fractie in de Tweede Kamer.

Vanuit mijn rol als cao-onderhandelaar bij de FNV, als arbeidsvoorwaardencoördinator en vicevoorzitter in het bestuur van de FNV, en als projectleider bij de Nederlands Arbeidsinspectie heb ik gezien en geagendeerd dat er veel anders kan en moet. Met mijn ervaring en mijn kennis van de arbeidsmarkt, verbonden aan de praktijk van mensen, denk ik dat ik een goede bijdrage kan leveren in het realiseren van de doelen waar we als partijen voor staan.

Graag wil ik ook een bijdrage leveren om onze bredere agenda te realiseren, waarbij ik er alles aan zal doen om de band met de mensen die we kwijt zijn geraakt te herstellen. Daarbij moeten we als Partij van de Arbeid en GroenLinks samen laten zien dat we een sterke beweging vormen voor een sociaaldemocratisch en groen Nederland.