Portret van Lisa Westerveld
Woonplaats
Nijmegen
Portefeuille
Jeugdzorg/GGZ | Gehandicaptenbeleid/inclusie | Passend onderwijs | Maatschappelijke opvang | Cultuur en bibliotheken | Racisme, discriminatie en antisemitisme
Volg mij op

Strijden voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen, en we verschillen vieren!

Achtergrond

Lisa is geboren in de Achterhoek, vanuit waar ze in haar studententijd naar Nijmegen verhuisde. Ze studeerde Filosofie op de Radboud Universiteit en werd al snel actief in de studentenbeweging, onder meer in de medezeggenschap en twee jaar als voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Ze onderhandelde in deze periode al met Kamerleden en ministers, maar voerde ook actie: dankzij de stevige positionering van de LSVb verbeterde de kwaliteit van inspraak en werd collegegeld niet verhoogd.

Na het afronden van haar studie met een scriptie over het politieke werk van Karl Popper, bleef Lisa betrokken bij onderwijs en de positie van studenten en docenten. Ze ging werken bij de Algemene Onderwijsbond, de grootste vakbond voor onderwijspersoneel. Als voorzitter van de Commissie Democratisering & Decentralisering van de Universiteit van Amsterdam schreef ze een adviesrapport met voorstellen voor een democratischer universiteit. Maar Lisa zette zich in voor meer dan alleen het onderwijs. Ze was raadslid in Nijmegen, waar zij het opnam voor mensen met een bijstandsuitkering en voorstellen deed die experimenten, gebaseerd op het basisinkomen in beweging kregen. Ze zette zich in voldoende en duurzame sportaccommodaties en een groene, fietsvriendelijke binnenstad.

In de Tweede Kamer

Als Tweede Kamerlid ging Lisa door met haar werk voor het onderwijs. Ze zorgde ervoor dat de verplichte ouderbijdrage werd afgeschaft op scholen en streed ze voor fatsoenlijke compensatie voor studenten uit de pechgeneratie. Specifiek neemt ze het voortdurend op voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Want ook zij hebben recht op onderwijs dat bij hun behoeften en kwaliteiten aansluit.

Naast haar werk voor het onderwijs werd ze geraakt door de ellende waar mensen met mentale problemen tegenaan lopen, zoals wachtlijsten en behandelingen die niet passend zijn. Ze zet zich in voor betere Jeugdzorg en GGZ met concrete voorstellen. Zo verbeterde ze de positie van jongeren in de gesloten jeugdhulp door zes wetswijzigingen te schrijven en door te voeren, en zorgde ze ervoor dat er expertisecentra voor specialistische jeugdhulp kwamen voor jongeren met complexe problemen. Ook schreef ze onlangs mee aan een initiatiefwetsvoorstel om ervoor te zorgen dat weeskinderen na het overlijden van hun ouders niet meer zomaar uit hun huurwoning gezet mogen worden.

Daarnaast zet Lisa zich ook keihard in voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld door het schrijven van een initiatiefnota over een inclusieve samenleving. Een nota die is geschreven sámen met mensen met een beperking. Als voormalig sportwoordvoerder kwam ze ook specifiek op voor de groep voor wie sporten en bewegen niet vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld door hun beperking, of kleine portemonnee.

Lisa gelooft in een samenleving waarin we verschillen juist moeten vieren, omdat onze verschillen maken wie we zijn en maken de samenleving mooier. Ze staat zij aan zij met de lhbtqi+-gemeenschap bij demonstraties en bijeenkomsten voor gelijke rechten en betere hulp of zorg.

Lisa aan het woord

Graag stel ik me opnieuw kandidaat, want ik ben nog niet klaar in de Tweede Kamer. Ik zit nog vol energie en er is nog zoveel te doen.

De ongelijkheid is onverminderd groot, de rechten van de meest kwetsbare personen worden stelselmatig geschonden en onze publieke sector is te lang verwaarloosd. Daarnaast zien we dat het vertrouwen in onze parlementaire democratie afneemt omdat deze continu wordt aangetast door rechts-extremisme en populisme.

Ik voel de energie en de urgentie om hier een stevig weerwoord op te blijven geven, en om met een sterk links blok te laten zien hoe het anders kan. Bovendien voel ik de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de samenwerking tussen PvdA en GroenLinks leidt tot een stevig inhoudelijk verhaal, met uitgesproken linkse en progressieve voorstellen. Ik heb laten zien dat verhaal te kunnen vertalen naar concrete voorstellen.