Portret van Lisa Westerveld
5

Lisa Westerveld

Woonplaats
Nijmegen
Functie
Tweede Kamerlid GroenLinks
Volg mij op

Graag blijf ik me inzetten om de stem te zijn van de meest kwetsbaren.

Graag stel ik me opnieuw kandidaat, want ik ben nog niet klaar in de Tweede Kamer. Ik zit nog vol energie en er is nog zoveel te doen.

De ongelijkheid is onverminderd groot, de rechten van de meest kwetsbare personen worden stelselmatig geschonden en onze publieke sector is te lang verwaarloosd. Daarnaast zien we dat het vertrouwen in onze parlementaire democratie afneemt omdat deze continu wordt aangetast door rechts-extremisme en populisme.

Ik voel de energie en de urgentie om hier een stevig weerwoord op te blijven geven, en om met een sterk links blok te laten zien hoe het anders kan. Bovendien voel ik de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de samenwerking tussen PvdA en GroenLinks leidt tot een stevig inhoudelijk verhaal, met uitgesproken linkse en progressieve voorstellen. Ik heb laten zien dat verhaal te kunnen vertalen naar concrete voorstellen.

Toelichting kandidatencommissie

In Lisa ziet de kandidatencommissie een politica die vanuit een enorme intrinsieke motivatie opkomt voor mensen die in de knel zitten. Deze Achterhoeker kan zeer terecht rekenen op grote steun vanuit heel Nederland. De kandidatencommissie wil graag dat ze, gedreven door verhalen uit het land, doorgaat met politieke resultaten behalen voor mensen in de verdrukking en dat zij nieuwe Kamerleden hierin coacht. Graag draagt de commissie Lisa dan ook voor op plek 5 op de kandidatenlijst GroenLinks-PvdA.