Eerlijke handel

3.3 Eerlijke handel

We zetten ons in voor de ontwikkeling van een nieuw EU-handelsbeleid gebaseerd op gelijkwaardigheid, duurzame en sociale ontwikkeling. Eerlijke en duurzame handel kan zowel Europa als handelspartners veel opleveren: het versterkt onze samenwerking, draagt bij aan welvaart in lage- en middeninkomenslanden en maakt landen minder kwetsbaar voor manipulatie door autoritaire machten. Handelsverdragen moeten afdwingbare bepalingen over democratie, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu, klimaat, natuur, voedselstandaarden en eerlijke belastingafdrachten bevatten.

Kennisdeling stelt het mondiale Zuiden in staat om zelf batterijen of vaccins te produceren. Grondstoffenpartnerschappen die de EU sluit, moeten de ontwikkeling van hernieuwbare energie en verantwoorde recycling bevorderen, lokaal eigenaarschap versterken en fatsoenlijke banen scheppen. Winning van en handel in strategische grondstoffen vinden plaats tegen eerlijke prijzen en binnen internationaal vastgelegde normen voor de bescherming van mens en milieu.