Gelijke rechten

2.2 Gelijke rechten

We bestrijden elk initiatief dat probeert fundamentele rechten van EU-burgers in te perken. Extreemrechtse, ultraconservatieve bewegingen die de rechten van minderheden willen inperken, zijn in opkomst in de EU. Ze stellen het bestaansrecht van mensen ter discussie vanwege hun seksualiteit, gender, beperking of culturele achtergrond. Opruiende teksten, haat en desinformatie over de LHBTQIA+-gemeenschap, vrouwen, joden of moslims hebben grote gevolgen. We zien een zorgwekkende stijging in het aantal geweldsincidenten tegen hen.

De EU moet gelijke rechten actief versterken. De rechten van minderheden die onder druk staan, moeten we expliciet opnemen in Europese wetgeving. Zo zetten we ons in voor de Europese erkenning van regenboogfamilies: als je een gezin bent in één land, ben je dat in alle landen. Abortus is een grondrecht waar niet aan getornd wordt en we beschermen iedereen in de EU met dezelfde hoge standaard tegen seksueel en huiselijk geweld. Europa garandeert wettelijk gelijk ouderschapsverlof en dicht de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Voor discriminatie en (institutioneel) racisme mag geen plaats zijn in de EU. Daarom zetten wij ons in voor één overkoepelende Europese antidiscriminatiewet