Een veilige samenleving

Een veilige samenleving

2.5 Een veilige samenleving

We pakken grensoverschrijdende misdaad, georganiseerde criminaliteit en gewelddadig extremisme aan. De acties van criminelen raken burgers. Maar doordat de criminele netwerken steeds internationaler zijn, worden ze ook steeds sterker. Daardoor is hun invloed ook merkbaar
op het niveau van de samenleving. Steeds vaker is er sprake van ondermijning van (lokale) overheden en andere instituties. Daarnaast zien we online te veel criminaliteit die onbestraft
blijft, van kindermisbruik tot cyberoplichting of het verspreiden van wraakporno. Met sterkere
Europese samenwerking en effectieve preventie- en opsporingsmaatregelen kunnen politie- en inlichtingendiensten deze problemen beter aanpakken, zowel online als offline.

We versterken ook de Europese coördinatie tegen terrorisme. De dreiging van gewelddadig extremisme is substantieel in Europa. Om dat tegen te gaan zijn krachtige samenwerking en gezamenlijke investeringen in preventie en deradicalisatie nodig. We treden daarnaast slimmer op tegen witwassen en terrorismefinanciering via meer Europese samenwerking. We waken daarbij over de bescherming van fundamentele rechten. Opsporing moet altijd gericht plaatsvinden en we gaan nooit over tot massasurveillance of ongecontroleerde gegevensuitwisseling.