Een betere EU

2.4 Een betere EU

Een democratischere Europese Unie maakt Europa daadkrachtiger. Alleen zo kunnen we de grote uitdagingen aan waar we in Europa voor staan. Mensen moeten zich vertegenwoordigd voelen. De Europese instituties moeten daarom toegankelijker en transparanter worden. Ook scherpen we de integriteitsregels aan, zodat er geen ruimte is voor schimmige lobby of buitenlandse beïnvloeding. Dit is cruciaal voor het vertrouwen van Europeanen in de EU.

De Europese Unie moet slagvaardiger en democratischer worden. Hiervoor gebruiken we in de eerste plaats de ruimte binnen het huidige EU-Verdrag. Maar we steunen ook de herziening van het Verdrag als dat echt nodig is. We geven het Europees Parlement meer tanden als medewetgever en controleur. Ook willen we dat het Europees Parlement initiatiefrecht krijgt waardoor het zelf wetgeving en beleid kan voorstellen in plaats van alleen te reageren op voorstellen van de Europese Commissie en regeringsleiders. De democratie versterken we ook door het Europees Parlement de mogelijkheid te geven om individuele Eurocommissarissen weg te sturen. Lidstaten moeten gezamenlijk op meer onderwerpen – zoals buitenlandbeleid, belastingen of defensie – besluiten kunnen nemen op basis van een gekwalificeerde meerderheid in plaats van unanimiteit.