De democratische rechtsstaat

De democratische rechtsstaat

2.1 De democratische rechtsstaat

We staan op tegen alle krachten die verdeeldheid zaaien en onze democratie en rechtsstaat ondermijnen. Daartoe versterken we de bescherming van mensenrechten, democratische tegenmacht, onafhankelijke rechtspraak en vrije media overal in de EU. Want alleen met sterke democratische rechtsstaten kan Europa geloofwaardig en effectief onze rechten als burgers verdedigen. En alleen zo beschermen we onze vrijheid en brede welvaart in een wereld met steeds meer conservatieve en autoritaire leiders. De EU is gebouwd op ons geloof en vertrouwen in de democratische rechtsstaat. Europa wordt kwetsbaar zodra we hieraan tornen. Deze waarden gaan iedereen aan. En daarom bieden wij tegenwicht aan elke extremist die de democratie in Europa beschadigt.

Het is van belang dat de Europese Commissie al bij de eerste tekenen van rechtsstaatschendingen ingrijpt. Dit kan door direct strafmaatregelen te treffen als landen fundamentele EU-waarden schenden, en democratische en rechtsstatelijke EU-standaarden weigeren na te leven. We steunen actief het maatschappelijk middenveld en de vrije media om hun positie te versterken. EU-fondsen mogen nooit richting autocraten gaan. Landen die lak hebben aan deze waarden mogen met hun vetorecht niet langer de Europese besluitvorming gijzelen.

Wij steunen de nieuwe Europese wet voor mediavrijheid om redactionele en journalistieke onafhankelijkheid te waarborgen en mediapluralisme te bevorderen. We treden op tegen de mechanismen die online de grootschalige verspreiding van desinformatie, extremisme en haat aanjagen. Eenzijdige imperia van mediamagnaten gaan we tegen. Journalisten mogen nooit belemmerd worden door rechtszaken die enkel ter intimidatie dienen. Er is een expliciet verbod nodig op het afluisteren of hacken van journalisten, activisten en politici. Ook komt er een Europees fonds om voorvechters van democratie en media te ondersteunen