Zeker zijn van inkomen, goede voorzieningen en goed werk

Zeker zijn van inkomen, goede voorzieningen en goed werk

1.1 Zeker zijn van inkomen, goede voorzieningen en goed werk

Het huidige economische systeem is oneerlijk en moet socialer. Miljoenen Europeanen hebben moeite de eindjes aan elkaar te knopen en een betaalbare woning te vinden. In goede tijden stromen miljardenwinsten naar grote bedrijven en aandeelhouders. In slechte tijden vangen juist gewone mensen en werknemers de klappen op. Waar multinationals vaak nauwelijks belasting betalen, zitten mensen vast in dit systeem van groeiende ongelijkheid. Het mag niet zo zijn dat marktwerking en bedrijfswinsten nog altijd boven sociale rechten en goede publieke voorzieningen worden geplaatst. Europa moet zorgen dat welvaart veel eerlijker wordt verdeeld: aandeelhouders, vermogenden en grote bedrijven moeten veel meer gaan bijdragen.

Daarom vergroten we de sociale rechtvaardigheid en maken we een stevige rode vuist tegen alle krachten die Europa vooral als een markt zien. Dit is essentieel voor onze vooruitgang en een toekomstbestendige samenleving. We zorgen voor een Europees sociaal fundament, gebouwd op bestaanszekerheid en sterke vangnetten. We vangen de meest kwetsbaren op en zorgen dat iedereen profiteert van een socialer Europa.

We bouwen voort op de Europese Pijler voor Sociale Rechten. We staan pal voor de rechten van werknemers en versterken hun positie. Loon- en arbeidsomstandigheden verbeteren we fors met stevige minimumvoorwaarden. We maken een einde aan asociale praktijken als onbetaalde stages, nulurencontracten, schijnzelfstandigheid, uitbuiting en ongezonde of gevaarlijke situaties op de werkvloer. Wij willen voor iedereen gelijk loon voor gelijk werk, en gelijke kansen en behandeling op de werkvloer. We staan daarom voor eerlijke lonen, fatsoenlijke werktijden, doorbetaalde pauzes. Hierbij horen ook sterke vangnetten zodat mensen ook een waardig bestaan hebben als ze niet kunnen werken. Een slagvaardig sociaal Europa betekent dat we onze behaalde resultaten voor toereikende minimumlonen en gelijke beloning voor mannen en vrouwen beschermen. Om dat te bereiken maken we sociale rechten in Europa minstens net zo hard als de financiële begrotingsregels.

We verzetten ons tegen Europese liberaliseringsdrang en versterken publieke voorzieningen, zoals toegang tot goede zorg, betaalbare woningen en goed onderwijs. De Europese marktregels dienen overheden voortaan meer ruimte te bieden om essentiële diensten terug in publieke handen te nemen en te versterken, van sociale huurwoningen tot betaalbaar openbaar vervoer. Publiek geld moet werken als hefboom voor verandering. Daarbij mogen groene en sociale vooruitgang nooit ondergeschikt raken aan een race naar de bodem voor de laagste prijs.

De EU draagt bij aan de herverdeling in Europa. De megawinsten van bedrijven, zoals die in de farmaceutische, fossiele of agro-industrie brengen we terug naar de huishoudens. We maken een einde aan belastingparadijzen binnen en buiten de EU. De Europese Unie moet de race naar steeds lagere winstbelastingen een halt toeroepen en de allergrootste vermogens eerlijk belasten. Zo versterkt de EU bestaanszekerheid in alle Europese landen. En zo dient de EU als steunpilaar waarop we de nationale sociale zekerheid versterken.

Om Europa socialer te maken trekken we samen op met onze partners. Samenwerking tussen progressieve partijen, ngo’s en vakbonden in Europa werkt. Samen zorgden we al voor hogere minimumlonen, beter ouderschapsverlof, wetgeving tegen de loonkloof en een Europese arbeidsinspectie. En dit is pas het begin: onze strijd voor een eerlijker Europa gaat door.