Groene en sociale industriepolitiek

Groene en sociale industriepolitiek

1.3 Groene en sociale industriepolitiek

We bouwen aan een toekomstbestendige economie. De manier waarop onze economie in elkaar zit, staat aan de basis van de ecologische crisis en het sociale onrecht dat mensen keihard raakt. Veel grote bedrijven en de allerrijksten veroorzaken de meeste schade. Dat kan niet langer. We veranderen dit samen met werknemers en met bedrijven die wél voorbij de kwartaalcijfers kijken en willen bijdragen aan mensen, het milieu en de maatschappij. We zorgen ervoor dat duurzame koplopers, sociale ondernemingen en geduldige investeerders kunnen floreren. Dat vraagt om een gelijk speelveld met sterke groene en sociale regels, zodat ze niet hoeven op te boksen tegen bedrijven die draaien op uitbuiting en vervuiling. Hiervoor moeten we op Europees niveau de regie pakken.

Bedrijven en hun werknemers spelen een sleutelrol in de transitie naar een innovatieve groene
welzijnseconomie. Daarvoor is stevige groene en sociale industriepolitiek nodig: een Europees gecoördineerde ombouw van vervuilende, fossiele sectoren naar een kansrijke maakindustrie voor de toekomst. Sectoren die geen toekomst hebben, bouwen we af. Door samen te werken kan Europa de schaarse ruimte en middelen optimaal inzetten. Dat vraagt om scherpe keuzes over hoe we de economie van de toekomst inrichten en wat we waar produceren. We financieren de snelle ontwikkeling van sectoren en innovaties die we het hardst nodig hebben: duurzame energie, circulaire verwerking van grondstoffen, schoon vervoer en betaalbare medicijnen. Aan het uitgeven van publieke euro’s stellen we strikte groene en sociale eisen. De honderden miljarden aan fossiele subsidies in Europa schaffen we af.

Onze maakindustrie wordt wereldleider in fossielvrije producten, zoals groen staal en groene chemicaliën. Regio’s die hard worden geraakt door het afbouwen van de fossiele industrie steunen we met extra middelen. Met industriepolitiek sturen we ook op een socialere economie. Sectoren die draaien op uitbuiting, vaak van arbeidsmigranten, leggen we aan banden. Een succesvolle transformatie van fossiele en verouderde sectoren dient als inspiratie voor economieën buiten Europa. De kennis en technologie die wij verwerven, delen we met andere landen. Hoe sneller we onze industrie vergroenen, hoe sterker we staan op het wereldtoneel.

Duurzaam en circulair grondstoffengebruik is cruciaal. We importeren nu veel van de grondstoffen die we in Europa gebruiken. Daaraan kleeft vaak uitbuiting van mens en natuur elders. Ook houdt dit onze afhankelijkheid van autoritaire regimes als Rusland en China in stand. Dit moet anders. We maken een einde aan de wegwerpmaatschappij. Europese regels dienen ervoor te zorgen dat producten lang meegaan, makkelijk te repareren zijn, en gerecycled worden tot nieuwe producten. Zo houden we grondstoffen in kringloop. Het meest duurzaam is namelijk het niet produceren van producten, omdat we ze niet nodig hebben. In een groene welzijnseconomie delen we producten en diensten vaker. Onze economie kan in 2050 volledig circulair zijn.

In de hele EU verplichten we bedrijven om te ondernemen met respect voor mens en natuur. Zij moeten misstanden in hun wereldwijde ketens aanpakken in plaats van wegkijken. Voor producten die zijn gemaakt met dwang- of kinderarbeid is geen plaats meer op de Europese markt. We blijven strijden voor een nieuwe Europese wet over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Europese regels moeten langetermijnaandeelhouderschap stimuleren. De beloningen van bestuurders van bedrijven koppelen we aan het behalen van sociale en
duurzaamheidsdoelen.

De groene en sociale industriepolitiek van de EU moet richting geven aan zowel private als publieke investeringen. Voor private investeringen hebben we een betrouwbare financiële sector nodig, waar het spaargeld van mensen altijd veilig is. Die stabiliteit garanderen we met gezonde bankbalansen met stevige buffers, veilige en transparante financiële producten, een publieke betaalinfrastructuur en krachtigere Europese toezichthouders. Door groene en sociale investeringen te stimuleren laten we het private geld werken voor een toekomstbestendig Europa.