Europees investeren in een schone, sociale en veilige toekomst

Europees investeren in een schone, sociale en veilige toekomst

1.4 Europees investeren in een schone, sociale en veilige toekomst

We kunnen de bestaanszekerheid in Europa alleen garanderen als we investeren in een technologisch hoogwaardige en weerbare economie en een robuuste publieke sector. Europese vrede, veiligheid en welvaart zijn niet kosteloos of vanzelfsprekend. In een toekomstbestendig Europa moeten we flink investeren, vooral nu er een oorlog woedt op ons continent. Zo versterken we onze strategische autonomie en kunnen we in de toekomst klappen van crises makkelijker opvangen.

Om het groene Europese verdienmodel van de toekomst veilig te stellen, moeten overheden fors kunnen investeren. Dit vereist een nieuwe blik op begrotingsregels, die niet langer dwingt tot kortzichtige bezuinigingen. De nauwe focus op economische groei en het jaarlijkse begrotingssaldo moet plaatsmaken voor begrotingsregels die brede welvaart binnen planetaire grenzen op de lange termijn garanderen. Alleen daarmee maken we de Europese economie, en dus ook haar schulden, op de lange termijn houdbaar.

Hiervoor is een robuuste, hogere en grondig hervormde EU-begroting nodig. We gooien de huidige EU-begroting om. De forse bedragen die nu naar vervuilende en fossiele subsidies gaan, gebruiken we voor een duurzamere economie. We versoberen en verduurzamen landbouwsubsidies en investeren volop in de groene en sociale economie van morgen. Omdat de uitdagingen waar Europa voor staat groot en grensoverschrijdend zijn, zetten we in op gezamenlijke financiering van noodzakelijke uitgaven. We bouwen voort op het Europees herstelfonds en op de Europese werkloosheidsverzekering, die de gevolgen van de coronapandemie met succes hebben verzacht. Met nieuwe eigen Europese inkomsten, zoals uit het belasten van winsten van multinationals, maken we meer publieke investeringen mogelijk.

We versterken de muntunie. In onzekere tijden is een stabiele euro meer nodig dan ooit. Dit doen we door ons meer gezamenlijk te beschermen tegen financiële crises. Een Europees depositogarantiestelsel moet voorkomen dat falende banken hele landen meesleuren in hun val en dat speculanten gokken op een scheuring in de eurozone.

De EU draagt bij aan de herverdeling in Europa. Bedrijven die megawinsten maken, belasten we. De opbrengst investeren we in een groene en sociale toekomst, en brengen we terug naar huishoudens die snakken naar meer bestaanszekerheid. Denk bijvoorbeeld aan de farmaceutische, energie- of agro-industrie. We maken een einde aan belastingontwijking via belastingparadijzen binnen en buiten de EU. De Europese Unie moet de race naar steeds lagere winstbelastingen een halt toe roepen en de allergrootste vermogens eerlijk belasten. Zo versterkt de EU bestaanszekerheid in alle Europese landen.

We zijn kritisch op de grote afhankelijkheid van private partijen voor onze publieke voorzieningen. Bij grote overnames kijken we voortaan ook naar de bredere maatschappelijke effecten van machtsconcentraties. We stimuleren publieke alternatieven voor essentiële diensten, zoals infrastructuur voor de gezondheidszorg, om de doorgeslagen macht van de allergrootste bedrijven in onze samenleving te breken en de controle weer terug te leggen bij burgers en overheden.