Wat GroenLinks-PvdA doet om het geweld te stoppen

De oorlog tussen Israël en Hamas heeft geleid tot een humanitaire catastrofe. Het internationaal recht wordt aan alle kanten geschonden. Nederland zou alles op alles moeten zetten om – het liefst samen met andere Europese landen – druk te zetten voor een staakt-het-vuren en een duurzame vrede. Maar de reactie van het demissionaire kabinet is tekortgeschoten. GroenLinks-PvdA heeft sinds oktober veel gedaan om daar verandering in te brengen. Hier vind je een overzicht van de stappen die we hebben gezet.

Tweede Kamer

Moties

 • 16/5: Motie van het lid Veldkamp c.s. over beschikbare diplomatieke kanalen inzetten om toegang van waarnemers tot onder meer de Sde Teiman-gevangenis in Israël tot stand te brengen. Document
 • 16/5: Motie van de leden Van Baarle en Piri over de Kamer voor juli 2024 informeren over of het kabinet voornemens is om UNRWA aanvullend te financieren. Document
 • 16/5: Motie van het lid Dobbe c.s. over via alle beschikbare kanalen pleiten voor een permanent staakt-het-vuren in Gaza. Document.
 • 18/4: Motie van het lid Piri c.s. over pleiten voor op zijn minst het gelijktrekken van sanctielijsten voor gewelddadige kolonisten met die van de VS en het VK Document
 • 18/4: Motie van het lid Dobbe c.s. over politieke actie nemen tegen Israel als reactie op de aanval in Rafah en verdere aanvallen en een verergering van de humanitaire crisis voorkomen. Document
 • 18/4: Motie van het lid Van Baarle c.s. over blijvend verkennen hoe effectief en met Europees draagvlak aanvullende stappen genomen kunnen worden om het illegale nederzettingenbeleid en gewelddadige uitwassen daarvan te stoppen Document
 • 16/4: Motie van het lid Piri c.s. over aansluiten bij het initiatief van de Spaanse premier en overgaan tot de erkenning van een onafhankelijke Palestijnse staat. Document
 • 19/3: Motie van de leden Klaver en Paternotte over bij internationale partners erop aandringen te stoppen met de levering van wapens die in Gaza worden ingezet. Document
 • 19/3: Motie van de leden Van Baarle en Klaver over een review van de bepaling dat respect voor mensenrechten en democratische principes een essentieel onderdeel is van de EU-relatie met Israël. Document
 • 14/3: Gewijzigde motie van het lid Van Baarle c.s. over sancties tegen Israël niet uitsluiten als er niet massief meer humanitaire hulp tot Gaza wordt toegelaten. Document
 • 13/3: Motie van het lid Van Baarle c.s. over een brief van de regering over de verschillende mogelijke politieke consequenties van een besluit van Israël om Rafah militair binnen te vallen. Document
 • 13/3: Motie van het lid Dobbe c.s. over bijzondere aandacht voor de positie en veiligheid van vrouwen en meisjes in conflictgebieden en in het bijzonder in Oekraïne, Israël en Gaza. Document
 • 13/3: Motie van het lid Dobbe c.s. over afzien van levering van F-35-onderdelen aan Israël, ongeacht de uitspraak van de Hoge Raad. Document
 • 13/3: Motie van het lid Piri c.s. over het besluit om de financiering voor UNRWA tot nader order op te schorten ongedaan maken. Document
 • 15/2: Gewijzigde motie van het lid Dassen c.s. over sancties opleggen aan Israëlische kolonisten die zich schuldig maken aan misdaden op de Westelijke Jordaanoever, en een Europese coalition of the willing vormen (t.v.v. 36410-V-75). Document
 • 14/2: Motie van de leden Piri en Boswijk over op EU-niveau pleiten voor gerichte sancties tegen organisaties en bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de stichting en uitbreiding van illegale nederzettingen en outposts. Document
 • 31/1: Motie van het lid Hirsch over 25 miljoen vrijmaken voor het aanpakken van de grondoorzaken van armoede en 25 miljoen voor de wederopbouw van Gaza. Document
 • 25/1: Motie van het lid Klaver c.s. over een spoedadvies van de CAVV over de vraag of er bij het militair optreden van Israël in Gaza sprake is van schendingen van het internationaal humanitair oorlogsrecht. Document
 • 18/1: Motie van het lid Dassen c.s. over Israël oproepen zich te houden aan resolutie 2417 van de VN-Veiligheidsraad ten aanzien van het verbod op uithongering als oorlogsmiddel. Document
 • 18/1: Motie van het lid Piri c.s. over wanneer het Internationaal Gerechtshof voorlopige voorzieningen treft in de rechtszaak Zuid-Afrika versus Israël deze respecteren en de naleving actief bevorderen. Document
 • 12/12: Motie van de leden Piri en Paternotte over ondersteuning en waarborging van mensenrechtensorganisaties in Israël en de Palestijnse gebieden. Document
 • 12/12: Motie van het lid Piri c.s. over pleiten voor het sanctioneren van ministers Ben-Gvir en Smotrich door hen op de EU-sanctielijst te zetten. Document
 • 18/11: Motie van het lid Kuzu c.s. over het vasthouden aan democratische en rechtstatelijke uitgangspunten bij ondersteuning en financiering van humanitaire en mensenrechtenorganisaties in Israël. Document
 • 24/10: Motie van de leden Sjoerdsma en Piri over zich inzetten voor een humanitair staakt-het-vuren. Document
 • 24/10: Motie van de leden Piri en Sjoerdsma over in EU-verband pleiten voor onmiddellijke levering van schoon drinkwater, brandstof en medische hulpmiddelen aan UNRWA. Document
 • 24/10: Motie van de leden Sjoerdsma en Piri over alle schendingen van het internationaal recht duidelijk veroordelen en tegengaan. Document
 • 12/10: Motie van het lid Jasper van Dijk c.s. over er bij Israël op aandringen dat de levering van primaire levensbehoeften richting Gaza doorgang moet vinden. Document

Amendementen

 • 30/1: Amendement van het lid Hirsch over extra middelen voor de wederopbouw van Gaza Document.

Schriftelijke vragen

 • 29/5: Onthullingen in The Guardian over Israëlische spionage- en intimidatiecampagne tegen het Internationaal Strafhof. Document
 • 10/5: Het ontzeggen van toegang aan de Brits-Palestijnse dokter Ghassan Abu-Sittah tot het Schengengebied Document.
 • 8/4: Het artikel ‘Kabinet zoekt na verbod naar andere wegen voor leveren F-35-onderdelen aan Israël’ Document.
 • 29/3: De Nederlandse bijdrage aan openbare hoorzittingen bij Internationaal Gerechtshof. Document.
 • 7/3: Het artikel ‘Kolonisten in Palestijns gebied krijgen hun helmen en drones van orthodox-christelijk Nederland’ Document.
 • 23/2: Het bericht ‘UNRWA Chief Tells Haaretz: We Take Israel’s Claims of Hamas Infiltration Seriously, but Yet to See Evidence Against Gaza ‘ Employees’ Document.
 • 18/12: Het rapport van Don’t Buy into Occupation (DBIO) aangaande investeringen in nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever Document.
 • 9/11: De levering van F-35 onderdelen Document.
 • 30/10: De Nederlandse onthouding bij stemming in de VN Algemene Vergadering over een humanitair staakt-het-vuren. Document.
 • 19/10: De actuele situatie in Israël en Gaza Document.

Debataanvragen

 • 23/1: Dertigledendebat over het bericht dat onwelgevallige informatie over Israël onder het tapijt zou zijn geveegd Document.

Europees Parlement

Resoluties

 • 16/10: Resolutie ingediend door Tineke Strik e.a.: “European Parliament resolution on the despicable terrorist attacks by Hamas against Israel, Israel’s right to defend itself in line with humanitarian and international law and the humanitarian situation in Gaza”
 • 12/03: Resolutie ingediend door Tineke Strik e.a.: “resolution on the immediate risk of mass starvation in Gaza and the attacks on humanitarian aid deliveries”

Schriftelijke vragen

 • 15/11: Schriftelijke vraag ingediend door Tineke Strik e.a: “Urgent disbursement of Annual Action Plan funds for Palestine”
 • 08/02: Schriftelijke vraag ingediend door Tineke Strik e.a: “Israel’s disregard for international law and the provisional measures of the International Court of Justice”
 • 20/08: Schriftelijke vraag ingediend door Thijs Reuten, Tineke Strik e.a: “Funding for UNRWA, conditions, and the future of humanitarian aid to Palestinians in Gaza and the surrounding region”
 • 24/04: Schriftelijke vraag ingediend door Tineke Strik e.a. “Commission decision to include Israel in the review of adequacy decisions

Brieven

 • 26/10: Brief geïnitieerd door Tineke Strik (gesteund door 76 Europarlementariërs) aan EU-leiderschap, met oproep tot staakt-het-vuren en toelaten humanitaire hulp tot Gaza
 • 10/10: Brief aan Europese Commissie door Thijs Reuten, Tineke Strik, e.a. met oproep om EU-Israël Associatieverdrag te herzien
 • 07/05: Brief geïnitieerd door Tineke Strik en Thijs Reuten (gesteund door 65 Europarlementariërs) met oproep aan EU-leiderschap om Europese Raad bijeen te roepen en sancties tegen Israël te initiëren na de inval van Rafah

Hoorzittingen/debatten

 • 08/10: Bijdrage van Tineke Strik aan plenair debat: “Conclusions of the European Council meeting of 26-27 October 2023 – Humanitarian crisis in Gaza and the need for a humanitarian pause (joint debate – Conclusions of the European Council and the humanitarian crisis in Gaza and the need for a humanitarian pause)”
 • 12/12: Bijdrage van Thijs Reuten aan plenair debat: ‘’Need to release all hostages, to achieve a hunanitarian ceasefire and prospect of the two-state solution’’
 • 13/02: Bijdrage van Tineke Strik aan Commissiedebat over EU-steun aan UNRWA
 • 23/04: Bijdrage van Tineke Strik aan plenair debat: “Reactie van de EU op het herhaalde doden van humanitaire hulpverleners, journalisten en burgers door de Israëlische verdedigingstroepen in de Gazastrook