Portefeuilles Tweede Kamer

Hieronder vind je de portefeuilleverdeling van de Tweede Kamerleden van GroenLinks-PvdA.

Frans Timmermans

 • Fractievoorzitter

Afspraken | Patricia Claassens
Persvoorlichter | Remco Dolstra – 06 528 14 119

Esmah Lahlah

 • Justitie en Veiligheid met nadruk op Rechtsbescherming

Afspraken | Willemijn Boss
Persvoorlichter | Daphne Warnar – 06 117 15 258

Jesse Klaver

 • Europese Zaken

Afspraken | Margreet Pander
Persvoorlichter | Barbara Bosma – 06 112 18 192

Kati Piri

 • Buitenlandse zaken
 • Asiel

Afspraken | Mirjam Binnendijk
Persvoorlichter | Jarre Middeljans – 06 213 02 961

Lisa Westerveld

 • Jeugdzorg/GGZ
 • Gehandicaptenbeleid/inclusie
 • Passend onderwijs
 • Maatschappelijke opvang
 • Cultuur en bibliotheken
 • Racisme, discriminatie en antisemitisme

Afspraken | Iet van Ooijen
Persvoorlichter | Eva Vermeer – 06 152 77 579

Mariëtte Patijn

 • Arbeid en Inkomen
 • Arbeidsmigratie
 • Integratie en Inburgering

Afspraken | Margreet Pander
Persvoorlichter | Marco Knippen – 06 255 37 912

Suzanne Kröger

 • Klimaat & Energie

Afspraken | Mirjam Binnendijk
Persvoorlichter | Jarre Middeljans – 06 213 02 961


Julian Bushoff

 • Zorg (cure)
 • Groningen

Afspraken | Riny Sonnemans
Persvoorlichter | Daphne Warnar – 06 117 15 258

Tom van der Lee

 • Financiën

Afspraken | Patricia Claassens
Persvoorlichter | Marco Knippen – 06 255 37 912

Songül Mutluer

 • Veiligheid en recht
 • Politie (werkgeversdeel)
 • Femicide
 • Emancipatie

Afspraken | Lemia Kouzana
Persvoorlichter | Daphne Warnar – 06 117 15 258

Laura Bromet

 • Landbouw, natuur, voedselkwaliteit
 • Stikstof
 • Visserij
 • Koninklijk Huis

Afspraken | Marieke Hoogerdijk
Persvoorlichter | Jarre Middeljans – 06 213 02 961

Habtamu de Hoop

 • Openbaar Vervoer
 • Verkeer
 • Volkshuisvesting

Afspraken | Lemia Kouzana
Persvoorlichter | Jarre Middeljans – 06 213 02 961

Senna Maatoug

 • Fiscale Zaken
 • Uitvoering
 • Kinderopvang

Afspraken | Anne Vollebregt
Persvoorlichter Marco Knippen – 06 255 37 912

Mohammed Mohandis

 • Armoedebeleid en Participatie
 • Sport

Afspraken | Riny Sonnemans
Persvoorlichter | Marco Knippen – 06 255 37 912

Geert Gabriëls

 • Milieu
 • Water
 • Ruimtelijke ordening en duurzaam bouwen

Afspraken | Riny Sonnemans
Persvoorlichter | Eva Vermeer – 06 152 77 579

Joris Thijssen

 • Economische Zaken

Afspraken | Ira van Gogh
Persvoorlichter | Marco Knippen – 06 255 37 912

Barbara Kathmann

 • Digitale Zaken en Privacy

Afspraken | Miriam Kooima
Persvoorlichter | Daphne Warnar – 06 117 15 258

Elke Slagt-Tichelman

 • Langdurige zorg / ouderenzorg
 • Wijkverpleegkundige zorg
 • Preventie
 • Medisch-ethische kwesties

Afspraken | Miriam Kooima
Persvoorlichter | Eva Vermeer – 06 152 77 579

Mikal Tseggai

 • MBO
 • Media
 • Kansspelen
 • Sekswerk en Mensenhandel

Afspraken | Iet van Ooijen
Persvoorlichter | Eva Vermeer – 06 152 77 579

Raoul White

 • Koninkrijksrelaties
 • Slavernijverleden
 • MKB
 • Programma leefbare en veilige wijken

Afspraken | Ira van Gogh
Persvoorlichter | Daphne Warnar – 06 117 15 258

Anita Pijpelink

 • Primair en voortgezet onderwijs

Afspraken | Ria Bron
Persvoorlichter | Eva Vermeer – 06 152 77 579

Glimina Chakor

 • Binnenlandse Zaken
 • Wadden

Afspraken | Anne Vollebregt
Persvoorlichter | Jarre Middeljans – 06 213 02 961

Jimme Nordkamp

 • Defensie

Afspraken | Marieke Hoogerdijk
Persvoorlichter | Jarre Middeljans – 06 213 02 961

Luc Stultiens

 • Hoger onderwijs
 • Pensioenen
 • Toeslagen

Afspraken | Willemijn Boss
Persvoorlichter | Marco Knippen – 06 255 37 912

Daniëlle Hirsch

 • Internationale Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • Internationaal Klimaatbeleid

Afspraken | Ira van Gogh
Persvoorlichter | Eva Vermeer – 06 152 77 579