Programma & activiteiten

Op 20 april vinden er drie congressen plaats in de Wieler- en Atletiekhal van Omnisport. Daarnaast kun je deelnemen aan een uitgebreid randprogramma. Je vindt het blokkenschema en een korte omschrijving van de verschillende programma-onderdelen in dit overzicht. Alle programma-onderdelen zijn toegankelijk voor zowel GroenLinks- als PvdA-leden. Er is vrije inloop, dus zorg dat je op tijd bent.


Topsporthal

De clinics duren 30 minuten en zijn voor mensen van alle niveaus toegankelijk, van beginner tot gevorderde. Het gaat erom dat we samen in beweging komen en iets nieuws leren. Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen!

Volleybalclinic

Deze clinic wordt geleid door Jeffrey Klok. Hij is international in het Nederlandse volleybalteam en werd daarnaast twee keer Nederlands kampioen. Ook startte Jeffrey het succesvolle YouTube-kanaal Tijd Voor Volleybal.
10.00 - 10.30, 10.45 - 11.15.

Schaatsclinic

Deze clinic wordt geleid door Esmee Visser. Als specialist op de lange afstanden werd zij Olympisch kampioen op de 5000 meter en tweemaal Europees kampioen op de 3000 meter. Ook haalde zij zilver en brons op het WK.
12.45 - 13.15, 13.30 - 14.00.

Atletiek-clinic

Deze clinic wordt geleid door Nadine Broersen. Zij is twee keer naar de Olympische Spelen geweest, was wereldkampioen meerkamp indoor, haalde zilver op de Europese kampioenschappen outdoor en is 12-voudig (en huidig) Nederlands kampioen.
14.45 - 15.15, 15.30 - 16.00.

Sportfoyer

Zo maken we sport voor iedereen toegankelijk

Inspirerende organisaties als Stichting Pole Position geven korte pitches over toegankelijkheid en lessen die we hier allemaal uit kunnen ophalen. Lisa Westerveld ondervraagt hen over de rol van politiek met de initiatiefnota "Ons land is beperkt" als rode draad.
Zaal 1.1 & 1.2. 10.15 - 11.00.

Live Nieuwe Ledencall

Nieuw binnen de partij? Doe dan mee met de Live Nieuwe Ledencall! Ricardo neemt je mee door de mogelijkheden om actief te worden voor de partijen en je kan vragen stellen aan een actieve politicus. Hiermee trap jij je actieve lidmaatschap pas écht af.
Sportfoyer, Nieuwe ledenplein. 10.30 - 11.00 & 12.45 - 13.15.

Sport en beweging is een publieke taak! (met Mohammed Mohandis)

Hoe zorgen we voor eerlijke participatie in de sportwereld? Vier sprekers duiken in die vraag, elk vanuit hun eigen achtergrond in sport en maatschappij. Kamerlid Mohammed Mohandis schuift aan.
Zaal 1.1 & 1.2. 13.00 - 13.45. 


Roodgroene visie op het voedselsysteem

De werkgroepen van PvdA en GroenLinks organiseren samen een workshop over voedsel en landbouw. Praat mee over roodgroene visie op het landbouwsysteem!
Werkgroep Landbouw PvdA & werkgroep Landbouw, natuur en platteland GroenLinks. Zaal 1.3. 10.00 - 10.45.

Intro congres

Wat is een motie? Wat doet een presidium? En hoe kun jij gebruikmaken van je spreekrecht? Bereid je goed voor op het congres met deze korte introductie, waar we alle geschreven én ongeschreven regels uit de doeken doen.
Sportfoyer, Nieuwe ledenplein. 11.45 - 12.15.

Publieksdebat: Wat is rechtvaardig natuurherstel?

Kan natuurherstel agrariërs helpen bij duurzame bedrijfsvoering? Hoe bevordert natuurherstel onze gezondheid? Moeten projectontwikkelaars hieraan bijdragen? Tijd voor een stevig Lagerhuisdebat over deze vragen.
PvdA Duurzaam & Millieunetwerk GroenLinks. Zaal 1.1. 11.45 - 12.30.

Film: De Loonkloof

We vertonen een intrigerende korte documentaire over de loonkloof in samenwerking met Agnes Jongerius, met bijdragen van bekende vrouwen als Jeltje van Nieuwenhoven, Hedy D’Ancona en Lilianne Ploumen.
PES. Zaal 1.3. 13.00 - 13.45 & 14.00 - 14.45 & 15.00 - 15.45.

50 jaar strijd voor lhbtiq+ rechten

In deze sessie gaan we in gesprek over de strijd om lhbtiq+ emancipatie in heden, verleden en toekomst. Wat zijn de strijdpunten? En zetten we de strijd voort? Een panelgesprek... en pubquiz!
Roze Netwerk & Roze Links. Sportfoyer. 15.00 - 15.45.

Promenade

Linkse samenwerking & bestaansonzekerheid: van Drees tot nu

Tim ’S Jongers (directeur Wiardi Beckman Stichting) en Noortje Thijssen (directeur Wetenschappelijk Bureau GroenLinks) nemen ons in de Drees-lezing mee in hun visie op het concept bestaans(on)zekerheid: wat betekent dat nu en in de toekomst? Moderatie door Mariëtte Hamer.
Promenade. 11.30 - 12.15.

De rol van Europa voor een veilige wereld

Europa wil een baken zijn voor vrede en mensenrechten, maar hoe spelen we die rol in een steeds onveiligere wereld? Wat staat ons te doen in de eigen unie en op dit continent? Met internationale sprekers pakken we het belangrijke verkiezingsthema veiligheid bij de hoorns.
Foundation Max van der Stoel en International Foundation GroenLinks. Promenade. 14.00 - 14.45.


Verantwoording partijbestuur & toezichtraad GroenLinks

Leden van het partijbestuur en de toezichtraad van GroenLinks geven een toelichting op de verantwoordingen over het jaar 2023, die gepubliceerd zijn in de congreskrant. Leden kunnen hierover vragen stellen.
Zaal 2.1. 10.15 - 11.00.

Sportpsychologie: Boost Your Batteries

Sport- en prestatiepsycholoog Wies Stevens neemt je mee in de mentale kant van (top)sport, waarbij de parallellen met politiek al gauw getrokken zijn. Aan de hand van de Drie Batterijen Metafoor® krijg jij tips om je denkkracht, lichaamskracht en gevoelskracht te vergroten. Nuttig in je werk, sport en privéleven!
Zaal 2.1. 11.45 - 12.30.

De toekomst van jongeren en links

Als hét talent-ontwikkelprogramma voor jongeren van de PvdA is het aan ons om jongeren meer bij linkse politiek te betrekken. Maar hoe pakken we dat aan? We onderzoeken het met een panel van sprekers uit verschillen organisaties én generaties.
PvdA Academy. Promenade. 12.45 - 13.30.

Verantwoording partijbestuur PvdA

In de bestuursverantwoording heeft het partijbestuur van de Partij van de Arbeid opgeschreven wat het dit afgelopen jaar heeft gedaan. Tijdens deze sessie vertelt het partijbestuur daarover en is er ruimte om hierover in gesprek te gaan.
Zaal 2.1. 13.00 - 13.45.

In gesprek: Desinformatie en algoritmen

Tijdens deze interactieve sessie vieren we de digitale successen van Europarlementariër Kim van Sparrentak en bespreken we waarom dit onderwerp vandaag zelfs in de top-10 van het verkiezingsprogramma staat. Met Roel Dobbe (TU Delft), Barbara Kathmann (Tweede Kamerlid, digitale zaken) en Jeroen Recourt (Eerste Kamer, justitie en veiligheid).
Zaal 2.1. 14.45 - 15.30.

Business Lounge

Linkse samenwerking in Europa

We blikken vooruit op de linkse samenwerking in het Europees Parlement. Hoe kan deze politieke alliantie straks vorm krijgen? En welke waarden stellen we centraal bij de manier waarop we politiek bedrijven in Europa? In een interactieve sessie duiken we er dieper in.
Zaal 3.2. 10.15 - 11.00.

Verantwoording Tweede & Eerste Kamerfractie

Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer vormen we inmiddels een gezamenlijke fractie GroenLinks-PvdA. Hoe verloopt de samenwerking? Welke prioriteiten hadden de fracties en hoe kijken de Kamerleden terug op grote politieke momenten in 2023? De fracties geven een toelichting en leden kunnen vragen stellen.
Business Lounge. 11.45 - 12.30.

Wat is de opdracht van links na 22 november?

GroenLinks-PvdA behaalde op 22 november een mooie verkiezingsuitslag, maar we zagen óók een ruk naar rechts. Samen gaan we het gesprek aan: wat betekent deze uitslag voor onze partijen? De sessie wordt ingeleid door voormalig denker des Vaderlands en GroenLinks-PvdA senator, Daan Roovers.
Business Lounge. 14.00 - 14.45.


Verantwoording Europees Parlement & Europese Groene Partij

Onze GroenLinks fractie in het Europees Parlement en onze afgevaardigden voor de Europese Groene Partij (EGP) geven een toelichting op de verantwoordingen over het jaar 2023, die gepubliceerd zijn in de congreskrant. Leden kunnen vragen stellen.
Business Lounge. 10.30 - 11.15.

GroenLinks-PvdA: dé onderwijspartij van Nederland?

Waarom vinden zoveel kinderen lezen totaal niet meer leuk? En wat te doen met het lerarentekort? Als politieke beweging zijn wij aan zet om het onderwijs te verbeteren. In deze workshop leggen we de basis van een duurzame visie op dit belangrijke thema.
Zaal 3.1. 10.45 - 11.30.

Diversiteit, inclusie & Gelijkwaardigheid

Begin 2024 heeft GroenLinks een onderzoek laten uitvoeren onder lokale vertegenwoordigers, campagneleiders en afdelingsbesturen om meer inzicht te krijgen in diversiteit en ervaringen binnen GroenLinks. In deze sessie deelt externe onderzoeker Ashmita Krishna Sharma samen met partijbestuurslid Imane Nadif de resultaten en vervolgstappen.
Zaal 3.2. 11.15 - 12.00.

In gesprek: Op naar zorgzame buurten

Langdurige zorg moet anders. Personeelstekorten, administratieve lasten, hoge werkdruk en stijgende kosten: de zorg loopt vast. Het Zorgnetwerk van PvdA en GroenLinks gaan in gesprek over alternatieve oplossingen, geïnspireerd door lokale initiatieven.
Zaal 3.1. 12.00 - 12.45.

Hoe dichten we de kloof? (met Team Rood)

In Nederland groeit de kloof tussen praktisch en theoretisch geschoolden. Om beide groepen aan te spreken, moeten de PvdA en GroenLinks hun beleid afstemmen. Dit is de uitdaging voor links, waar we over in gesprek gaan met deskundigen en elkaar.
Zaal 3.2. 12.30 - 13.15.

De toekomst van Links (met Linksom!)

Populisme komt op en rechts groeit in Nederland. Wat zetten wij daar tegenover? Welk krachtig, inspirerend en verbindend verhaal kunnen we samen formuleren? Linksom! gaat met je in gesprek.
Business Lounge. 13.00 - 13.45.

ZorgSaam Wonen

ONP/OuderenNetwerk organiseert een sessie over Wonen en Zorg voor ouderen, om dit op de politieke agenda te zetten. Leo Bisschops (woordvoerder Wonen en Zorg namens KBO's in Brabant, Limburg, Overijssel en Zeeland) geeft een korte inleiding en een boodschap aan de politiek.
Zaal 3.1. 13.15 - 14.00.

Voorbereiding GR2026

Maart 2026 komt steeds dichterbij. Na landelijke en Europese samenwerking als GroenLinks-PvdA, beginnen ook lokaal steeds meer afdelingen en fracties naar elkaar toe te trekken. In deze sessie voor bestuurders, raadsleden én geïnteresseerde leden vertellen we je meer over hoe je deze keuze als afdeling democratisch kan maken!
Zaal 3.2. 14.15 - 15.00. 

In gesprek: Afgehaakt Nederland

De Atlas van Afgehaakt Nederland toont een verdeeld land. In deze sessie verkennen we nieuwe perspectieven van buitenaf en bespreken we hoe we deze trend kunnen keren, met Engbert Breuker (Vakland het Hogeland in Groningen) en Gijs Jolink (Zwarte Cross).
CLB. Business Lounge. 15.15 - 16.00.

Kleedkamers

Ontmoet de kandidaat-Europarlementariërs

Kom kennis maken met onze kandidaten voor het Europees Parlement! Heb jij nou altijd al willen weten wat er precies om gaat achter de deuren bij onderhandelingen in het Europese Parlement? Vraag het aan Bas Eickhout! Of ben je benieuwd wat de drijfveer van Marit Maij is, om nú de stap naar Brussel te maken? Stel al je vragen in de kleedkamer.

 • 10.30 - 10.45 Bas Eickhout (kl. 4) 
 • 10.45 - 11.00 Ufuk Kahya (kl. 6) 
 • 11.00 - 11.15 Kim van Sparrentak (kl. 4)
 • 11.15 - 11.30 Tineke Strik (kl. 6)
 • 11.30 - 11.45 Mohammed Chahim (kl. 4)
 • 11.45 - 12.00 Thijs Reuten (kl. 6)
 • 12.30 - 12.45 Bas Eickhout (kl. 6)
 • 12.45 - 13.00 Elmar Smid (kl. 4)
 • 13.00 - 13.15 Marit Maij (kl. 6)
 • 13.15 - 13.30 Catarina Vieira (kl. 4, Engelstalig)
 • 13.30 - 13.45 Lara Wolters (kl. 6)

Feiten en fabels voor asielmigratie

Zeven maanden nadat minister Yesilgöz sprak over 'nareis op nareis’, blijkt het maar om zo’n 70 gevallen per jaar te gaan. Het is symbolisch voor de vele mythes die over asielmigratie bestaan. In deze sessie willen we een dialoog starten over humaan migratiebeleid gebaseerd op feiten en wetenschap in plaats van populisme.
Kleedkamer 3. 11.00 - 11.45 & 12.45 - 13.30.

Zelfbeschikking bij een humaan levenseinde

Het einde van het leven kan naar of menswaardig zijn en we moeten zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen over onze keuzes. Hoewel de Euthanasiewet van 2002 vooruitgang heeft geboekt, is er nog ruimte voor verbetering. Praat hierover mee bij het netwerk Zelfbeschikking en Levenseinde!
Kleedkamer 3. 14.00 - 14.45.

Peptalk voor het politieke podium!

Ga je een motie of amendement indienen of ga je inspreken? Kom naar deze korte oppeppende workshop met tips en opstekers om vol zelfvertrouwen het podium te kunnen betreden!
Kleedkamer 2. 14.15 - 14.45.