Portret van Mohammed Mohandis
Woonplaats
Gouda
Portefeuille
Armoedebeleid en Participatie | Sport
Volg mij op

Door te investeren in mensen en publieke voorzieningen versterken we het cement van onze samenleving.

Mijn missie is om samen te bouwen aan een gedeelde toekomst. Iedereen in Nederland moet kunnen rekenen op betaalbare en toegankelijke publieke voorzieningen. Door te investeren in mensen en voorzieningen, investeren we in solidariteit en versterken we het sociale cement van onze samenleving. Ik wil af van de ‘ieder-voor-zichzelf’ mentaliteit en ik wil dat omkijken naar elkaar de norm wordt. 

Het maatschappelijke debat wordt nog te veel gekaapt door hitsers en splitsers waardoor polarisatie en wantrouwen toeneemt. Het gaat nog te veel over de afkomst of hoe iemand door het leven gaat en te weinig over een verbonden toekomst. Minder schreeuwen meer luisteren. 

Een verenigd links dat strijdt voor mensenrechten, het behoud van collectieve voorzieningen en de zelfontplooiing van het individu. Dat strijdt tegen alle vormen van politiek die onvrijheid prediken en de rechtstaat ondermijnen. Het is namelijk dezelfde rechtstaat die iedereen zekerheid, vrijheid en veiligheid moet garanderen. Samen kunnen we dat!