Portret van Jimme Nordkamp

Jimme Nordkamp

Woonplaats
Losser
Portefeuille
Defensie
Volg mij op

Tegen verdeeldheid en achteruitgang, voor verbinding en perspectief. Op naar een roodgroene toekomst!

Jimme Nordkamp (26) is na het lijsttrekkerschap tijdens twee gemeenteraadsverkiezingen en een periode als fractievoorzitter nu wethouder in de gemeente Losser. Als zichtbaar en benaderbaar bestuurder weet hij mensen te verbinden en zet hij zich dagelijks in voor sociale vooruitgang en een duurzame toekomst. Binnen de nieuwe linkse beweging is hij de stem van de regio en vertelt hij het roodgroene verhaal in Oost-Nederland. Hij kent de verschillende kanten van de samenleving en weet daardoor hoe belangrijk het is om mensen indien nodig te ondersteunen, maar ook hoe belangrijk het is om ieder mens op zijn of haar manier waardering te geven.

Als linkse beweging moeten wij er samen alles aan doen om een andere wind door Nederland te laten waaien. Met elkaar moeten we staan voor een politiek die voortdurend het recht van de sterkste bestrijdt, het algemeen belang boven individuele belangen plaatst en keuzes voor de lange termijn verkiest boven korte termijn winst. Een overheid die de regie neemt en te allen tijde de zwaksten beschermd. Een politiek die realistisch is, maar tegelijkertijd toekomstgericht, vooruitstrevend en bovenal hoopvol. Als toekomstig Kamerlid van Verenigd Links kan ik daar, samen met relevante bondgenoten uit mijn netwerk, een rol van betekenis in spelen. Dat is mijn motivatie!