Portret van Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Woonplaats
Middelburg
Portefeuille
Primair en Voortgezet Onderwijs
Volg mij op

Met mijn rood-groene hart wil ik het positieve verschil maken in het leven van mens en natuur!

Mijn naam is Anita Pijpelink, ik ben 48 jaar en geboren en getogen in het prachtige Zeeuws-Vlaanderen. Met mijn gezin woon ik al vele jaren met plezier in Middelburg. Ik noem mezelf een groene sociaal-democraat. Dat betekent dat ik me inzet voor goede en gelijke kansen voor iedereen en dat ik natuur, klimaat en milieu wil beschermen.

Ik zet me in voor goed onderwijs, goede zorg en betaalbare woningen. Ook moet iedereen van cultuur kunnen genieten. Ik vind het belangrijk dat de overheid erop toeziet dat mensen goed en eerlijk betaald werk kunnen doen in gezonde omstandigheden. En dat de overheid altijd zorgt voor een vangnet als het leven net even anders loopt dan je had gehoopt. Het overkwam het gezin waarin ik ben opgegroeid. Mijn vader raakte werkloos in de jaren ’80 en die periode duurde zo’n anderhalf jaar. Doordat de overheid hielp met een uitkering kon ons gezin verder. Ik ben dat nooit vergeten en zal me altijd inzetten om mensen, die het om wat voor reden dan ook lastig hebben, te helpen. Mijn inzet voor natuur, klimaat en milieu gaat ook uit van het principe ‘gelijke kansen voor iedereen’. Iedereen verdient een gezonde omgeving waarin het fijn en veilig leven is. Mensen die minder te besteden hebben moeten ook comfortabel kunnen leven in tijden van klimaatverandering. Ik wil dat de overheid hen helpt bij het vergroenen van hun omgeving en bij het opwekken van bijvoorbeeld zonne-energie. Een groene en gezonde omgeving maakt gelukkig en dat gun ik iedereen.