Een vuurtoren op Texel verkiezingsprogramma TK2023

Verkiezingsprogramma TK2023 Verkiezings-
programma

Op deze pagina vind je het verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA.


Hieronder vind je de acht hoofdstukken van ons verkiezingsprogramma. Liever een samenvatting? Kijk dan bij onze standpunten, gebruik onderstaande knoppen of de zoekfunctie in het menu.

Onze visie: samen voor een hoopvolle toekomst 

Als we samenwerken en vertrouwen hebben in elkaar, kunnen we heel veel bereiken in Nederland. In het voorwoord van ons verkiezingsprogramma zegt Frans Timmermans: “Alleen op basis van vertrouwen kan onze diverse samenleving een toekomst bouwen waar iedereen zich thuis voelt.”

We herstellen dat vertrouwen door samen de boel weer op de rails te zetten. Door te laten zien dat solidariteit geen loze kreet is, maar dat je op iemand kunt rekenen om je te helpen, als dat nodig is. Dat kan de buurvrouw, maar ook de overheid zijn. De politiek moet hiermee beginnen, door zelf weer vertrouwen te geven aan de burger. Door met respect en begrip te luisteren, en door te laten zien dat het wil helpen en beschermen.

Ons doel is een Nederland waar iedereen zich kan ontwikkelen. Daarvoor moeten we twee dingen doen: zo snel mogelijk de basis herstellen én tegelijk structurele hervormingen in gang zetten. Want als we het anders willen doen, zullen we het ook anders moeten doen. Daarom staat dit programma in het teken van vier thema’s: herstel van vertrouwen, klimaatrechtvaardigheid, bestaanszekerheid en een sterk Europa. Zo werken we aan een hoopvolle toekomst, voor onszelf en voor de generaties na ons. Samen kunnen we dat.

Heb je een vraag voor ons? Stuur een bericht via de Zweeflijn!

WhatsApp met een van onze medewerkers
Verkiezingsprogramma TK2023

Kies een hoofdstuk om te lezen

 • 1

  Samen voor een hoopvolle toekomst

  Het verkiezingsprogramma begint met onze visie op de toekomst van Nederland. Ons doel: een duurzaam en eerlijk Nederland waar iedereen vrij is om zich te ontwikkelen. Daar willen wij naartoe, en samen kan het.
 • 2

  Een rechtvaardige duurzaamheidstransitie

  We bouwen aan een duurzaam Nederland waarin we allemaal de zekerheid hebben dat we ons bestaan vorm kunnen geven en ons kunnen ontwikkelen.
 • 3

  Een zeker bestaan voor iedereen

  Een vrij, zeker en waardig bestaan voor iedereen begint bij zekerheid van werk, inkomen en de toegang tot publieke voorzieningen, maar dat is niet het enige. Het betekent ook dat je in vrijheid en naar eigen inzicht je talenten kunt ontwikkelen en daar de nodige ondersteuning voor krijgt. En dat je je gezien, gehoord en gerespecteerd voelt.
 • 4

  Herstel van vertrouwen en democratie

  Ons ideaal: vooruitgang voor iedereen binnen de draagkracht van de aarde. Dat bereiken we door elkaar weer te gaan vertrouwen en samen de schouders eronder te zetten. Daar is in de eerste plaats een betrouwbare, inclusieve en behulpzame overheid met visie voor nodig.
 • 5

  Een bloeiende landbouw en natuur

  We ondersteunen boeren om in plaats van schaalvergroting te kiezen voor een duurzaam en natuurinclusief model, waarmee hun grond ook vruchtbaar blijft voor de generaties na hen.
 • 6

  Onze publieke voorzieningen op orde

  Wij zien publieke voorzieningen als investeringen in de samenleving. Want de sociale zekerheid, de zorg, kunst en cultuur, sport, het onderwijs en de volkshuisvesting zijn stuk voor stuk sectoren die aan de basis staan van een vitaal, veerkrachtig, vindingrijk en hoopvol Nederland.
 • 7

  Een sterk Europa in een veilige wereld

  We pleiten voor een sterke EU die haar waarden naleeft, haar democratie verbetert, de rechtsstaat en mensenrechten beschermt, hoge sociale standaarden zet en ecologische grenzen respecteert.
 • 8

  Hoe gaan we dit betalen?

  Onze investeringen leveren veel op voor onze welvaart en bestaanszekerheid, nu en in de toekomst. Het is wel van belang dat onze plannen financieel haalbaar zijn. In dit hoofdstuk lees je over onze keuzes en verantwoording.
Omslag GroenLinks-PvdA Verkiezingsprogramma

Download het verkiezingsprogramma

Het verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA is geschreven door de gezamenlijke programmacommissie. Daarna mochten leden aanpassingen indienen en daarover stemmen. Het resultaat is een compleet programma over alle uitdagingen waar we voor staan.

Veel leesplezier!