Amendementen op het verkiezingsprogramma

Amendementen indienen of ondersteunen

Het concept-verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA voor de Europese Parlementsverkiezingen is gepubliceerd. Voordat het programma definitief wordt vastgesteld op het congres, kunnen leden van beide partijen amendementen – of wijzigingen – voorstellen. De leden bepalen samen of die wijzigingen worden doorgevoerd of niet.

Online stemming

Leden van GroenLinks en de PvdA kunnen van 28 maart tot en met 9 april 11.00 uur online stemmen over amendementen op het verkiezingsprogramma.

Zo werkt de stemtool

Je kunt inloggen in de stemtool met je persoonlijke stemcode. Als je stemgerechtigd lid bent, krijg je van ons een e-mail met jouw stemcode. Wanneer je bent ingelogd, kies je eerst over welke paragrafen jij wilt stemmen. Daarna kun je aan de slag. Je ziet hoeveel amendementen er per hoofdstuk zijn ingediend.

In de amendementen wordt gebruik gemaakt van blauwegroene en rode tekst. Blauwe tekst betreft een toevoeging. Groene tekst betreft een wijziging. Rode tekst betekent dat die tekst geschrapt wordt.

Je kunt de stemtool tussentijds sluiten en later verdergaan met stemmen. Je keuzes worden automatisch opgeslagen. Ook kun je teruggaan in de stemtool en eventueel andere paragrafen kiezen om over te stemmen. Als je jouw stemmen hebt verstuurd, kun je niet meer terug om iets aan te passen.

Amendementenprocedure

Van 23 februari tot 11 maart was het mogelijk om amendementen – wijzigingsvoorstellen – op het concept-verkiezingsprogramma in te dienen of te ondersteunen via de amendemententool. Amendementen die tenminste 100 ondersteuners hebben gehaald, worden in stemming gebracht.

Amendementen die een ruime meerderheid voor of tegen halen tijdens de online stemming, zijn daarmee aangenomen of verworpen. Als er geen duidelijke overeenstemming is – bij een uitslag tussen de 40% en 60% – wordt een amendement besproken en in stemming gebracht op het congres op 20 april. Op 12 april hoor je welke amendementen dat zijn.

Bij de amendementen in de online stemming vind je een advies van het partijbestuur. Dat geeft aan hoe het partijbestuur tegenover dit amendement staat: positief, negatief of neutraal. Je kunt natuurlijk zelf kiezen of je dit advies overneemt of dat je anders stemt.

Veelgestelde vragen

 • Het lukte me niet om in te loggen in de stemtool. Wat gaat er mis?

  Als je net lid bent geworden van GroenLinks en/of PvdA, dan kan het zijn dat je nog geen stemrecht hebt. Alleen stemgerechtigde leden kunnen meedoen aan de stemming. Om stemgerechtigd te zijn, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Bij GroenLinks duurt het 3 maanden voordat je lidmaatschap ingaat. Tijdens die periode van drie maanden ben je geen lid, maar kan het volgende wel: je verkiesbaar stellen en verkozen worden voor functies, met uitzondering van het partijbestuur en de toezichtraad, en deelnemen aan door de partij georganiseerde activiteiten.

   Het steunen en indienen van amendementen valt daar helaas niet onder. Je kunt dit nalezen in de statuten van GroenLinks.

  • Bij de PvdA heb je ledenrecht na 30 dagen en de eerste contributiebetaling. Je kunt dit nalezen in de statuten van PvdA. De contributie wordt pas afgeschreven aan het eind van de maand volgend op het afsluiten van je lidmaatschap. In de praktijk komt het er daarom vaak op neer dat je langer dan 30 dagen lid moet zijn.

  Ben je stemgerechtigd lid, maar krijg je toch een foutmelding? Neem dan contact op met [email protected] of [email protected].

 • Ik heb een amendement ingediend of ondersteund, maar zie het niet in de stemming. Wat is er gebeurd?

  Alleen amendementen die minstens 100 ondersteuners hebben gehaald, worden in stemming gebracht. Voorafgaand aan de stemming zijn de indieners met de programmacommissie in gesprek gegaan over hun amendement. Het is mogelijk dat indieners hun amendement daarbij hebben samengevoegd of aangepast.

 • Wanneer is een amendement aangenomen?

  Wanneer een duidelijke meerderheid vóór het amendement stemt in de online stemming, is het amendement aangenomen. Stemt een duidelijke meerderheid tegen, dan is het amendement verworpen.

  Is het verschil tussen de voor- en tegenstemmen in de online stemming kleiner dan 20%-punt, dan wordt het amendement op het gezamenlijke congres besproken en in stemming gebracht. Wanneer een meerderheid vóór het amendement stemt op het congres, is het amendement aangenomen.

 • Ik mis informatie die in de amendemententool stond. Waar vind ik die?

  De tool om amendementen in te dienen of te ondersteunen is inmiddels gesloten. Voor de volledigheid vind je hier nog de veelgestelde vragen over de amendementenprocedure en de tool.

 • Ik heb een andere vraag. Hoe kan ik contact opnemen?

  Heb je een vraag over de online tool of lukt het niet om in te loggen? Dan kun je het beste een e-mail sturen naar [email protected] (GroenLinks-leden) of [email protected] (PvdA-leden).

  Voor vragen over de amendementenprocedure of inhoudelijke vragen over de stemming mail je naar [email protected].