Partijvergelijker

GroenLinks-PvdA of VVD

GroenLinks-PvdA en VVD hebben weinig overeenkomsten. Sterker nog: er zijn weinig partijen waarmee GroenLinks-PvdA zo veel verschilt als met de VVD. We vinden elkaar wel bij kwesties zoals militaire en humanitaire steun aan Oekraïne. Maar we laten zien dat sociaal en groen beleid juist goed is voor de economie. Bij ons gaat echt iedereen erop vooruit.

Koopkracht lage- en middeninkomens vergroten
Marktwerking uit de zorg
Bijstand stijgt mee met minimumloon
Uitsluiten PVV
Fossiele subsidies afbouwen
Eerlijke belasting voor miljonairs
Minimumloon verhogen naar 16 euro
Maximumprijs voor alle huurwoningen
Andere partij vergelijken

GroenLinks-PvdA en VVD

Verschillen: sterk verhogen van koopkracht 

GroenLinks-PvdA en VVD verschillen op veel thema’s, maar een van de belangrijkste is het vergroten van bestaanszekerheid voor iedereen. Wij willen dit verbeteren voor de lage- en middeninkomens en komen met concrete maatregelen. We verhogen het minimumloon naar 16 euro en beschermen huurders tegen torenhoge huurprijzen. Hiermee gaat iedereen in Nederland erop vooruit. Met onze plannen stijgt de koopkracht, neemt de werkloosheid af, en dalen de staatsschuld en het begrotingstekort.

Uit het programma en de doorrekeningen van de VVD blijkt dat die partij er niet is voor de hardwerkende Nederlander, maar vooral voor de rijkste 1 procent en de grote multinationals. Waar GroenLinks-PvdA zich inzet voor een eerlijke bijdrage van de sterkste schouders, wil VVD rijke mensen en grote multinationals vooral voordelen geven. De VVD zegt toe te willen naar een ‘kleinere overheid’. Onder leiding van de VVD zijn sociale voorzieningen uitgekleed en is de publieke sector aan marktwerking overgeleverd. Wat GroenLinks-PvdA betreft zijn bezuinigingen op bijvoorbeeld zorg en onderwijs onbespreekbaar. 

Verschillen: samenwerken met radicaal-rechts 

Voor GroenLinks-PvdA is er een duidelijke grens als het gaat om politieke samenwerking: wij werken niet met partijen die bevolkingsgroepen uitsluiten. We staan voor een inclusieve samenleving, waarin haat en discriminatie geen plaats hebben. Maar de VVD heeft recent laten weten een samenwerking met radicaal-rechts niet op voorhand uit te sluiten. 

Kom je er nog steeds niet uit? Stuur ons dan een appje! 

Esmah Lahlah op campagne in Tilburg

Vandaag zijn de verkiezingen!

We hebben de kans om Nederland weer vooruit te brengen, en echt aan de slag te gaan. Samen kan het!

Stem 22 november op GroenLinks-PvdA