Partijvergelijker

GroenLinks-PvdA of NSC

GroenLinks-PvdA en NSC willen graag bouwen aan een eerlijke overheid die mensen met vertrouwen benadert. Grote verschillen zitten in concrete plannen voor bestaanszekerheid en het klimaat. Ook deelt NSC onze progressieve waarden over bijvoorbeeld vrouwen- en LHBTIQA+-rechten niet.

Betrouwbare en transparante overheid
Werken moet weer lonen
Abortus uit het Wetboek van Strafrecht
Ambitieuze klimaatplannen
Vermogens eerlijk belasten
Maximumprijs voor alle huurwoningen
Voorkeur voor een progressieve coalitie
Andere partij vergelijken

GroenLinks-PvdA en NSC  

Overeenkomsten: een betrouwbare overheid 

Net als NSC wil GroenLinks-PvdA zich inzetten voor een betrouwbare overheid. Veel mensen zijn het vertrouwen in de overheid kwijt en dat is begrijpelijk. De overheid is er de afgelopen jaren niet voor iedereen geweest. Dat is pijnlijk duidelijk geworden bij het toeslagenschandaal, dat mede dankzij NSC-lijsttrekker Pieter Omtzigt aan het licht kwam. GroenLinks-PvdA wil graag bouwen aan een eerlijke overheid die mensen met vertrouwen benadert. Op dat onderwerp hebben we veel raakvlakken met NSC. 

Verschillen: de klimaatcrisis op een eerlijke manier aanpakken 

GroenLinks-PvdA doet veel voorstellen om klimaatverandering op een eerlijke manier aan te pakken. Want de klimaatcrisis is niet los te zien van sociale ongelijkheid. NSC heeft slechts een paragraaf aan klimaat gewijd in haar verkiezingsprogramma. Uit deze tekst blijkt niet of de klimaatdoelen gehaald worden. Bovendien wil NSC het Klimaatfonds schrappen.

Om er zeker van te zijn dat onze plannen het gewenste effect hebben en de kosten gedragen worden door de sterkste schouders, hebben wij onze plannen onafhankelijk laten doorrekenen door het Centraal Planbureau (CPB). NSC heeft haar programma niet doorgerekend, waardoor er nog veel onduidelijk is over de keuzes van die partij. 

Verschillen: bestaanszekerheid verbeteren met concrete plannen

Door het minimumloon te verhogen naar 16 euro en de inkomstenbelasting voor de lage- en middeninkomens fors te verminderen gaan gezinnen er bij GroenLinks-PvdA flink op vooruit. Wij vinden dat de sterkste schouders de zwaarste lasten horen te dragen. NSC heeft niet duidelijk gezegd of de partij het minimumloon wil verhogen. Ook deelt NSC onze plannen om vermogens eerlijker te belasten niet. Terwijl die maatregelen volgens GroenLinks-PvdA juist essentieel zijn om de bestaanszekerheid te verbeteren. 

Verschillen: opkomen voor progressieve waarden 

NSC is niet voor het versterken van het recht op abortus. GroenLinks-PvdA wil dat wel. Abortus is namelijk geen misdaad, het is medische zorg. Daarom willen wij abortus uit het Wetboek van Strafrecht halen.  

Pal voor deze rechten staan is nu extra belangrijk. Overal ter wereld, in Europa en zelfs in Nederland, zien we bewegingen die ons eerder verworven rechten willen ontnemen. Zoals Frans Timmermans al zei: “Ik wil niet dat mijn dochters de strijd van mijn moeder moeten overdoen voor vrouwenrechten.” Helaas staan LHBTIQA+-rechten ook in Nederland steeds meer onder druk. GroenLinks-PvdA geeft dan ook de voorkeur aan samenwerking met andere progressieve partijen. NSC heeft laten weten dat een coalitie met zeer conservatieve partijen als de SGP en JA21 een mogelijkheid is. 

Kom je er nog steeds niet uit? Stuur ons dan een appje! 

Esmah Lahlah op campagne in Tilburg

Vandaag zijn de verkiezingen!

We hebben de kans om Nederland weer vooruit te brengen, en echt aan de slag te gaan. Samen kan het!

Stem 22 november op GroenLinks-PvdA