Partijvergelijker

GroenLinks-PvdA of ChristenUnie

GroenLinks-PvdA en ChristenUnie willen Nederland allebei socialer en duurzamer maken. We werken ook al veel samen op deze onderwerpen. Maar op progressieve en culturele thema’s verschillen we sterk. 

Klimaatdoelen halen
Vertrouwen in de overheid herstellen
Armoede bestrijden
Baas in eigen buik
Leerlingen niet uitsluiten van scholen
Vrijwillig levenseinde mogelijk maken
Andere partij vergelijken

GroenLinks-PvdA en ChristenUnie

Overeenkomsten: klimaatdoelen en armoedebestrijding 

GroenLinks-PvdA en ChristenUnie trekken graag samen op, bijvoorbeeld om het minimumloon te verhogen en armoede te bestrijden. We werken samen aan een betrouwbare overheid die er weer echt is voor de burger. Een overheid die uitgaat van vertrouwen in plaats van wantrouwen. Ook heeft ChristenUnie, net als GroenLinks-PvdA, ambitieuze klimaatplannen. We willen Nederlanders helpen om te verduurzamen en energie te besparen met een isolatie-offensief. 

Verschillen: baas in eigen buik 

GroenLinks-PvdA en CU verschillen sterk als het gaat om culturele thema’s en persoonlijke vrijheid. ChristenUnie wil het veel moeilijker maken om abortus te krijgen. Terwijl GroenLinks-PvdA juist pal staat voor het zelfbeschikkingsrecht. Wij vinden dat iedereen baas moet zijn over hun eigen lichaam. We werken succesvol aan het wegnemen van drempels bij abortuszorg, zoals de verplichte bedenktijd. En we hebben ervoor gezorgd dat de huisarts de abortuspil mag verstrekken. Verder vinden wij dat abortus uit het Wetboek van Strafrecht moet verdwijnen. Abortus is zorg. Het is een vrije keuze, geen misdaad. 

Verschillen: neutraliteit in het onderwijs

GroenLinks-PvdA vindt dat gelijkwaardigheid begint in het onderwijs. Daarom vinden we dat alle scholen de basiswaarden van onze democratische rechtsstaat horen te onderschrijven. Dat betekent dat kinderen en leraren niet geweigerd mogen worden op basis van hun geloof of achtergrond. Hiervoor willen we dat artikel 23 van de grondwet wordt aangepast. ChristenUnie pleit juist voor verankering van dit artikel.

Kom je er nog steeds niet uit? Stuur ons dan een appje! 

Esmah Lahlah op campagne in Tilburg

Vandaag zijn de verkiezingen!

We hebben de kans om Nederland weer vooruit te brengen, en echt aan de slag te gaan. Samen kan het!

Stem 22 november op GroenLinks-PvdA