Portret Verone de Vries

Verone de Vries

Woonplaats
Goor
Portefeuille
Burgerlid GroenLinks Overijssel, penningmeester Stichting Fractie Ondersteuning, lid auditcommissie, adviserend lid Euregio en vanaf september 2023 Adviseur voor CNV Connectief
Volg mij op

Iedereen een fatsoenlijk bestaansniveau en gelijkwaardige toegang tot de basisbehoeften.

Ik kom uit een arbeidersgezin waarin analfabetisme, werkloosheid, armoede en verslaving een grote rol speelden. In mijn tienerjaren waren we als eenoudergezin afhankelijk van de bijstand. Het sociale vangnet, onderwijs en werk hebben mij de kans op een betere toekomst gegeven. Deze levenservaringen zijn ook mijn redenen geweest voor de keuzes in mijn loopbaan. Ik heb als consulent bij de sociale dienst en in de sociale werkvoorziening gewerkt. De laatste jaren heb ik als bewindvoerder mensen met schulden geholpen. Via de politiek kan ik strijden voor bestaanszekerheid en gelijke kansen in onderwijs en werk voor iedereen en in het bijzonder voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Daarvoor is een sterke verbetering van de dienstverlening van de overheid aan de burger, de situatie van uitkeringsgerechtigden, de positie van werkzoekenden en werknemers en de ondersteuning van ondernemers nodig. Daar wil ik mij als Kamerlid voor inzetten. 

Toelichting partijbestuur

Verone is al meer dan 10 jaar politiek actief in Overijssel. De kandidatencommissie ziet in Verone een politicus die in staat is mensen mee te nemen, leergierig is en verschillen weet te overbruggen. Haar ervaring op het gebied van schuldhulpverlening en de arbeidsmarkt zouden een waardevolle toevoeging zijn en daarom draagt de kandidatencommissie Verone dan ook met veel plezier voor op plek 49 van de staartlijst Noord op de kandidatenlijst GroenLinks-PvdA.