Portret van Marleen Haage
52

Marleen Haage

Woonplaats
Rotterdam
Portefeuille
Sectorhoofd Staf - Politie Rotterdam
Volg mij op

Geluk wordt groter als je het deelt!

Marleen is een warme, verbindende kandidaat die momenteel werkt als hoofd staf van de politie Rotterdam. Ze neemt brede professionele ervaring mee, in onder andere veiligheid, volkshuisvesting en onderwijs. Ze begon haar loopbaan als medewerker van de Tweede Kamerfractie PvdA. Marleen was in twee periodes raadslid en fractievoorzitter voor de PvdA in Utrecht en kan vanuit die politieke ervaring het woord voeren over een breed scala aan onderwerpen.

Over haar motivatie zegt ze: “Met een rijke politieke ervaring, het vermogen om crises op te lossen en vernieuwende ideeën, kandideer ik me voor het Tweede Kamerlidmaatschap. Samen met een nieuw team bevlogen mensen van PvdA en GroenLinks wil ik werken aan een politiek die weer over de inhoud gaat: oplossingen organiseren voor echte problemen van mensen, onze wijken weer op de agenda, en ambitieuze klimaatdoelen halen. Het is tijd om links te verenigen en te werken aan een nieuwe koers voor een betere toekomst!”

Toelichting kandidatencommissie

Marleen brengt als sectorhoofd bij de politie Rotterdam uitgebreide kennis over het veiligheidsdossier met zich mee. Ze heeft de commissie ervan overtuigd dat zij een bruggenbouwer is, die op een inclusieve manier politiek kan bedrijven. De kandidatencommissie ziet in Marleen een echte specialist en teamspeler, daarom is de commissie ervan overtuigd dat zij een goede kandidaat voor plek 26 op de kandidatenlijst GroenLinks-PvdA is.