Portret van Margreet de Boer
57

Margreet de Boer

Woonplaats
Amsterdam
Portefeuille
Advocaat
Volg mij op

Voor mij vormen mensenrechten een belangrijke toetssteen: only rights can stop the wrongs!

Ik heb me op verschillende manieren ingezet voor de bescherming van de rechten van mensen in een kwetsbare positie. Dat heb ik gedaan als sociaal advocaat, als medewerker en directeur van een expertisecentrum voor vrouw en recht, als zelfstandig onderzoeker en trainer en de laatste 10 jaar opnieuw als advocaat. Ook heb ik twee perioden in de Eerste Kamer gezeten. Ik zie het Tweede Kamer lidmaatschap als een kans om mijn ervaring als medewetgever en controleur van de regering ten volle in te zetten. Met nog steeds hetzelfde doel: de (rechts)bescherming van dat wat kwetsbaar is en zij die kwetsbaar zijn.

Toelichting kandidatencommissie

Margreet brengt als sociaal advocaat belangrijke juridische kennis met zich mee en zou volgens de commissie kunnen fungeren als het juridisch geweten van de fractie. Deze Friese Amsterdammer kan de politiek vertalen naar de praktijk, en andersom. Margreet is een kandidaat van statuur en daarom draagt de kandidatencommissie haar overtuigd voor op plek 31 van de kandidatenlijst GroenLinks-PvdA.