Giel van der Steenhoven

Giel van der Steenhoven

Woonplaats
Amersfoort
Portefeuille
Parlementair contactpersoon bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Volg mij op

Defensie en veiligheid zijn te belangrijke thema's om aan rechts over te laten.

Een sterke, grote PvdA-GroenLinks fractie is nodig om Nederland vooruit te helpen. Met mijn ervaring in politiek Den Haag, als beleidsmedewerker voor de Tweede Kamerfractie en adviseur van ministers bij het ministerie van LNV, wil ik helpen om Verenigd Links een succes te maken. Ik weet als geen ander hoe je je, in de soms cynische politieke wereld, staande kan houden door kracht te putten uit kleine stappen in de goede richting. Als Kamerlid wil ik graag een stem zijn voor LHBTIQ+’ers in de politiek en inzetten op het versoepelen van de regels rond meerouderschap en draagmoederschap. Ik wil vechten voor een humaan migratiebeleid, met meer oog voor de meest kwetsbare vluchtelingen die niet zelf naar de EU kunnen komen. Daarnaast wil ik me inzetten voor een humanitaire defensie en effectieve veiligheid, omdat deze thema’s te belangrijk zijn om aan rechts over te laten.

Toelichting partijbestuur

In Giel ziet de kandidatencommissie een absolute dossiervreter, met goed politiek-strategisch inzicht. Deze generalist zou op dossiers als asiel en migratie, dierenwelzijn, emancipatie, landbouw en defensie een bruggenbouwer kunnen zijn met een sterk moreel kompas. De kandidatencommissie draagt Giel dan ook graag voor op plek 47 van de staartlijst Noord-Holland van GroenLinks-PvdA.