Kandidaat Europees Parlement: Femke Brouwer
11

Femke Brouwer

Woonplaats
Den Haag
Functie(s)
Programme and Knowledge Advisor, Netherlands Institute for Multiparty Democracy
Volg mij op

Maak het Europese toetredingsproces eerlijker en geloofwaardiger met stapsgewijze integratie. Een slagvaardige besluitvorming in de EU is een randvoorwaarde.

Minder dan de helft van de wereldbevolking leeft in democratieën. Er vindt wereldwijd democratische erosie plaats en ook in Europa wordt aan fundamentele waarden gemorreld. Nederland heeft baat bij stabiliteit en voorspoed zowel binnen als buiten de Europese Unie. De oorlog in Oekraïne drukt ons met de neus op de feiten.

Motivatie

Als VN-medewerker in Moldavië heb ik de uitdagingen gezien waarvoor kandidaat-lidstaten staan op het gebied van corruptie, onafhankelijkheid van de rechtspraak en media. Ik wil me graag inzetten voor een eerlijker en geloofwaardiger proces van integratie in Europa vanuit een open en kritische blik. Daarvoor moeten we ook naar onszelf kijken en de gemeenschappelijke democratische waarden binnen de Unie versterken.

Alleen dan kunnen we ons met gezag elders uitspreken. Ik wil me dan ook hard voor maken voor het vergemakkelijken van sancties tegen ondermijnende lidstaten. Burgers moeten betrokken worden bij zulke belangrijke vraagstukken. Daarom wil ik ervoor zorgen dat zij meer kunnen participeren in de Europese besluitvorming. Onder andere door een EU-breed referendum in te voeren. Al deze zaken vragen om internationale samenwerking, een terrein waarop ik al meer dan 15 jaar werk en een breed netwerk heb opgebouwd. Met een heldere visie vertegenwoordig ik Nederland graag in het Europees Parlement.

De kandidatencommissie over Femke Brouwer

Femke Brouwer is een gedreven kandidaat met groot vertrouwen in het Europese project. Ze zet zich al jaren toegewijd in zowel binnen- als buitenland in om democratieën te versterken. Daardoor heeft ze enorm veel kennis van zaken opgebouwd, die de commissie goed ziet passen bij een rol als Europarlementariër. Femke heeft een groot netwerk in het buitenland en veel ervaring in het internationale circuit. Daarom ziet de kandidaatstellingscommissie in Femke een geschikte kandidaat om onze idealen in Europa te verwezenlijken, en heeft ze plek 11 op de advieslijst van de commissie.