Sattelietfoto van Nederland

Andere kandidaten Regio-
kandidaten

Vind hier meer informatie over onze overige kandidaten

Onze regiokandidaten

Bij de Tweede Kamerverkiezingen 2023 mag GroenLinks-PvdA maximaal 50 kandidaten op de lijst zetten. Dit aantal is door de Kiesraad bepaald op basis van het huidige aantal zetels. Om ervoor te zorgen dat we voldoende kandidaten hebben voor de komende vier jaar, werken we met zogenaamde staartlijsten. Dit houdt in dat we in elke kieskring, de laatste 4 plekken reserveren voor regiokandidaten. Zij staan alleen in een aantal kieskringen op de lijst.

Er zijn vijf staartlijsten. De kieskringen die horen bij iedere staartlijst zijn als volgt:

 1. Staartlijst 1 – Noord: Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel
 2. Staartlijst 2 – Midden: Flevoland, Nijmegen, Arnhem, Utrecht
 3. Staartlijst 3 – Noord-Holland: Amsterdam, Haarlem, Den Helder
 4. Staartlijst 4 – Zuid-Holland: ’s-Gravenhage, Rotterdam, Dordrecht, Leiden
 5. Staartlijst 5 – Zuid: Zeeland, Tilburg, ‘s-Hertogenbosch, Maastricht, Bonaire, Sint Eustatius, Saba

De staartlijsten zijn vastgesteld door de partijbesturen in plaats van de kandidatencommissie.

Regio Noord

 • Romano Boshove (GroenLinks)

  Persoonlijke motivatie

  Romano is in 1996 geboren in Hardenberg en heeft daar bijna zijn hele leven gewoond. Inmiddels is hij ruim 5 jaar fractievoorzitter in de gemeenteraad van Hardenberg. In de politiek wil hij een stem geven aan groepen die niet genoeg gehoord worden en als kandidaat uit het uiterste oosten van het land gaat zijn aandacht in het speciaal naar de bereikbaarheid (OV) en het stoppen van de gaswinning.

  Toelichting partijbestuur

  Romano is een jonge Overijsselse kandidaat die actief is in Hardenberg. Romano is idealistisch maar weet ook de verbinding te leggen richting politieke tegenstanders. Een talentvolle, analytische en benaderbare politicus met gunfactor en voldoende zelfreflectie om verder te groeien en daarom draagt de kandidatencommissie Romano dan ook met veel plezier voor op plek 47 van de staartlijst Noord op de kandidatenlijst GroenLinks-PvdA.

 • Eefke Meijerink (PvdA)

  Persoonlijke motivatie

  Mijn naam is Eefke Meijerink. Ik ben een gedreven en betrokken mens. Mijn hele leven al zet ik me ervoor in dat mensen mee kunnen doen. Als directeur-bestuurder van Flever werk ik aan toegankelijke zorg en welzijn in Flevoland. Met mijn partner en onze zoon van 12 woon ik in Zwolle waar ik tussen 2006 en 2018 actief was in de gemeentepolitiek.

  Ik ben opgeleid als Socioloog in Utrecht, maar een net zo belangrijke leerschool was Eureka in Zwolle, waar ik met creatieven, buurtbewoners, dak- en thuislozen en studenten een bloeiende vereniging ontwikkelde. Want dat ben ik ten voeten uit: samen bouwen aan iets nieuws. Met kleine stappen nu, zorgen dat de gewenste toekomst dichter bij komt. Want of het nu gaat om betaalbare huizen, goede zorg of een toekomstgerichte economie; duurzaamheid en solidariteit zijn twee kanten van dezelfde medaille, die van bestaanszekerheid. Daarom wil ik meebouwen aan een verenigd links.

  Toelichting partijbestuur

  Deze Overijsselse socioloog en politicus heeft haar sporen verdiend in het sociale domein. De kandidatencommissie ziet in Eefke een politicus die in staat is mensen mee te nemen en verschillen te overbruggen. Deze communicatief sterke politicus draagt de kandidatencommissie dan ook erg graag voor op plek 48 van de staartlijst op de kandidatenlijst GroenLinks-PvdA.

 • Verone de Vries (GroenLinks)

  Persoonlijke motivatie

  Ik kom uit een arbeidersgezin waarin analfabetisme, werkloosheid, armoede en verslaving een grote rol speelden. In mijn tienerjaren waren we als eenoudergezin afhankelijk van de bijstand. Het sociale vangnet, onderwijs en werk hebben mij de kans op een betere toekomst gegeven. Deze levenservaringen zijn ook mijn redenen geweest voor de keuzes in mijn loopbaan. Ik heb als consulent bij de sociale dienst en in de sociale werkvoorziening gewerkt. De laatste jaren heb ik als bewindvoerder mensen met schulden geholpen. Via de politiek kan ik strijden voor bestaanszekerheid en gelijke kansen in onderwijs en werk voor iedereen en in het bijzonder voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Daarvoor is een sterke verbetering van de dienstverlening van de overheid aan de burger, de situatie van uitkeringsgerechtigden, de positie van werkzoekenden en werknemers en de ondersteuning van ondernemers nodig. Daar wil ik mij als Kamerlid voor inzetten.

  Toelichting partijbestuur

  Verone is al meer dan 10 jaar politiek actief in Overijssel. De kandidatencommissie ziet in Verone een politicus die in staat is mensen mee te nemen, leergierig is en verschillen weet te overbruggen. Haar ervaring op het gebied van schuldhulpverlening en de arbeidsmarkt zouden een waardevolle toevoeging zijn en daarom draagt de kandidatencommissie Verone dan ook met veel plezier voor op plek 49 van de staartlijst Noord op de kandidatenlijst GroenLinks-PvdA.

 • Yara Hümmels (PvdA)

  Toelichting partijbestuur

  Yara is door het partijbestuur toegevoegd als lijstduwer aan de ontwerpkandidatenlijst. Ze heeft een breed netwerk in de regio vanuit haar ruime ervaring als politicus namens de PvdA. In haar dagelijks leven werkt ze bij Stichting Humanitas Onder Dak, waar ze zich richt op vraagstukken van (zwerf)jongeren en schulden.

Regio Midden

 • Jelmer Becker (PvdA)

  Toelichting partijbestuur

  Deze MBO’er leerde in zijn tijd bij de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs hoe je als student mee kunt denken, praten én beslissen over het onderwijs. Daarnaast heeft hij zich hardgemaakt voor de waardering van praktisch geschoolden in Nederland. De kandidatencommissie is trots op dit jonge talent en draagt Jelmer dan ook erg graag voor op plek 47, staartlijst midden van de kandidatenlijst GroenLinks-PvdA.

 • Bram Leeuwenkamp (GroenLinks)

  Persoonlijke motivatie

  Mijn naam is Bram Leeuwenkamp. Ik ben 35 jaar en woon in Amersfoort. Ik ben fractievoorzitter voor GroenLinks in Amersfoort en werk voor de gemeente Soest in het sociaal domein. Met mijn achtergrond in de zorg en het speciaal onderwijs heb ik gezien hoe kwetsbare groepen het hardst werden getroffen door politieke besluiten. Dit is de reden waarom ik mij iedere dag inzet voor een meer rechtvaardige samenleving waarin iedereen kan rekenen op liefdevolle zorg en een sterk sociaal vangnet. De zorg in Nederland staat voor veel uitdagingen, personeelstekorten, bureaucratische hindernissen, doorgeslagen marktwerking en een torenhoge werkdruk. Deze problemen zijn alleen op te lossen door de handen ineen te slaan met zorgverleners en ervaringsdeskundigen. Zij weten als geen ander wat ervoor nodig is om iedereen in de toekomst ook de zorg te kunnen blijven geven die nodig is.

  Toelichting partijbestuur

  Bram is een energieke en optimistische Amersfoorter met veel kennis over de jeugdzorg en het onderwijs. De kandidatencommissie was onder de indruk van zijn no-nonsense houding en zijn motivatie om op te komen voor kwetsbare groepen in de samenleving. De kandidatencommissie draagt Bram dan ook met veel plezier voor op plek 48, staartlijst midden van de kandidatenlijst GroenLinks-PvdA.

 • Valentijn Brinkman-Koopal (PvdA)

  Persoonlijke motivatie

  Als geboren en getogen Amsterdammer ben ik Valentijn Brinkman-Koopal, een gedreven 34-jarige gemeenteraadslid in Baarn. Mijn persoonlijke gevecht tegen verslaving heeft me één waarheid doen inzien: doorzettingsvermogen en toewijding brengen werkelijke verandering teweeg. Als actief PvdA-lid en deelnemer aan de PvdAcademy, is mijn ambitie om de stem van de werkende klasse krachtiger te laten weerklinken en de grondbeginselen van rechtvaardigheid te herstellen.

  Mijn missie? Een gemeenschap smeden waarin eenheid heerst en iedere stem evenveel telt. Vanuit mijn achtergrond, begrijp ik als geen ander de dagelijkse beproevingen die velen doormaken. Mijn streven is gericht op het boetseren van een rechtvaardigere toekomst voor álle Nederlanders, en in het bijzonder diegenen die aan de zijlijn zijn beland. Met vastberadenheid wil ik naar een evenredige verdeling van gelijkheid en welvaart.

  Met hart en ziel zet ik me in voor deze visie, in de overtuiging dat volharding werkelijk het verschil maakt.

  Toelichting partijbestuur

  Valentijn neemt hele relevante ervaringsdeskundigheid mee de politiek in. Die weet hij lokaal geslaagd om te zetten naar de politiek. De kandidatencommissie leerde Valentijn kennen als een jonge, energieke en authentieke kandidaat. De commissie draagt Valentijn dan ook met trots voor in op plek 49, staartlijst midden van de kandidatenlijst GroenLinks-PvdA.

 • Fenneke van de Vegte (GroenLinks)

  Persoonlijke motivatie

  Mijn fascinatie ligt bij relaties tussen planten, dieren en hun omgeving. Dit geeft mij veel kennis over de bodem, onze natuur en water. Ik combineer dit met de overtuiging dat we, als Nederland, met al onze kennis en kunde voorloper kunnen zijn in een duurzame toekomst voor ons allemaal. Dat we onze gemeenschappelijke ruimte beter moeten verdelen, zodat onze samenleving eerlijker en duurzamer is. Hierdoor ben ik altijd op zoek naar hoe we daar samen, met oog voor alle belangen, komen. Ik wil me inzetten voor een transparante overheid die er is voor mensen en daarmee ook de natuurlijke omgeving beschermd.

  Toelichting partijbestuur

  Fenneke maakt zich al geruime tijd lokaal hard tegen de klimaatcrisis en wooncrisis. We zien de Utrechtse kandidaat als iemand die goed de verbinding weet te maken tussen politiek en het maatschappelijk middelveld. De kandidatencommissie draagt deze teamspeler dan ook met veel plezier voor op plek 50, staartlijst midden van de kandidatenlijst GroenLinks-PvdA.

Regio Zuid

 • Lieke van Son (GroenLinks)

  Persoonlijke motivatie

  Ik ben Lieke van Son, 32 jaar en fractievoorzitter van GroenLinks in Breda. Ik ben opgegroeid in Schijndel, studeerde Innovatiewetenschappen aan de TU/e en werkte ruim zes jaar als rijksambtenaar waaronder als secretaris van het Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving. Sinds een jaar ben ik adviseur Samenwerken bij Twynstra Gudde en daag ik overheden uit om bewoners centraal te stellen in hun aanpak. Als kandidaat wil ik mij inzetten om van de groene beweging ook een sociale beweging te maken. De energietransitie biedt juist kansen om ongelijkheid tegen te gaan. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat mensen die het moeilijk hebben, kunnen profiteren van een lagere rekening en een gezonder huis. Ik wil dat we mensen helpen op een manier die werkt voor hen. Dat doe ik door een brug te slaan tussen samenleving, bestuur en politiek.

  Toelichting partijbestuur

  Dit authentieke en spontane jonge talent wist de kandidatencommissie te overtuigen met haar scherpe inhoudelijke analyses en heeft in de raad van Breda reeds bewezen een echte teamspeler te zijn. Ze is opgewassen tegen weerstand en enorm leergierig, dit alles maakt dat de kandidatencommissie haar graag voordraagt voor plek 47 op de staartlijst zuid van GroenLinks-PvdA.

 • Anna-Lena Penninx (PvdA)

  Persoonlijke motivatie

  Ik ben Anna-Lena Penninx (1978), geboren in Zweden en opgegroeid op een boerderij in de Achterhoek. Ik heb de opleiding mbo Veehouderij gedaan in Doetinchem en HBO Bos- en Natuurbeheer op Larenstein in Velp. Ik ben getrouwd en heb vier kinderen.

  In het dagelijks leven ben ik projectmedewerker Duurzaamheid bij de gemeente Winterswijk. Daar heb ik de aanpak energiearmoede opgezet waarbij we inwoners helpen om te besparen en hun energierekening te verlagen. Al geruime tijd ben ik politiek actief. Eerst als gemeenteraadslid in de Oude IJsselstreek, daarna als Statenlid in de provincie Gelderland en tegenwoordig als algemeen bestuurslid van Waterschap Rijn en IJssel.

  Politiek gaat mijns inziens niet over links of rechts. Politiek gaat over het afwegen van belangen en luisteren naar elkaar zodat uiteindelijk het beste besluit kan worden genomen waar de meerderheid achter staat. Balans tussen mens, natuur en economie vind ik bij die afweging belangrijk. Zeker in de Tweede Kamer. Maak het sociale en groene bedrijven makkelijker om te ondernemen. Maak een eind aan het toeslagencircus en zorg voor een goed basis inkomen. Luister meer naar ervaringsdeskundigen en vakmensen. In de zorg, het onderwijs, de bouw, de agrarische sector, het MKB, enzovoort. Juist de mensen die midden in de uitvoering staan, weten wat er speelt en wat er beter kan. Samen kunnen we zo werken aan een groene, sociale en sterke samenleving.

  Toelichting partijbestuur

  Deze Achterhoeker, opgegroeid op een agrarisch bedrijf, is in de politiek altijd opzoek naar de balans tussen mens, natuur en economie. De kandidatencommissie leerde Anna-Lena kennen als een energieke kandidaat met een groot hart voor groene dossiers met veel ervaring in de Gelderse Staten en het waterschap. De commissie draagt Anna-Lena met trots voor in op plek 48, staartlijst zuid van de kandidatenlijst GroenLinks-PvdA.

 • Hanneke Roozendaal (GroenLinks)

  Persoonlijke motivatie

  Geboren in Twente landde ik via de Veluwe in Limburg. Ooit begon ik als secretaresse, werkte jaren als docent in het Voorgezet Speciaal Onderwijs om uiteindelijk beleidsadviseur laaggeletterdheid te worden. Na bestuursfuncties en het commissielidmaatschap ben ik nu fractievoorzitter in de gemeenteraad. Met een schat aan ervaring ga ik voor het hoogste ambt: Kamerlid. Ik wil werken aan de basis: bestaanszekerheid en een thuis voor iedereen, goed onderwijs en een betrouwbare rechtstaat die werkt voor alle mensen in Nederland. Daarvoor is systeemverandering nodig, hernieuwd wederzijds vertrouwen en moeten we de digitalisering weer onder controle krijgen. Want iedereen verdient een plek in de samenleving waarin hij tot zijn recht komt, gerespecteerd en beschermd wordt en zich verzekerd weet van een toekomst. Vanuit die visie en waarden wil ik mij inzetten voor een groen en sociaal Nederland.

  Toelichting partijbestuur

  Hanneke maakte indruk op de commissie met zowel een groot groen- als een sociaal hart. Deze Limburgse kandidaat wil zich hard maken voor een samenleving waarin iedereen zich gewaardeerd en geborgen voelt. De kandidatencommissie draagt deze kandidaat dan ook met veel plezier voor op plek 49, staartlijst zuid van de kandidatenlijst GroenLinks-PvdA.

 • Frank van de Wolde (PvdA)

  Persoonlijke motivatie

  De rode en de groene strijd zijn dezelfde strijd. Het zijn de allerrijksten die onze planeet het meest verwoesten en de gevolgen van hun eigen vervuiling afkopen. En het zijn de onmachtigen die de rekening betalen en klein worden gehouden.

  Een rechtvaardige samenleving – nu en voor nieuwe generaties – vereist leiderschap. Lef en visie. Wij hebben dat in huis. Door ons te organiseren en te verenigen kunnen we onze samenleving een eerlijker en hoopvoller maken.

  Ik lever daar als lijstduwer graag mijn bijdrage aan. Ik ben opgegroeid in het Brabantse Veldhoven, woon met mijn geliefde in Utrecht en werk in het bedrijfsleven. Als een van de oprichters van RoodGroen geloof ik vurig in de kracht van samenwerking, heb ik een rotsvast vertrouwen in ons vermogen om de wereld te kunnen veranderen en voel ik een diepe plicht om te bouwen aan onze beweging en onze samenleving.

  Laten we onze RoodGroene strijd samen voeren.

  Toelichting partijbestuur

  Het partijbestuur heeft Frank gevraagd om als lijstduwer plaats te nemen op de staartlijst Zuid. In het dagelijks leven is Frank werkzaam als senior manager bij managementbureau Boer & Croon. Frank is onder meer een van de drijvende krachten achter RoodGroen, de ledenbeweging die zich stevig heeft ingespannen om de gezamenlijke beweging GroenLinks-PvdA te sterken. Daarmee is het partijbestuur verheugd dat Frank – als geboren Brabander – de GroenLinks-PvdA lijst wil ondersteunen door plaats 50 in te nemen.

Regio Noord-Holland

 • Giel van der Steenhoven (GroenLinks)

  Persoonlijke motivatie

  Een sterke, grote PvdA-GroenLinks fractie is nodig om Nederland vooruit te helpen. Met mijn ervaring in politiek Den Haag, als beleidsmedewerker voor de Tweede Kamerfractie en adviseur van ministers bij het ministerie van LNV, wil ik helpen om Verenigd Links een succes te maken. Ik weet als geen ander hoe je je, in de soms cynische politieke wereld, staande kan houden door kracht te putten uit kleine stappen in de goede richting. Als Kamerlid wil ik graag een stem zijn voor LHBTIQ+’ers in de politiek en inzetten op het versoepelen van de regels rond meerouderschap en draagmoederschap. Ik wil vechten voor een humaan migratiebeleid, met meer oog voor de meest kwetsbare vluchtelingen die niet zelf naar de EU kunnen komen. Daarnaast wil ik me inzetten voor een humanitaire defensie en effectieve veiligheid, omdat deze thema’s te belangrijk zijn om aan rechts over te laten.

  Toelichting partijbestuur

  In Giel ziet de kandidatencommissie een absolute dossiervreter, met goed politiek-strategisch inzicht. Deze generalist zou op dossiers als asiel en migratie, dierenwelzijn, emancipatie, landbouw en defensie een bruggenbouwer kunnen zijn met een sterk moreel kompas. De kandidatencommissie draagt Giel dan ook graag voor op plek 47 van de staartlijst Noord-Holland van GroenLinks-PvdA.

 • Rebekka Tselms (PvdA)

  Persoonlijke motivatie

  Rebekka (1987) vindt het onacceptabel dat in Nederland één op de negen kinderen in armoede opgroeit, vrouwen nog altijd veel minder verdienen dan mannen, en starters op de woningmarkt kansloos zijn. En dat terwijl multinationals miljarden euro’s winst maken zonder eerlijke belasting te betalen, flexwerkers worden uitgebuit, en huisjesmelkers zich verrijken.

  Rebekka gelooft dat rechtvaardig economisch beleid de sleutel is tot een betere samenleving. Met meer dan tien jaar werkervaring bij het ministerie van Financiën en De Nederlandsche Bank heeft ze een zeer grote kennis van de overheidsfinanciën en macro-economisch beleid. Die ervaring en kennis maken haar bij uitstek geschikt te werken aan een eerlijke samenleving, waar iedereen zeker kan zijn van een fatsoenlijk inkomen.

  Het is tijd voor verandering. Tijd voor een eerlijke verdeling van lusten én lasten. De overheid moet daarin haar rol pakken. Daar wil Rebekka zich de komende jaren sterk voor maken.

  Toelichting partijbestuur

  Rebekka heeft een diepe financieel-economische ervaring, opgedaan bij o.a. de Nederlandsche Bank en het Ministerie van Financiën. Ze is gedreven om verschillen te overbruggen en wil zich als Kamerlid inzetten om Nederland beter te maken. Deze zaken maken dat de kandidatencommissie Rebekka graag voordragen op plek 48 van de staartlijst Noord-Holland van GroenLinks-PvdA.

 • Paulien Gankema (GroenLinks)

  Persoonlijke motivatie

  Paulien is een ambitieuze verbinder die strijdt voor klimaatrechtvaardigheid. Als programmamanager bij Milieudefensie leidt ze een team van jonge professionals. Samen wonnen ze van Shell in de rechtbank en zetten grote vervuilers als Tata, Ahold en ING onder druk. Mensen staan bij Paulien altijd boven multinationals. Ze spreekt met werknemers in de fossiele sector over een goede overgangsregeling. Met boeren over een eerlijke prijs. Met Groningers over angst en schade. Met mensenrechtenactivisten over excuses en herstel. Met bewoners van Amsterdam Noord over een leefbare wijk en goed OV. Zo strijdt Paulien voor klimaatrechtvaardigheid, dag in dag uit. Deze strijd zet Paulien graag voort in de Kamer, samen met haar uitgebreide netwerk. Paulien is 20 jaar actief voor GroenLinks en nu afdelingsvoorzitter Amsterdam Noord. Ze is bioloog, moeder van twee jonge kinderen, kookt graag lekker plantaardig en geniet dagelijks van alles wat groeit en bloeit in haar stadstuin.

  Toelichting partijbestuur

  Binnen GroenLinks is Paulien actief geweest als bestuurslid Amsterdam Oost, en bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 was zij campagnecoördinator. Paulien kiest voor onderzoekende, resultaat- en mensgerichte benadering. De kandidatencommissie draagt deze kandidaat dan ook met veel plezier voor op plek 49, staartlijst Noord-Holland van de kandidatenlijst GroenLinks-PvdA.

 • Marjolein Moorman (PvdA)

  Persoonlijke motivatie

  Met trots ben ik lijstduwer van deze prachtige lijst. Het is heel belangrijk dat PvdA en GroenLinks juist nu samen een vuist maken om de verandering te brengen die zo hard nodig is. Als wethouder onderwijs, jeugdzorg, en armoedebestrijding in Amsterdam zie ik dagelijks de gevolgen van toenemende ongelijkheid en een toenemend verlies aan wat van collectieve waarde is. Zoals betaalbare huisvesting, een goede leraar voor de klas van je kinderen, een inkomen waar je normaal van kunt rondkomen, liefdevolle zorg voor je naasten, en een gezond leefklimaat.

  Een stem op GroenLinks-PvdA brengt een socialere en groenere toekomst dichterbij. Daarom steun ik deze lijst van harte.

  Toelichting partijbestuur

  Het partijbestuur heeft Marjolein gevraagd om als lijstduwer plaats te nemen op de staartlijst van Noord-Holland. Marjolein is momenteel wethouder in Amsterdam, en laat daar zien dat haar kwaliteiten als politica onmiskenbaar groot zijn. Dat blijkt ook uit het zinderende verkiezingsresultaat dat ze als lijsttrekker voor de PvdA Amsterdam heeft neergezet. Het partijbestuur is daarom verheugd dat Marjolein op deze wijze de GroenLinks-PvdA lijst wil steunen.

Regio Zuid-Holland

 • Bas Bijlsma (PvdA)

  Persoonlijke motivatie

  Ik ben een RoodGroene activist met een hekel aan onrecht. Als mensenrechtenverdediger en diplomaat zag ik in de praktijk hoe ongelijkheid, armoede, en haat samenlevingen verscheuren. Dat moeten we koste wat het kost voorkomen.

  Ik ben geboren in een onderwijsnest in Den Haag. Daar leerde ik dat we juist verder komen als we het samen doen. Een extra steuntje in de rug kan een mensenleven maken, terwijl desinteresse en ongelijkheid onze samenleving verzwakken.

  Al sinds mijn studie in Amsterdam strijd ik daarom voor een eerlijkere samenleving. In binnen- en buitenland. Want of ik nou vluchtelingen in Irak spreek, een activist in Zimbabwe, of vrienden hier thuis: uiteindelijk willen we hetzelfde. Gewoon jezelf kunnen zijn. Kunnen bouwen op hulp voor als je pech hebt. Het respect krijgen dat je verdient. En een fijn leven voor je familie, vrienden, kinderen en kleinkinderen.

  Sinds mijn twee zoontjes in mijn leven zijn, is die inzet voor mij alleen maar belangrijker geworden. Ik wil dat zij later zien dat we niet alleen ons best deden, maar er samen in slaagden de perfecte storm van groeiend sociaal onrecht en de verwoestende klimaatverandering te temmen. En dat we dat deden op een eerlijke manier, zodat de mensen met het onzekerste bestaan er het meeste van profiteerden.

  Toelichting partijbestuur

  Bas heeft een grote passie voor internationale vrede & veiligheid. Met ruime ervaring op het gebied van buitenlandse zaken, heeft Bas de kandidatencommissie weten te overtuigen als een idealistische kandidaat die direct en eerlijk zijn verhaal kan overbrengen. De kandidatencommissie draagt Bas dan ook met plezier voor op plek 47 van de staartlijst Zuid-Holland van GroenLinks-PvdA.

 • Rembrandt Rowaan (GroenLinks)

  Persoonlijke motivatie

  Mijn naam is Rembrandt Rowaan en ik ben fractievoorzitter van GroenLinks Leiden, de grootste fractie van de Leidse gemeenteraad. Daarnaast werk ik bij het sociaal werkbedrijf van Den Haag, waar ik mij inzet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als mensen zijn we vergeten dat we afhankelijk zijn van elkaar en van de natuur. Dat leidt tot allerlei vormen van verwaarlozing en uitbuiting. Verwaarlozing van de mens op allerlei gebieden: van ontoereikende zorg en bestaanszekerheid voor de mensen die dit nodig hebben, tot burn-outs, prestatiedruk en depressies onder jongeren. En uitbuiting van de natuur, te zien aan de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Dát wil ik veranderen. Politiek moet beginnen bij het besef dat we afhankelijk zijn van elkaar en de natuur, wat betekent dat we de banden met elkaar en de natuur moeten herstellen. Met een garantie op bestaanszekerheid, goede zorg, een rechtvaardige energietransitie en herstel van onze natuur.

  Toelichting partijbestuur

  De kandidatencommissie ziet in Rembrandt een sympathieke en pragmatische politicus die in staat is mensen mee te nemen, en verschillen te overbruggen. Hij heeft zich bewezen als iemand die zich veel dossiers eigen kan maken en daarbij sterk oog heeft voor de impact van beleid. De kandidatencommissie draagt Rembrandt dan ook graag voor op plek 48 van de staartlijst Zuid-Holland  van de kandidatenlijst GroenLinks-PvdA.

 • Paulien van der Hoeven (PvdA)

  Persoonlijke motivatie

  Politiek gaat over het oplossen van problemen. Maar de aflopen jaren zijn problemen alleen maar groter geworden; het toeslagenschandaal, Groningen, mensen die buiten slapen in Ter Apel, een extreem woningtekort, 1 op de 20 mensen die leven in armoede.

  Concreet het verschil maken, dat wil ik doen in de Tweede Kamer. Zodat iedereen in Nederland op een waardige manier kan leven. Waar we respectvol met elkaar omgaan, ook in de politiek. Waarin problemen op een menselijke en praktische manier worden aangepakt. Door een overheid die transparant handelt en samenwerkt met iedereen die een positieve bijdrage kan leveren. Daar sta ik voor!

  Paulien van der Hoeven is voormalig Statenlid van Provincie Zuid-Holland en heeft jarenlange ervaring binnen de overheid op de thema’s transparantie, aandachtswijken en duurzaamheid. Ze is als vrijwilliger actief voor COC Haaglanden en andere maatschappelijke organisaties. Ze heeft een master in technische bedrijfskunde en een bachelor in psychologie.

  Toelichting partijbestuur

  Paulien heeft zich als voormalig Statenlid in de Provincie Zuid-Holland laten zien als verbinder. Ze heeft ruime ervaring bij de Rijksoverheid, waar ze heeft gewerkt aan waarden als duurzaamheid, leefbaarheid, gelijke kansen en transparantie. Dit alles maakt dat de kandidatencommissie Paulien graag voordraagt voor plek 49 van de staartlijst Zuid-Holland van GroenLinks-PvdA.

 • Lianne van Kalken (GroenLinks)

  Persoonlijke motivatie

  Als jurist en specialist van de lokale democratie houd ik me bezig met positieve politiek. Ik stel me graag beschikbaar als lijstduwer voor GroenLinks. Met mijn netwerk denk ik de partij goed te kunnen ondersteunen om zoveel mogelijk zetels in de Tweede Kamer te halen!

  Toelichting partijbestuur

  Lianne is door het partijbestuur toegevoegd als lijstduwer aan de ontwerpkandidatenlijst. Ze heeft een breed netwerk in de regio vanuit haar ruime ervaring als politicus namens GroenLinks. In haar dagelijks leven wethouder in Vlaardingen, waar ze zich richt op vraagstukken van klimaatadaptatie, dierenwelzijn, Regenboogstad en cultuur.